Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Weselne życie piwnicznych skar­bów 30 października 2013

Zami­ast naręcza wyszukanych kwiatów — wystar­czy kilka skrzynek jabłek, szyszki zebrane w lesie, papierowe kwiaty z książek przez­nac­zonych na maku­laturę, i mamy doskon­ały mate­riał do wyko­na­nia niepow­tarzal­nej deko­racji stołów weselnych.

czy­taj dalej

Skąd się biorą dzi­ury w serze i inne o nim cieka­wostki 28 października 2013

Sery to jeden z głównych pro­duk­tów, które spoży­wamy, zaraz obok mięs i warzyw. Mamy różné rodzaje serów: żółte, pleśniowe, białe i wiele, wiele innych. Sery żółte jed­nak są tymi najpop­u­larniejszymi, uży­wanymi do pizyy, kanapek, czy innych potraw. Ser to bardzo znany pro­dukt spoży­w­czy, a jed­nak kryje w sobie wiele tajemnic.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Okoń morski w sko­rupie soli 25 października 2013

Piecze­nie w sko­rupie soli jest jed­nym z najs­tarszych i najbardziej zdrowych sposobów pieczenia żywności. Dzięki temu można uniknąć uży­cia różnych rodza­jów tłuszczów w trak­cie pieczenia, zachowu­jąc w ten sposob smak, lekkość i miękkość żywności. Wbrew temu, co może się wydawać, przy­go­towanie ryby w sko­rupie soli jest bardzo proste i nie wymaga wielu składników.

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 4: Szara (rzeczy­wis­tość) 25 października 2013

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Zaproszenia ślubne z charak­terem. Zapro­jek­tuj je sama 25 października 2013

Zaproszenia ślubne są nie­jako wstępem do całej styl­iza­cji wesela tem­aty­cznego. Zde­cy­dowanie stanowią wyjątkową okazję do pomysłowego pod­kreśle­nia naszych cech charak­teru, zain­tere­sowań czy poczu­cia humoru.

czy­taj dalej

Szczęś­cie na wyciąg­nię­cie ręki 24 października 2013

Media, książki, rodz­ina i przy­ja­ciele cią­gle usiłują narzu­cić Ci swoje przepisy na bycie szczęśli­wym człowiekiem. Cza­sami w poszuki­wa­niu radości życia ule­gasz im i sto­su­jesz się do zło­tych rad. Kupu­jesz najnowszy odkurzacz, bo uśmiech­nięta pani w reklamie wygląda na najszczęśli­wszą kobi­etę pod słońcem, zbier­a­jąc okruszki z dywanu.

czy­taj dalej

Szla­chetna Paczka — pomóż najbardziej potrze­bu­ją­cym! 24 października 2013

W Polsce coraz szy­b­ciej rośnie liczba ludzi bogatych, ale i tak samo wciąż zwięk­sza się liczba rodzin ubogich. Jak wiadomo, zbliżają się święta, a więc teo­re­ty­cznie czas pomocy i dobroci. By pod­kreślać tę ideę już 13 lat temu pow­stała Szla­chetna Paczka, dzięki której pomoc ubogim rodzi­nom jest jeszcze bardziej ułatwiona.

czy­taj dalej

Ogrod­niczka z Taorminy. 1 23 października 2013

Ogrod­niczka z Taorminy” to powieść pisana spec­jal­nie dla Czytel­niczek Bab­skiego Biel­ska przez tajem­niczego Vitkacego. Już od tego odcinka może­cie same ją współt­worzyć, wybier­a­jąc jeden spośród możli­wych ciągów dal­szych! Mamy nadzieję, że śledze­nie losów Felicii Oliveto dostar­czy Wam emocji i będzie prawdziwą przy­jem­noś­cią, odry­wa­jącą od atmos­fery chłod­nych, jesi­en­nych dni.

czy­taj dalej

Snow­boar­d­owe sza­leństwo, czyli „Win­ter is my love” 23 października 2013

W sobotę, 26 października 2013 r., w biel­skim kinie Helios czeka nas mag­iczny wieczór z Fes­ti­walem Filmów Snow­boar­d­owych – Win­ter Is My Love! Jest to już szósta edy­cja tej najwięk­szej w Polsce imprezy pro­mu­jącej snow­board i związaną z nim kinematografię.

czy­taj dalej

Trak­torem przez Amerykę, czyli wyjątkowe spotkanie w Dworku! 22 października 2013

Już w najbliższy czwartek, 24 października 2013 r., Dworek New Restau­rant zaprasza na kole­jne spotkanie w ramach cyklu Dworek Under­ground. Tym razem będzie to pro­jekcja filmu doku­men­tal­nego i spotkanie z wyjątkowym podróżnikiem — Marcinem Obałkiem.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.