Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Kreaty­wna Strona Mocy. Do dzieła! 1 października 2013

Kreaty­wna Strona Mocy to propozy­cja dla wszys­t­kich kobiet z pasją — naszych Czytel­niczek, które speł­ni­ają się artysty­cznie i nie miały jeszcze okazji, by się pochwalić swoimi zain­tere­sowa­ni­ami. Piszesz, rysu­jesz, malu­jesz, fotogra­fu­jesz, rzeźbisz, kom­ponu­jesz, pro­jek­tu­jesz, więc to miejsce jest dla Ciebie!

czy­taj dalej

Drzewko za surowce! 27 wrześ­nia 2013

Fun­dacja eko­log­iczna Arka zaprasza w dni­ach 28 – 29 wrześ­nia na jesi­enną akcję „Drzewko za Surowce”, która trady­cyjnie już odbędzie się przed biel­skim Cen­trum Hand­lowym Sarni Stok. Akcja odbywa się już od ponad sześ­ciu lat — tegoroczna jej edy­cja jest pier­wszą po wejś­ciu w życie nowych zasad, związanych z seg­re­gacją odpadów. Po raz pier­wszy też przeprowad­zona zostanie zbiórka elektrośmieci.

czy­taj dalej

Czy­tać ze smakiem 26 wrześ­nia 2013

W wol­nym cza­sie, tzw. cza­sie tylko dla siebie, najchęt­niej odd­aję się swoim dwóm pasjom: czy­tanie i gotowanie, gotowanie i czy­tanie, a ostat­nimi czasy jest to — gotowanie poprzez czytanie…udało mi się połączyć te dwa żywioły ze smakow­itym efek­tem (jak mi się wydaje). Zakładam, że nie tyko ja jedyna mam takie hobby – książkę i kuli­narne ekspery­menty, nawet nie „zakładam”, ja już to wiem…

czy­taj dalej

Jak rozsadzić gości na weselu? Wini­etki — dobry oby­czaj czy konieczność? 26 wrześ­nia 2013

Kilka lat temu zostałam zapros­zona wraz z rodz­iną na wesele koleżanki z pracy. Niestety, nie było wini­etek. Zajęliśmy miejsca przy pier­wszym lep­szym stole i… nikt nie chciał z nami usiąść, ponieważ nas nie znali. Po kilku­min­u­towym zamiesza­niu posad­zono nas na miejs­cach tych dzieci, które po obiedzie uciekły na kolana rodz­iców. Czułam się trochę winna tego zamiesza­nia. Wiedzi­ałam, że to przez nas przestaw­iano krzesła i ściskano się przy sto­lach, a my siedzieliśmy „w kom­for­cie”, bo cały stół był nasz. Wtedy też postanow­iłam, że będę Parom Młodym pro­ponować winietki.

czy­taj dalej

Ogrod­niczka z Taorminy. Wprowadze­nie 24 wrześ­nia 2013

Ogrod­niczka z Taorminy” to powieść w odcinkach, twor­zona spec­jal­nie dla Czytel­niczek Bab­skiego Biel­ska przez tajem­niczego Vitkacego, którą już po pier­wszej części będziecie mogły same współt­worzyć! Mamy nadzieję, że śledze­nie losów Felicii Oliveto dostar­czy Wam emocji i będzie prawdziwą przy­jem­noś­cią, odry­wa­jącą od chłod­nych, jesi­en­nych dni. Na początek — wprowadzenie…

czy­taj dalej

Kuch­nia Społeczna po raz pier­wszy w Bielsku-​Białej 23 wrześ­nia 2013

W Bielsku-​Białej po raz pier­wszy jest orga­ni­zowana Kuch­nia Społeczna! Na spotkanie przy wspól­nych posiłkach zapraszają orga­ni­za­torzy: Vege Inic­jatywa i Gale­ria Biel­ska BWA. Pier­wsza odsłona akcji już 29 wrześ­nia. Czym jest Kuch­nia Społeczna?

czy­taj dalej

Tropem miejs­kich tajemnic” — pierwszy biel­ski quest 20 wrześ­nia 2013

Innowa­cyjna gra miejska „Tropem Miejs­kich Tajem­nic” jest propozy­cją Fun­dacji Kul­tury „Kale­j­doskop” na niety­powe spędze­nie dnia 28 wrześ­nia. Naj­ciekawsze miejsca Bielska-​Białej, miejskie tajem­nice, szereg zagadek do rozwiąza­nia i pamiątkowe upominki — wszys­tko to do zobaczenia, przeży­cia i zdoby­cia już wkrótce.

czy­taj dalej

Ruszają cyk­liczne „Kobi­ety z pasją” 20 wrześ­nia 2013

Kobi­ety z pasją” to cykl wydarzeń, dedykowany miłośniczkom zarówno sztuki, jak i mody, urody i zdrowia. W pier­wszej jego odsłonie będzie można wziąć udział już 21 wrześ­nia. Co się wtedy zadzieje? Wys­tawy prac biel­s­kich artys­tek, kon­certy, warsz­taty i wykłady na temat ubioru i stylu to tylko niek­tóre propozy­cje biel­skiego Domu Kul­tury im. Wik­torii Kubisz.

czy­taj dalej

Jesi­enne stoły weselne. Deko­racje i aranżacje ślubne 18 wrześ­nia 2013

Z pamięt­nika jesi­en­nego natch­nienia, czyli jesień na stołach wesel­nych. Cztery unikalne propozycje.

czy­taj dalej

Świa­towy Dzień Turystyki w Bielsku-​Białej 16 wrześ­nia 2013

Na 21 wrześ­nia przy­pada Świa­towy Dzień Turystyki. W związku z tym świętem miłośników wszle­kich turysty­cznych form akty­wności orga­ni­zowany jest złaz turysty­czny, a przy Schro­nisku na Dębowcu — impreza plen­erowa. Dzień wcześniej, 20 wrześ­nia, w Książnicy Beskidzkiej będzie miało miejsce spotkanie przed­staw­icieli władz miasta z zasłużonymi dzi­ałaczami turystyki i rozstrzyg­nię­cie konkursu fotograficznego.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.