Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Pro­jekt Zupa. 3: Kalare­powa z gruszką 9 lipca 2014

Kiedyś wydawało mi się, że zup jest tylko kilka. A dobrych zup jeszcze mniej. Od momentu, kiedy do zupy z soczewicy dodałam sok pomarańc­zowy, a potem ugo­towałam zupę orze­chową, nur­tuje mnie jedno pytanie: czy jest coś, z czego nie można ugo­tować zupy? — opowiada Iza Kłap­cia, autorka kuli­narnego bloga „Pro­jekt Zupa”. Jego zawartość to najroz­mait­sze przepisy, których przed­miotem zawsze są zupy.

czy­taj dalej

Rozety — fran­cuskie ele­gan­tki. Papierowe deko­racje ślubne 7 lipca 2014

Wyci­nam długi pasek papieru, staran­nie składam go w har­monijkę, skle­jam końce, wykonuję mag­iczny ruch i zawsze w tym momen­cie jest zdzi­wie­nie oraz następu­jący po nim aplauz obser­wu­ją­cych. Nazwa mojego ukochanego ele­mentu deko­ra­cyjnego pochodzi od fran­cuskiej rosette, czyli orna­mentu architek­ton­icznego w ksz­tał­cie rozwiniętej róży. W architek­turze gotyku rozetą nazywa się okrągłe okno wypełnione witrażem. 

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Kre­mowa zupa marchewkowa z bobem i seza­mem 4 lipca 2014

Dzisiaj pro­ponuję Wam kole­jną zupkę. Lekko kre­mowa i delikatna, a jed­nocześnie pełna smaku, zupa z marchewki podana z bobem i seza­mem. Doskon­ały pomysł na obiad. Zapraszam!

czy­taj dalej

Slow life w wielkim mieś­cie 2 lipca 2014

Slow life to nie ucieczka od życia, tylko panowanie nad nim, inten­sy­wne przeży­wanie go, zadawanie sobie pyta­nia: po co to robię? Nie trzeba czekać na week­end czy wakacje, tylko żyć w każdej chwili.”

czy­taj dalej

Bab­skie Kino Ambitne — kobi­ety w świecie kawy 18 czer­wca 2014

Wczo­raj w biel­skim Ana­log Café odbyło się kole­jne spotkanie w ramach Bab­skiego Kina Ambit­nego. Tym razem tem­atem prze­wod­nim uczyniłyśmy kawę, bo niemal każda z nas lubi się nią raczyć, ale mało która wie, jak wygląda pro­ces jej pro­dukcji. Wzięłyśmy udział w pro­jekcji filmu doku­men­tal­nego „Czarne złoto”, wysłuchałyśmy krótkiej prelekcji na temat kaw i pro­duk­tów fair trade, dowiedzi­ałyśmy się, w jaki sposób stworzyć nat­u­ralne kos­me­tyki na bazie kawy, a także degus­towałyśmy. Nie tylko kawę…

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Tarta z truskawkami o zapachu czarnego bzu 13 czer­wca 2014

Bardzo kre­mowa tarta, na delikat­nym, kruchym spodzie. Intrygu­jący smak likieru w połącze­niu ze słody­czą białej śmietany i truskawek. Po prostu niebo w gębie! Niekłopotliwa, sto­sunkowo lekka, pach­nąca czarnym bzem. Oto przepis na to kuli­narne cudo. Zapraszam!

czy­taj dalej

Pro­jekt Zupa. 2 — Pomi­dorowa z fetą, krewetkami i oregano 9 czer­wca 2014

Kiedyś wydawało mi się, że zup jest tylko kilka. A dobrych zup jeszcze mniej. Od momentu, kiedy do zupy z soczewicy dodałam sok pomarańc­zowy, a potem ugo­towałam zupę orze­chową, nur­tuje mnie jedno pytanie: czy jest coś, z czego nie można ugo­tować zupy? — opowiada Iza Kłap­cia, autorka kuli­narnego bloga „Pro­jekt Zupa”. Jego zawartość to najroz­mait­sze przepisy, których przed­miotem zawsze są zupy.

czy­taj dalej

Ślub i wesele inspirowane filmem „Śniadanie u Tiffany’ego” 6 czer­wca 2014

Bez jej tal­entu, stylu i urody nie mielibyśmy dziś jed­nej z najważniejszych ikon świa­towego kina. Bez kreacji Holly Golightly nie mielibyśmy prekur­sorki nowego jak na ówczesne czasy mod­elu kobi­ety. Audrey Hep­burn i jej nieza­pom­ni­ana rola w „Śniada­niu u Tiffany’ego” to motyw często wyko­rzysty­wany w styl­iza­c­jach i ses­jach zdję­ciowych. My także sięgnęliśmy po ten kul­towy motyw.

czy­taj dalej

Bab­skie Kino Ambitne: Czarne złoto, czyli w kręgu kawy 5 czer­wca 2014

17 czer­wca 2014 roku w biel­skim Ana­log Café odbędzie się kole­jne spotkanie w ramach Bab­skiego Kina Ambit­nego. Tym razem jego tem­atem będzie kawa. Niemal każda z nas lubi się nią raczyć, ale mało która wie, jak wygląda pro­ces jej pro­dukcji. Dlaczego za dobre kawy płacimy spore pieniądze, choć ich stworze­nie kosz­tuje niewiele? Jaka jest codzi­en­ność hodow­ców kawy? Czym jest fair trade? Na te pyta­nia postaramy się odpowiedzieć, degus­tu­jąc aro­maty­czny, czarny napój, oglą­da­jąc film „Czarne złoto” i tworząc własne kos­me­tyki na bazie kawy. Bab­skie Biel­sko i Ana­log Café zapraszają!

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 19: Dług wdz­ięczności 4 czer­wca 2014

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.