Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Trash the dress. Sesje, których nie da sie zapom­nieć 4 czer­wca 2013

Nudzą was te wszys­tkie ckliwe, nudne sesje? Facet nie chce się zgodzić na zdję­cia w plen­erze “bo są zbyt bab­skie”? Odpowiedzią dla was może być trash the dress. To zat­acza­jący coraz szer­sze kręgi trend w fotografii ślubnej.

czy­taj dalej

Hażlach speł­nia marze­nie Nikoli 4 czer­wca 2013

Już w sobotę 8 czer­wca o godz. 14.00 na tere­nie Gmin­nego Ośrodka Kul­tury w Hażlachu rusza kon­cert chary­taty­wny, z którego dochód zostanie przez­nac­zony na real­iza­cję marzenia dziesię­ci­o­let­niej Nikoli.

czy­taj dalej

Szla­chetna Paczka 2013 — rusza rekru­tacja lid­erów! 31 maja 2013

Ruszyła rekru­tacja lid­erów Szla­chet­nej Paczki 2013! Akcja ta cieszy się niesłab­nącą pop­u­larnoś­cią od lat, a polega na niesie­niu real­nej pomocy najbardziej potrze­bu­ją­cym. Pomocy, która będzie dos­tosowana do ich potrzeb, a nie tylko oparta na widz­imisię osób, prag­ną­cych pomóc, a nie zawsze wiedzą­cych, jak. To już 13. edy­cja Szla­chet­nej Paczki.

czy­taj dalej

Baw się pod­czas Dni Skoc­zowa 29 maja 2013

Tegoroczne, 46. już, Dni Skoc­zowa zapowiadają się intere­su­jąco. W dni­ach 31 maja — 2 czer­wca na Rynku, pod hasłem „Miejskie świę­towanie trwa od śred­niowiecza”, odbędą się kon­certy, wys­tępy, turnieje i wystawy.

czy­taj dalej

Bajkolan­dia, czyli Alicja w andrychowskiej Krainie Czarów 28 maja 2013

Ciekawą ofertę na Dzień Dziecka przed­stawia Andrychów, w którym zabawa potrwa dwa dni. Wszys­tko zaś będzie się odby­wało w mag­icznej i wcią­ga­jącej kon­wencji „Alicji w Krainie Czarów”. Na dwa dni — razem z dziećmi — będziemy mogli udać się do niezwykłej krainy, do której trafiła Alicja. Dzieci będą baw­iły się wyśmieni­cie nie tylko pod­czas licznych kon­certów, pokazów i przed­staw­ień, ale też pod­czas warsz­tatów, związanych z bajką „Alicja w Krainie Czarów”, i fas­cynu­ją­cych ekspery­men­tów, w których udział będzie można wziąć m.in. w Parku Eduka­cyjnym Interakcje.

czy­taj dalej

Dzień Dziecka w Kinie Helios. Konkurs! 27 maja 2013

1 i 2 czer­wca podaruj swoim pociechom szczęśliwe chwile w Heliosie z okazji Dnia Dziecka! Właśnie tego dnia w kinie rozpoczyna się nowy cykl spotkań pt. „Pier­wszy Raz w Kinie”, który skierowany jest do najmłod­szych widzów w wieku 26 lat, wybier­a­ją­cych się na seans z rodzi­cami lub opieku­nami. Przy­go­towany został spec­jalny reper­tuar, dos­tosowano warunki do potrzeb maluchów: przy­ciem­nione światła na sali kinowej, ścis­zony dźwięk. Z pewnoś­cią wspólne seanse będą niesamow­itym przeży­ciem zarówno dla maluchów, jak i opiekunów!

czy­taj dalej

Urban gar­den­ing czyli dizajn w przestrzeni pub­licznej. Wys­tawa w Zamku Cieszyn 23 maja 2013

Dizajn w przestrzeni pub­licznej czyli urban gar­den­ing to tem­atyka wys­tawy, która potrwa do 9 czer­wca na Zamku Cieszyn. Jest ona okazją do zapoz­na­nia się z doko­na­ni­ami „miejskiego ogrod­nictwa”, które — w dobie coraz liczniejszych miast — staje się pop­u­larne i potrzebne.

czy­taj dalej

Watch Docs — fil­mowy fes­ti­wal o prawach człowieka po raz kole­jny w Biel­sku 22 maja 2013

Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Fil­mowy „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie” jest jed­nym z najwięk­szych i najs­tarszych na świecie fes­ti­wali fil­mowych o prawach człowieka. Pod­czas jego trwa­nia obe­jrzeć można świa­towej klasy filmy doku­men­talne. W Bielsku-​Białej fes­ti­wal zagości po raz piąty, w dni­ach 24 — 26 maja.

czy­taj dalej

Mini Mara­ton Star Trek w kinie Helios 22 maja 2013

Już w sobotę 25 maja w 27 kinach sieci Helios rusza Mini Mara­ton Star Trek. Również w biel­skim kinie będzie można obe­jrzeć dwie części kos­micznych przygód załogi statku U.S.S. Enter­prise – „Star Trek” i przed­premierowo: „W ciem­ność. Star Trek”.

czy­taj dalej

Ginące Zawody — pro­jekt i rzeczy­wis­tość 21 maja 2013

Rusznikarstwo, kowalstwo, snyc­erstwo… Lista zawodów, których przed­staw­icieli coraz ciężej nam spotkać, staje się zas­trasza­jąco długa. Świat się zmienia, zmienia się rynek, zmieni­ają się sposoby pro­dukcji, a co za tym idzie — są zawody, które w trady­cyjny sposób wykonują już tylko jed­nos­tki. Aby zwró­cić uwagę na to powolne zanikanie pow­stał pro­jekt fotograficzno-​dziennikarski Ginące Zawody. Jego autorzy, Michał Kaźmier­czak i Agnieszka Kacz­mar­czyk za zadanie postaw­ili sobie wyszuki­wać przed­staw­icieli „giną­cych zawodów”, roz­maw­iać z nimi, fotografować ich przestrzeń pracy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.