Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Ślub w deszczu 24 lipca 2013

Gdyby można było opłacić słoneczną pogodę w Dniu Ślubu pewnie 90 % par młodych zde­cy­dowałoby się na taki wydatek… Ale niestety, natura jest nieprzewidy­walna. I choć każdy z nas liczy na to, że jemu deszcz niegroźny, ostat­nie lato pokazuje, że Wybrańców Losu jest nieco mniej niż kiedyś. Nie warto zadręczać się i z uporem wypa­try­wać słońca a wyjść naprze­ciw deszc­zowym dniom i odpowied­nio się zabez­pieczyć. Właś­ci­wie najwięk­sze i najlep­sze zabez­piecze­nie już jest — ramiona naszego przyszłego męża. Reszta to już prak­ty­czny dodatek.

czy­taj dalej

Latem z aparatem — foto­po­rad­nik 22 lipca 2013

Dosyć już pod­piera­nia krzy­wej wieży w Pizie, trzy­ma­nia piramidy Cheopsa za czubek albo wojny na pro­file ze Sfinksem. Czas na …po prostu dobre zdję­cia z wakacji. W kole­jnej części naszego foto­po­rad­nika przed­staw­imy Wam dziesięć prostych sposobów na udane zdję­cia z wakacji.

czy­taj dalej

Portrety zwierząt „przemówią” na Bło­ni­ach 18 lipca 2013

Sto­warzysze­nie Empa­tia oraz biel­ska Vege Inic­jatywa zapraszają do wzię­cia udzi­ału w akcji ulicznej „Jestem Zwierzę­ciem. Myślę, czuję. Chcę żyć”, w ramach której uczest­nicy będą pokazy­wać prze­chod­niom portrety zwierząt wyko­rzysty­wanych i krzy­wd­zonych przez człowieka. Orga­ni­za­torzy chcą przy­pom­nieć, że zwierzęta nie są rzeczami, a codzi­enne wybory ludzi, takie jak poży­wie­nie, ubiór czy rozry­wka, często są dla nich wyrok­iem. Wydarze­nie warte uwagi i dedykowane nie tylko wege­tar­i­anom, ale każdemu, komu los zwierząt nie jest obo­jętny. Plus za ciekawą formę wyrazu.

czy­taj dalej

Poczuj Obec­ność”, czyli Mara­ton Stra­chu. Wygraj bilety! 16 lipca 2013

Już 19 lipca w kilkudziesię­ciu kinach sieci Helios w całej Polsce rozpocznie się Mara­ton Stra­chu. Jego hasłem prze­wod­nim będzie „Poczuj Obec­ność”, bo poza kilkoma znakomi­tymi i trzy­ma­ją­cymi w napię­ciu fil­mami grozy — i tymi nowszymi, i starszymi — zobaczymy również przed­premierowo najnowszy — „Obec­ność”. Bab­skie Biel­sko ma dla Was jedno pod­wójne zaprosze­nie na mara­ton w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Wielkie wesele” w Kinie Kobiet. Konkurs! 15 lipca 2013

17 lipca, wiec­zorem, będzie miała miejsce kole­jna odsłona cyklu fil­mowego dla Pań (tylko i wyłącznie właśnie dla nich). Kino Kobiet to wiec­zory fil­mowe, połąc­zone z atrak­cyjnymi pokazami i konkur­sami, a tym razem w jego ramach będzie można obe­jrzeć „Wielkie wesele”. Bab­skie Biel­sko gorąco poleca i zaprasza na konkurs, w którym wygrać można jedną pod­wójną wejś­ciówkę na seans.

czy­taj dalej

Gotowanie — blo­gowanie 12 lipca 2013

Kuch­nia. Dziś to nie tylko miejsce. Dziś to styl życia, w którym kuch­nia i gotowanie stają się nie koniecznoś­cią, ale sensem życia, pasją i sposobem na biznes. Moda na gotowanie wybuchła kilka lat temu. Trendy pode­j­mują i kreują: telewizja, prasa oraz inter­net. Reko­rdy pop­u­larności biją pro­gramy kuli­narne. Kucharze stają się cele­bry­tami, a cele­bryci chcą być kucharzami. Szał gotowa­nia oga­r­nął nie tylko ludzi z pier­wszych stron gazet. Coraz częś­ciej zwykli ludzie, którzy, na co dzień wykonują zawody nie związane z gotowaniem, marzą o tym, by dzielić się swoją pasją z innymi. W efek­cie blogi o gotowa­niu pojaw­iają się jak grzyby po deszczu. Pisane z wielkim zaan­gażowaniem - z miłości do gotowania.

czy­taj dalej

Zor­ga­nizuj kul­turę w Bielsku-​Białej 12 lipca 2013

Region­alny Ośrodek Kul­tury zak­wal­i­fikował się do udzi­ału w pro­gramie Nar­o­dowego Cen­trum Kul­tury Dom Kul­tury+ Inic­jatywy lokalne 2013. Do tegorocznej edy­cji pro­gramu aplikowało 167 insty­tucji kul­tury z całej Pol­ski. Wyło­niono 50 benefic­jen­tów — biel­ska insty­tucja zajęła drugie miejsce. Z fak­tem tym łączy się konkurs, wktórym wciąż można wziąć udział. Masz pomysł na jakieś wydarze­nie kul­tur­alne, akcję, wys­tawę, pro­jekt? Możesz go zgłosić do konkursu, zor­ga­ni­zowanego przez bielski ROK.

czy­taj dalej

Ciemna strona psy­chologii — recen­zja książki Tomasza Witkowskiego 12 lipca 2013

Po czterech lat­ach od ukaza­nia się pier­wszej części na półki księ­garń trafił niedawno drugi tom „Zakazanej psy­chologii” Tomasza Witkowskiego. Autor po raz kole­jny prowadzi czytel­nika przez ciemne zaułki, w które niech­lub­nie zabrnęła psychologia.

czy­taj dalej

Moja wielka indyjska przy­goda. Biurokracja 9 lipca 2013

Dzisiaj słów kilka o indyjskiej biurokracji, bo jak cza­sami mam tu do czynienia z panami urzęd­nikami, to nie wiem — śmiać się czy płakać. Ilekroć muszę się zmierzyć z indyjską biurokracją, czuję się jak­bym właśnie wstępowała do krainy groteski i absurdu.

czy­taj dalej

Piękne i sty­lowe. Znów będzie można oglą­dać stare samo­chody 8 lipca 2013

Po raz 36. będziemy mogli obe­jrzeć piękne, unikalne, stare samo­chody, które wezmą udział w kole­jnym Między­nar­o­dowym Beskidzkim Rajdzie Pojazdów Zabytkowych. Rozpocznie się on 10 lipca, w Szczyrku, gdzie ulokowana zostanie baza rajdu. Zma­gania kierow­ców w wid­owiskowych maszy­nach oglą­dać będzie można także w kilku innych miejscach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.