Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Ogrod­niczka z Taorminy. 2 10 grud­nia 2013

Ogrod­niczka z Taorminy” to powieść pisana spec­jal­nie dla Czytel­niczek Bab­skiego Biel­ska przez tajem­niczego Vitkacego. Już od pier­wszego odcinka może­cie same ją współt­worzyć, wybier­a­jąc jeden spośród możli­wych ciągów dal­szych! Mamy nadzieję, że śledze­nie losów Felicii Oliveto dostar­czy Wam emocji i będzie prawdziwą przy­jem­noś­cią, odry­wa­jącą od atmos­fery chłod­nych, jesiennych dni.

czy­taj dalej

Oni są z tej bajki? Jak najbardziej! 9 grud­nia 2013

13 grud­nia 2013 r. w biel­skiej Galerii Sfera będzie miał miejsce wernisaż niecodzi­en­nej wys­tawy fotograficzno-​graficznej pod nazwą „Jestem z tej bajki”. To już druga edy­cja akcji, która stawia nam bardzo ważné pyta­nia. Czy osoba z niepełnosprawnoś­cią może coś pro­mować i propagować? Dla kogo zarez­er­wowany jest świat reklamy?

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Torta di mele — szy­bkie ciasto z udzi­ałem jabłek 6 grud­nia 2013

Dziś przepis na następne szy­bkie ciasto. Uwiel­biam ciasta, które są szy­bkie i proste w przy­go­towa­niu. Tym razem przepis na torta di mele czyli moje szy­bkie ciasto z udzi­ałem jabłek i migdałów. Wyszło bardzo smacznie w połącze­niu właśnie z migdałami. Week­endowe ciasto, wilgo­tne i pach­nące jabłkami i migdałami — zapraszam!

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 10: Dlaczego Weronika się spóź­nia? 6 grud­nia 2013

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Wegańskie słody­cze — słodycz zdrowa i przy­jazna. Warsz­taty 6 grud­nia 2013

Myślisz, że nie ist­nieją słody­cze, które są nie tylko pyszne, ale także zdrowe i nie powodują otyłości oraz wielu niebez­piecznych chorób? To nie jest żadna pomyłka – przekonaj się o tym na warsz­tat­ach kuchni wegańskiej, które odbędą się 7 grud­nia 2013 r. w klu­bie fit­ness „Equinox” o godzinie 10.00. Pod­czas spotka­nia z eksper­tami dowiesz się wielu pożytecznych i ciekawych rzeczy na temat zdrowych słodyczy.

czy­taj dalej

Kreaty­wna Strona Mocy. 3: W krainie fotografii 5 grud­nia 2013

W trze­ciej odsłonie Kreaty­wnej Strony Mocy będzie wybit­nie fotograficznie. Robić zdję­cia lubimy i… umiemy, o czym mogą świad­czyć choćby zamieszc­zone w naszej galerii fotografie. Klau­dia kocha zwłaszcza pejzaże — przed­staw­ienia natury, a dla Natalii — uznanej już fotografki — najis­tot­niejsze są kolory i kształty.

czy­taj dalej

Ślub i wesele inspirowane Japonią 4 grud­nia 2013

Japonia — Kraj Kwit­nącej Wiśni, sym­bol rados­nego nade­jś­cia wiosny. To kraj niezwykłego poszanowa­nia natury i prostych min­i­mal­isty­cznych form. To kraj bogaty w his­torię i kul­turę. To kraj niezwykłej sztuki origami i pięknych Gejsz. Prezen­tu­jemy sesję ślubną inspirowaną tym niezwykłym połącze­niem trady­cji i nowoczes­ności, niecodzi­enną syn­tezą natury i postępu tech­no­log­icznego. Sesja urzeka nurtem japońskiego poczu­cia piękna. Urzeka też przepięknymi deko­rac­jami, buki­etami ślub­nymi i bar­wną biżu­terią m.in. znanej artys­tki z Japonii Lu Pin, mis­ternie wyko­naną z jed­wab­nej nici.

czy­taj dalej

Dworek Under­ground: „W drodze” Wysocza­ńskiego 3 grud­nia 2013

5 grud­nia 2013 r., trady­cyjnie już o godzinie 19.00, w ramach pro­jektu Dworek Under­ground zapraszamy na spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem, współtwórcą wspani­ałego fil­mowego obrazu „W drodze”.

czy­taj dalej

Glob­alna nien­aw­iść, czyli o dyskrymi­nacji w Internecie 2 grud­nia 2013

Po ciężkim dniu w pracy/​na uczelni/​w domu siadasz wygod­nie w fotelu i włączasz kom­puter. Liczysz na to, że wypełnione po brzegi śmiesznymi obrazkami strony sprawią, że zapom­nisz na moment o stre­sie czy złośli­wym sze­fie. A gdzie tam! Gdy przekraczasz próg kolorowej krainy zwanej Inter­netem, twoje nerwy dopiero się zaczynają.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Makaron z krewetkami i pis­tac­jami 29 listopada 2013

Makaron z krewetkami i pis­tac­jami to danie o unikalnej kom­bi­nacji różnych smaków, które wza­jem­nie uzu­peł­ni­ają się w małżeńst­wie smaku i pros­toty. Jest to przepyszna pasta na prosty obiad z przy­jaciółmi lub w gronie rodziny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.