Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Eko-​bus, czyli ory­gi­nalne zaprosze­nie na Fes­ti­wal 18 czer­wca 2013

Czer­wony bus marki Lublin nadawał się już tylko na złom. Okres jego świet­ności już minął, ale czy na pewno? Orga­ni­za­torzy III edy­cji Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii w Bielsku-​Białej podarowali mu drugie życie!

czy­taj dalej

BlogerChef — Wielki Finał przed nami 17 czer­wca 2013

Pięć spotkań pół­fi­nałowych, 40-​stu blogerów kuli­narnych, 80 roz­maitych dań. Przez ostat­nie miesiące obser­wowal­iśmy zma­gania najlep­szych pol­s­kich blogerów. Już za dwa tygod­nie, 22 czer­wca, ostat­nie star­cie – Wielki Finał. I mnóstwo dodatkowych atrakcji, które będą miały miejsce w Lasku koło Łodzi. Wśród final­istów są także osoby z naszego regionu!

czy­taj dalej

Mara­ton Sci­ence — Fic­tion w kinie Helios 14 czer­wca 2013

Już 21 czer­wca w biel­skim kinie Helios rusza Mara­ton Sci­ence — Fic­tion. Zaprezen­towane zostaną 4 filmy w gwiaz­dorskiej obsadzie. W rolach głównych m.in.: Tom Cruise, Colin Far­rell, Will Smith, a nawet Rihanna. Mara­ton rusza o godz.22.00

czy­taj dalej

Śląskie Smaki. Fes­ti­wal w Bielsku-​Białej 12 czer­wca 2013

15 czer­wca w Bielsku-​Białej odbędzie się prawdziwy poje­dynek kuli­narnych mis­trzów, wal­czą­cych o zaszczytne miano Eksperta. Jed­nak nie tylko to zna­jdziemy w reper­tu­arze 8. Fes­ti­walu Śląskie Smaki. Liczne pokazy kuli­narne, degus­tacje dań z wielu restau­racji, a także kon­certy Zgredy­bil­lies czy Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk są gratką nie tylko dla wytrawnych smakoszy, ale dla każdego, komu nieobca jest dobra kuchnia.

czy­taj dalej

Kobiecy świat nie kończy się za rogiem! Wyprawa do Maroka 12 czer­wca 2013

12 czer­wca ekipa 17 kobiet wyrusza ze śląskim Sto­warzysze­niem Akty­wne Kobi­ety do Maroka, by wędrować przez berberyjskie wioski i góry Atlasu Wysok­iego, rozwinąć skrzy­dła nad oceanem i rozkochać się w marokańskiej kul­turze. To kole­jna inic­jatywa sto­warzyszenia, która za zadanie ma poz­wolić pasjonatkom podróży ciekawie spędzać czas.

czy­taj dalej

Urban gar­den­ing, czyli miejskie ogrod­nictwo. Modne, este­ty­czne, pożyteczne 11 czer­wca 2013

Urban gar­den­ing to określe­nie, które ostat­nimi czasy staje się coraz mod­niejsze w Polsce. Miejski dizajn, nastaw­iony w całości na este­tykę i inwazję zie­leni, na zagospo­darowanie miejs­kich nieużytków i stworze­nie z nich miejsca przez­nac­zonego na przykład do hodowli roślin, ewolu­uje i wciąga coraz więk­szą liczbę ludzi. Być może mieszkańcy pol­s­kich miast nie odczuwają jeszcze tak dotk­li­wie prob­lemu, jakim jest rozras­tanie się ich, ale wielkie miasta w Stanach czy Zachod­niej Europie już zmierzyły się z tym prob­le­mem. Warto dowiedzieć się, czym jest urban gar­den­ing, urban agri­cul­ture czy guerilla gardening.

czy­taj dalej

Śląska wyprawa w Hin­dukusz Wysoki. Prelekcja Jana Wei­gla 10 czer­wca 2013

Biel­ski Klub Alpin­isty­czny i biel­ski Odd­ział PTT zapraszają na prelekcję w ramach cyklu imprez „Wspani­ały świat gór wyso­kich”. Tym razem udamy się wraz z Janem Wei­glem w Hin­dukusz Wysoki… Spotkanie już jutro wiec­zorem, 11 czerwca!

czy­taj dalej

Dzień Dziecka w Kętach. Tak było! 7 czer­wca 2013

Święto dzieci w Domu Kul­tury w Kętach upłynęło pod znakiem świet­nej zabawy. Najmłodsi mieli okazję wykazać się między innymi w dziedzinie ekologii w myśl nazwy imprezy: Dzień Dziecka w EKO — Kli­ma­cie. Inte­gracja czterech pokoleń – od juniora do seniora. Bab­skie Biel­sko patronowało tej inspiru­jącej imprezie. Zapraszamy do obe­jrzenia fotorelacji!

czy­taj dalej

Spotka­nia podróżników” w cieszyńskiej WSB 6 czer­wca 2013

Spotka­nia podróżników” to nowe sla­j­dowisko, które będzie się odby­wało w Wydziale Zamiejs­cowym Wyższej Szkoły Biz­nesu, w Cieszynie. Jego tem­atem będą podróże. Te bliższe, dal­sze, a także te całkiem dalekie! Inau­gu­racja cyklu spotkań odbędzie się już 7 czerwca.

czy­taj dalej

Kac Vegas” — nocny pokaz przed­premierowy w kinie Helios — konkurs 5 czer­wca 2013

W nocy z czwartku na piątek (dokład­nie o godz.00:01) 7 czer­wca w biel­skim kinie Helios rusza przed­premierowy pokaz filmu „Kac Vegas 3”. To trzeci i ostatni film, z bijącej wszelkie reko­rdy, serii komedii w reży­serii Todda Phillipsa.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.