Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Wyprzedaż garażowa po raz kole­jny w Cygańskim Lesie 5 lipca 2013

6 lipca po raz kole­jny odbędzie się wyprzedaż garażowa w Cygańskim Lesie. Orga­ni­za­torami przed­sięwz­ię­cia są mieszkańcy Cygańskiego Lasu, Rada Osiedla Mikus­zow­ice Śląskie, Sto­warzysze­nie Olszówka. Czego możemy się pozbyć, a co zyskać pod­czas gara­zowych wyprzedaży? Odpowiedź jest krótka i treś­ciwa — wszys­tko, począwszy od urządzeń z gospo­darstwa domowego i ogrodu, poprzez bibelty, zabawki, meble, książki, a na ubra­ni­ach kończąc. Cza­sem są to przed­mioty nowe, cza­sem widać po nich upływ czasu. Zawsze jed­nak można wyszperać coś ciekawego.

czy­taj dalej

Malediwy — powrót do raju. Sla­j­dowisko podróżnicze 4 lipca 2013

Malediwy to dla dwo­jga podróżników powrót do samego raju. Co ich zach­wyciło? Co urzekło? Ale też: co zaniepokoiło i zas­mu­ciło? Malediwy bez tajem­nic przed­stawią nam już 12 lipca Bry­gida Kamińska i Bartek Szczurkowski.

czy­taj dalej

Cieszyński FRiK, czyli Fes­ti­wal Roz­woju i Kul­tury 3 lipca 2013

Warsz­taty, wykłady, spotka­nia, pokazy, kon­certy… Takich i wielu innych atrakcji mogą się spodziewać uczest­nicy FRiK-​a — Fes­ti­walu Roz­woju i Kul­tury, który w najbliższy week­end (67 lipca) będzie miał miejsce na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie. Wstęp na wszys­tkie te wydarzenia jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Waka­cyjna Akademia Przygód w Kętach 2 lipca 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza najmłod­szych do spędza­nia wol­nego czasu w ciekawy, wartoś­ciowy sposób pod­czas Waka­cyjnej Akademii Przygód. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali dla dzieci warsz­taty fil­mowe, zabawy plas­ty­czne, inte­gra­cyjne, teatralne i taneczne, a do tego atrak­cyjne wycieczki. Akademia ruszyła 1 lipca.

czy­taj dalej

Jak udeko­rować koś­ciół i salę weselną? Pomysły 27 czer­wca 2013

Planu­jąc ślub więk­szość z nas bardzo często decy­duje się na trady­cyjne wesele, zaprasza­jąc swoją rodz­inę i przy­jaciół. Przy orga­ni­za­cji takiego ślubu, oprócz buki­etu ślub­nego i butonierek warto pomyśleć o deko­racji koś­cioła oraz sali wesel­nej, w której będą się bawić goś­cie. Nie oznacza to jed­nak, że deko­racje te muszą być duże, bogate i pełné przepy­chu, zwłaszcza obec­nie, gdy króluje trend na min­i­mal­izm oraz prostotę.

czy­taj dalej

Let­nie warsz­taty dla dzieci i młodzieży w BWA 28 czer­wca 2013

Czary-​mary! Sztuka nie do wiary!” to cykl let­nich warsz­tatów dla dzieci i młodzieży w Galerii Biel­skiej BWA. Warsz­taty ruszają już w najbliższy poniedzi­ałek 1 lipca.

czy­taj dalej

Kon­fi­tura truskawkowa z zielonym pieprzem krok po kroku 26 czer­wca 2013

Truskawki to niewąt­pli­wie jeden ze smaczniejszych sym­boli lata. Na te czer­wone, słod­kie i soczyste owoce czekamy z utęsknie­niem cały rok. Gdy nacieszymy się już ich smakiem, jedząc je z cukrem, śmietanką lub w deser­ach nad­chodzi czas na domowe kon­fi­tury. Dzięki nim aro­maty­czny truskawkowy smak lata zostanie z nami na dłużej! Tylko 5 kroków dzieli Cię od przy­go­towa­nia domowej kon­fi­tury truskawkowej z zielonym pieprzem.

czy­taj dalej

Ogród Dobrej Energii w samym cen­trum miasta 25 czer­wca 2013

Podziel się wodą” — pod takim hasłem stu­denci Architek­tury Kra­jo­brazu Biel­skiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza zaaranżowali ory­gi­nalną ekspozy­cję. W ramach III Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii, orga­ni­zowanego przez Urząd Miasta Biel­ska – Białej, przed Sferą II „wyrósł” Ogród Dobrej Energii.

czy­taj dalej

Wnętrza w bieli. Total look czy tło ide­alne? 24 czer­wca 2013

Ciekawą kon­cepcją, która na powrót wró­ciła do łask, jest dom­i­nacja bieli we wnętrzach. Koloru białego w różnych wari­antach możemy uży­wać zarówno jako tła dla kre­owa­nia intere­su­jącego nas stylu we wnętrzach, jak i stworzyć w swo­jej przestrzeni życiowej biały total look. W świecie bieli każdy zna­jdzie coś dla siebie.

czy­taj dalej

Rozwód z rakiem Marzeny Erm 21 czer­wca 2013

28 czer­wca po raz kole­jny będzie można wesprzeć Marzenę Erm, która poważnie cho­ruje, a na swoim blogu opisuje przy­godę z Chło­ni­akiem Hodgk­ina jako niech­ciane małżeństwo, do którego została przy­mus­zona. Pomóżmy jej się rozwieść! Tego dnia w kilku miejs­cach naszego miasta odbędą się imprezy, pod­czas których będzie można wspomóc lecze­nie Marzeny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.