Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Kale­j­doskop Renaty: Tarta z kre­mem ciastkarskim i pomarańczami 29 maja 2014

Warto cza­sem osłodzić sobie życie czymś słod­kim. Tym czymś może być tarta z kruchego ciasta wypełniona kre­mem ciastkarskim. Kruche ciasto o wspani­ałym aro­ma­cie pomarańczy, o smaku kar­da­monu… Coś wspani­ałego! Smakuje tak, jak wygląda. Już sama nazwa obiecuje raj dla pod­niebi­enia i nie zawodzi. Smak kwaskowatych pomarańczy fajnie łączy się ze słod­kim kre­mem ciastkarskim. Zapraszam!

czy­taj dalej

Urban Sum­mer Fes­ti­val — spędź koniec czer­wca w Łodzi! 28 maja 2014

Urban Sum­mer Fes­ti­val to unikalne w skali Pol­ski połącze­nie świata mody, kul­tury ulicznej i aro­maty­cznej kuchni, które będzie miało miejsce 28 czer­wca 2014 roku w… Łodzi. Tak, tak, Dro­gie Panie, to doskon­ała okazja, by odwiedzić to miasto, a Bab­skie Biel­sko objęło wydarze­nie patronatem. Polecamy!

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Tarta Tatin z udzi­ałem brzoskwiń i imbiru 22 maja 2014

Och, jak lubię tarty! Tym razem przyszykowałam wam tartę Tatin, czyli tartę na odwrót, z udzi­ałem brzoskwiń i imbiru. Tarta jest banal­nie prosta i szy­bka do zro­bi­enia. Cała tajem­nica tarty Tatin, nazwanej tak na cześć swo­jej twór­czyni, polega na piecze­niu jej odwrot­nie — z ciastem na wierzchu, które pozostaje niesamowicie kruche. Zapraszam!

czy­taj dalej

Bab­skie Kino Ambitne: His­te­ria, czyli roman­ty­cznie o wibra­torach 21 maja 2014

29 maja 2014 roku odbędzie się kole­jne spotkanie w ramach Bab­skiego Kina Ambit­nego. Wciąż jeszcze pozosta­jemy w kręgu kobiecej sek­su­al­ności, tym razem przenosząc się w przeszłość, do XIX wieku, do początków… wibra­torów — takich, jakie znamy obec­nie. Obe­jrzymy „Histerię” — film, który inteligent­nie i z ogromną dawką sub­tel­nego humoru ukazuje his­torię kobiecych potrzeb i zaspoka­ja­nia ich. Zamkniętemu poka­zowi będzie towarzyszyła krótka prelekcja o zmieni­a­ją­cym się przez wieki pode­jś­ciu do kobiecej sek­su­al­ności, a także niespodzianki i poczęs­tunek. Bab­skie Biel­sko i Kobi­eta Szczęśliwa zapraszają!

czy­taj dalej

Pro­jekt Zupa. 1 — Wstęp w indyjskiej kon­wencji 20 maja 2014

Kiedyś wydawało mi się, że zup jest tylko kilka. A dobrych zup jeszcze mniej. Od momentu, kiedy do zupy z soczewicy dodałam sok pomarańc­zowy, a potem ugo­towałam zupę orze­chową, nur­tuje mnie jedno pytanie: czy jest coś, z czego nie można ugo­tować zupy? — opowiada Iza Kłap­cia, autorka kuli­narnego bloga „Pro­jekt Zupa”. Jego zawartość to najroz­mait­sze przepisy, których przed­miotem zawsze są zupy. Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że smakowite pod­powiedzi na temat zup od dziś będzie można znaleźć także na Bab­skim Bielsku.

czy­taj dalej

Buki­ety ślubne — trendy na wiosnę i lato 2014 16 maja 2014

Naj­goręt­szy sezon ślubów zbliża się wielkimi krokami. Najwięcej Par Młodych wybiera ślub latem. Wesele let­nią porą daje dużo więcej możli­wości w wybra­niu miejsca, deko­racji ślub­nych oraz buki­etu ślub­nego, ponieważ lato rządzi się swoimi prawami. Dzięki dobrodziejstwu let­niej pory flo­ryści mają sze­rokie pole do popisu w kwestii doboru kwiatów i kom­pozy­cji kolorów.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Risotto z dynią, boczkiem i ciasteczkami amaretto 15 maja 2014

Ostat­nio udało mi się kupić jeszcze dynię, więc postanow­iłam zro­bić risotto. Pyszne risotto z dodatkiem boczku i ciasteczek amaretto. Niezwykłe połącze­nie. Dynia w połącze­niu z odpowied­nimi skład­nikami nabiera wyrazis­tości. Wbrew pozorom. Zapraszam!

czy­taj dalej

Nie tylko cen­trum, czyli majowe dzi­ała­nia Pubu Bibelot 14 maja 2014

Nie tylko w cen­trum Bielska-​Białej można znaleźć wyjątkowe miejsca, w których dużo się dzieje. Dobrym przykła­dem jest bystrza­ński Bibelot, w którym cyk­licznie odby­wają się między innymi cieszące się dużą pop­u­larnoś­cią „pchle targi”, emisje bajek z rzut­nika, kon­certy na żywo, spotka­nia bry­dżowe, spotka­nia miłośniczek robótek ręcznych. Najbliższe odsłony tych wydarzeń już niedługo!

czy­taj dalej

Ponad 5 tysięcy zło­tych zebrano dla pszczyńskiej „Przys­tani”! 12 maja 2014

Warow­nia Pszczyńs­kich Ryc­erzy już po raz drugi zaprosiła uczniów i przed­szko­laki z woj. śląskiego i części woj. małopol­skiego, do udzi­ału w konkur­sie plas­ty­cznym. Akcja pt. „Zapro­jek­tuj wielka­nocną kartkę z his­torią” przyjęła charak­ter chary­taty­wny, mając na celu zebranie środ­ków finan­sowych dla Cen­trum Wspar­cia Dziecka i Rodziny Przys­tań w Pszczynie. Bab­skie Biel­sko patronowało inicjatywie.

czy­taj dalej

Warsz­taty o kobiecej sek­su­al­ności po raz kole­jny 6 maja 2014

Warsz­taty pod nazwą #kobieta#ciało#seks ponownie odbędą się w Bielsku-​Białej, w Kobiecie Szczęśli­wej — nowej lokaliza­cji w cen­trum miasta. Spędź ponad dwa dni z kobi­etami, otwier­a­jąc się na lep­sze zrozu­mie­nie swo­jego ciała i sek­su­al­ności. Wyjdziesz wzmoc­niona i odmieniona. Warsz­taty będą miały miejsce już w dni­ach 9 – 11 maja 2014 r.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.