Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Frag­men­ciki. 9: Nihil humano­rum a me alienum esse puto… 29 listopada 2013

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Poszuku­jąc skan­dy­nawskiego kli­matu 28 listopada 2013

Jestem miłośniczką skan­dy­nawskiego kina, skan­dy­nawskiej muzyki, skan­dy­naws­kich wzorów i skan­dy­naws­kich wnętrz. Dlat­ego w wol­nym cza­sie przekop­uję sieć w poszuki­wa­niu stron www (głównie blogów), które pode­j­mują temat skan­dy­nawskiego designu. Szczegól­nie teraz, gdy aura na zewnątrz przy­wodzi mi na myśl mgliste poranki w dolinie Tornedalen, bardzo chęt­nie prze­by­wam we wnętrzach, które przy­wodzą zaś na myśl sztokholm­skie kaw­iarenki i szwedzkie bułeczki cynamonowe.

czy­taj dalej

Redu­towy Bal Syl­we­strowy i inne tan­gowe atrakcje 27 listopada 2013

Miłośnicy tanga z Bielska-​Białej i okolic mogą czuć się dopieszczeni! Będą mieli okazję spędzić syl­wes­tra z tym wspani­ałym tańcem w Sali Redu­towej, a także wziąć udział w Tango-​Maratonie w schro­nisku na Szyn­dzielni. Pon­adto w pozostałe dni, w oczeki­wa­niu na Syl­wes­tra, odbędą się milongi. Łącznie tańczący tango będą się bawić wyśmieni­cie przez cztery doby!

czy­taj dalej

Targi Fajnych Rzeczy 26 listopada 2013

22 grud­nia 2013 r. odbędą się w Biel­sku Targi Fajnych Rzeczy. Wydarze­nie to będzie okazją do spotka­nia się z niepow­tarzal­nymi przed­mio­tami twor­zonymi w niewiel­kich warsz­tat­ach, rzeczami niezwykłymi, nis­zowymi i dizajnerskimi.

czy­taj dalej

Świąteczny Fes­ti­wal Dobroci 25 listopada 2013

Jeszcze tylko dwa tygod­nie dzielą nas od Świątecznego Fes­ti­walu Dobroci, na który gorąco zaprasza Kubiszówka! Będzie on miał miejsce 15 grud­nia 2013 r., w budynku Domu Kul­tury przy ulicy Słowack­iego. Ideą Fes­ti­walu jest zaprezen­towanie rękodzieła artysty­cznego różnych twór­ców, zin­te­growanie środowiska wokół tem­atyki „hand­made” (poprzez warsz­taty, wspólne dzi­ała­nia) i dobra, przedświąteczna zabawa. Bab­skie Biel­sko poleca!

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Muffiny z białą czeko­ladą i zieloną herbatą 22 listopada 2013

Dziś pod­daję Wam pomysł na muffiny z zieloną herbatą i białą czeko­ladą. Niebo w buzi! Muffiny są doskon­ałe w każdej postaci. Uwiel­biam je za to, że są banal­nie proste do przy­go­towa­nia — wystar­czy łyżką wymieszać skład­niki i upiec, więc poradzą sobie z nimi nawet osoby nie przepada­jące za piecze­niem. Te wytrawne babeczki mają to do siebie, że zawsze się udają.

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 8: Kon­tekst czasu 22 listopada 2013

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Szla­chetna Paczka — poma­gaj z Bab­skim Biel­skiem! 21 listopada 2013

Cza­sem chcielibyśmy pomóc, ale nie mamy pomysłu, od czego zacząć. Dlat­ego też świetną inic­jatywą jest Szla­chetna Paczka (można o jej zasadach przeczy­tać TU). Polega ona na wyborze potrze­bu­jącej rodziny z określonego regionu i rozsąd­nym skom­ple­towa­niu rzeczy, jej potrzeb­nych. Paczka jest pięknym, świątecznym prezen­tem dla tych, którzy często nie mają pieniędzy na pod­sta­wowe pro­dukty – jedze­nie, ubra­nia, środki czys­tości, lekarstwa. Bab­skie Biel­sko włącza się w akcję Szla­chet­nej Paczki, przed­staw­ia­jąc potrzeby dwóch biel­s­kich rodzin, i zachęca do pomagania!

czy­taj dalej

Uwolnij-​Przygarnij! Kier­masz po raz czwarty w Cieszynie 20 listopada 2013

Już po raz czwarty Pra­cow­nia ASK Uni­w­er­sytetu Śląskiego na jeden dzień zamieni się w najbardziej niety­powy sec­ond hand w Cieszynie. Kier­masz Uwolnij-​Przygarnij będzie doskon­ałą okazją do przedświątecznych porząd­ków w szafach, piwni­cach, strychach i przekaza­nia wszel­kich niepotrzeb­nych nam „skar­bów” innym, potrze­bu­ją­cym. Odbędzie się on już 4 grud­nia 2013 r., a Bab­skie Biel­sko objęło to wyjątkowe wydarze­nie patronatem. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Wyprawa śladami dawnych uciekinierów. Relacja w biel­skiej restau­racji 19 listopada 2013

21 listopada 2013 roku o godz. 19.00 zapraszamy na kole­jne spotkanie podróżnicze w restau­racji Dworek New Ras­tau­rant. Tym razem w ramach pro­jektu kul­tur­al­nego Dworek Under­ground będzie można zapoz­nać się z „Long Walk Plus Expedition” — wyprawą śladami uczest­ników i bohaterów ucieczki z 1941 r. opisanej w książce Sła­womira Raw­icza „Długi Marsz”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.