Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA 4 sierp­nia 2014

Dro­gie Panie, to były wspani­ałe trzy lata, pełné wrażeń, inspiracji, pozy­ty­wnej energii, spotkań w gronie kobiet Podbeskidzia. Razem dokon­ałyśmy tego, co w wielu mias­tach się nie udało – stworzyłyśmy „bab­ską” społeczność, która za pomocą por­talu Bab­skie Biel­sko, Face­booka, licznych wydarzeń inte­growała się, współpra­cow­ała, rozwi­jała. Obec­nie jed­nak dynam­iczny rozwój naszej wiodącej dzi­ałal­ności uniemożli­wia nam kon­tyn­uowanie prowadzenia portalu.

czy­taj dalej

Pro­jekt Zupa. 4: Kokosowy chłod­nik z mango i rumem 29 lipca 2014

Kiedyś wydawało mi się, że zup jest tylko kilka. A dobrych zup jeszcze mniej. Od momentu, kiedy do zupy z soczewicy dodałam sok pomarańc­zowy, a potem ugo­towałam zupę orze­chową, nur­tuje mnie jedno pytanie: czy jest coś, z czego nie można ugo­tować zupy? — opowiada Iza Kłap­cia, autorka kuli­narnego bloga „Pro­jekt Zupa”. Jego zawartość to najroz­mait­sze przepisy, których przed­miotem zawsze są zupy.

czy­taj dalej

Katolicki ślub z osobą innego wyz­na­nia — na czym polega? 29 lipca 2014

Spo­tykają się ona i on. Ona wierząca, prak­tyku­jąca katoliczka, a on ateista lub innej wiary. Są ze sobą szczęśliwi, chcą założyć razem rodz­inę. Dla niej jed­nak ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego nie wchodzi w grę, a dla niego tym bardziej w grę nie wchodzi trady­cyjny ślub koś­cielny. Co zro­bić w takim przy­padku? Czy jest inne rozwiązanie?

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Sza­szłyki z krewetek, mątw i cukinii 28 lipca 2014

Sza­szłyki z owoców morza to bardzo szy­bki pomysł na danie z grilla. Moja propozy­cja na dziś to sza­szłyki z krewetek i mątw, przekładane paskami cukinii. Zapraszam!

czy­taj dalej

Młoda, biel­ska gas­trono­mia. Lubimy to! 28 lipca 2014

W Biel­sku niczym grzyby po deszczu wyras­tają nowe gas­tro­nom­iczne lokale. Nadal są to głównie pizzerie lub miejsca z kebabami i fast foodami. Poza nimi jed­nak możemy znaleźć także garść innych propozy­cji. Bab­skie Biel­sko przyjrzało się kilku z nich.

czy­taj dalej

Tem­aty­czny słodki stół — jak go przy­go­tować? 23 lipca 2014

Tak jak całe wesele, tak i słodki stół może być tem­aty­czny. Powinien pasować do wesela charak­terem albo kolorem. Jed­nak kluczem w przy­go­towa­niu aranżacji słod­kości są dekoracje.

czy­taj dalej

O tanim lata­niu, czyli spotkanie z Jakubem Poradą 23 lipca 2014

Już w najbliższy poniedzi­ałek, 28 lipca 2014 roku, Ped­a­gog­iczna Bib­lioteka Wojew­ódzka w Bielsku-​Białej zaprasza na spotkanie z dzi­en­nikarzem i podróżnikiem Jakubem Poradą. Spotkanie zacznie się o godzinie 16.00 i będzie poświę­cone najnowszej książce podróżnika pod tytułem „Porada da radę. Tanie latanie”.

czy­taj dalej

Odór nasz powszedni, czyli w Lip­niku bez zmian 16 lipca 2014

Budzisz się rano, wsta­jesz, prze­cią­gasz się i otwierasz okno. Do środka wpływa rześkie powi­etrze. Wychodzisz na balkon lub taras, siadasz w fotelu i jesz śniadanie, wyp­i­jasz kawę. Zapraszasz zna­jomych na grilla — świet­nie się baw­icie w ogrodzie, rozkoszu­je­cie zie­lenią i chło­dem wiec­zoru po upale dnia… No, chyba, że mieszkasz w Lip­niku. Mieszkańcy tej biel­skiej dziel­nicy postanow­ili wziąć sprawę uprzykrza­ją­cych życie zapachów z Zakładu Gospo­darki Odpadami we własne ręce. Powołali inic­jatywę pod nazwą „Dość smrodu!”, która ma sprzy­jać konkret­nym dzi­ałan­iom wymier­zonym prze­ciw uciążli­wemu odor­owi. Tworzą też inter­ak­ty­wną „mapę smrodu”, która ma zobra­zować skalę problemu.

czy­taj dalej

Ludowo nam! Folk­lor na weselu 15 lipca 2014

Folkowe, góral­skie wesele, kiedyś pop­u­larny obrzęd ludowy, dziś jest mod­nym tem­atem wesel­nym. Moda w kli­ma­cie folk od niedawna pojawia się coraz częś­ciej w styl­iza­c­jach ślub­nych. Już nie tylko rodowici górale, ale też „cepry” z luboś­cią wyko­rzys­tują ele­menty ludowe na swoich weselach.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Pomi­dory con­fit 10 lipca 2014

Pomi­dory można zaser­wować na wiele sposobów, ale ten jest jed­nym z moich ulu­bionych. Dziś przepis na pomi­dory con­fit czyli pomi­dory kon­fi­towane. Możemy je przy­go­tować, gdy jest sezon na pomi­dory. Są pyszne, ide­alne jako przekąska lub przys­tawka, a zro­bione w ten sposób mają wiele zas­tosowań. Mają bardzo silny i słodki smak, są doskon­ałe do makaronu, do bruschetty czy owoców morza.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.