Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

BlogerChef — Kuli­narni blogerzy zmierzą się w Biel­sku! 7 maja 2013

Kuch­nia śródziem­nomorska, kuch­nia Europy Zachod­niej, Europy Środ­kowej, Europy Wschod­niej, kuch­nia amerykańska… To tem­aty czterech pier­wszych pół­fi­nałów konkursu BlogerChef. 1011 maja odbędzie się kole­jny, bardziej egzo­ty­czny, któremu patronuje Bab­skie Biel­sko. W Bielsku-​Białej, w restau­racji „Dworek”, blogerzy zaprezen­tują swój kuli­narny kun­szt tworząc autorskie dania inspirowane kuch­ni­ami Azji. Poz­namy piątego final­istę, który zawal­czy o tytuł BlogerChef’a już w czerwcu!

czy­taj dalej

Zamień elek­troOd­pady na Kul­tur­alne Wypady 7 maja 2013

Już w najbliższą sobotę, 11. maja w Bielsku-​Białej odbędzie się akcja „Zamień elek­troOd­pady na Kul­tur­alne Wypady”. Każdy, kto przyniesie zużyty sprzęt elek­tryczny lub elek­tron­iczny, będzie mógł zamienić go na bilet do biel­s­kich placówek kul­tur­al­nych czy sportowych.

czy­taj dalej

Z miłości do filmu 1 maja 2013

Do tej pory ksz­tałce­nie się pod kierunk­iem zawodowej ekipy fil­mowej pow­iązane było z mias­tami takimi jak Łódź lub Katow­ice. Najwyższy czas zmienić to sko­jarze­nie. Grupa młodych, pełnych pasji fil­mow­ców prowadzi Warsz­taty Real­iza­tora Fil­mowego i Telewiz­yjnego w… Bielsku-​Białej. To prawdziwa perełka dla wszys­t­kich, których „kręci” sze­roko rozu­mi­ana pro­dukcja filmowa.

czy­taj dalej

BlogerChef — kuli­narny poje­dynek blogerów w Biel­sku! 29 kwiet­nia 2013

BlogerChef to wyjątkowa inic­jatywa — konkurs dla blogerów kuli­narnych, który w Polsce jest orga­ni­zowany po raz pier­wszy. Jeden z jego etapów, ten majowy, odbędzie się w Biel­sku — Białej. Młodych adep­tów sztuki kuli­narnej, którzy prowadzą swoje blogi na ten temat, będzie goś­ciła Restau­racja Dworek New Restaurant.

czy­taj dalej

Villa Lulli — bale­towe wid­owisko 26 kwiet­nia 2013

Wykonu­jąc niejed­nokrot­nie karkołomną pracę na sali bale­towej, można w odpowied­nim momen­cie zad­bać o odnalezie­nie właś­ci­wej drogi do przestrzeni, w której da się upust kreaty­wności w poszuki­wa­niu siebie. Nie
w szablonie wari­acji klasy­cznych na sce­nie, przy światłach, w odd­ale­niu od pub­liczności, lecz w chore­ografii, w odreagowa­niu, pole­ga­ją­cym na wol­ności ruchu. Grupa pro­jek­towa – tancerki i małe balet­nice – poszukały i znalazły wol­ność w zas­tosowa­niu baletu. Efekt będzie można obe­jrzeć już w dni­ach 2728 kwiet­nia, w ramach pro­jektu „Tydzień tańca: Dworski Bal-​et”.

czy­taj dalej

III Kier­masz Free Yourself-​Suit Your­self. Uwolnij-​Przygarnij 25 kwiet­nia 2013

Wiosna tego roku przyszła sto­sunkowo późno, a zbliża­jący się długi week­end majowy może niek­tórych natch­nąć do wiel­kich porząd­ków w domach, garażach, składzikach. Na te porządki i prze­myślane decyzje doty­czące wyrzu­ca­nia rzeczy liczą po raz trzeci orga­ni­za­torki kier­maszu „Free Yourself-​Suit Your­self. Uwol­nij Przygarnij”.

czy­taj dalej

Oblicza baletu 25 kwiet­nia 2013

Białe, krótkie spód­niczki, rajstopy, pointy, stawanie na pal­cach, szczupłe tancerki i tancerze… To byna­jm­niej nie wszys­tko co ofer­uje balet lub z czym należy go utożsamiać. Sko­jarzenia i stereo­typy mogą być przeszkodą, by zobaczyć coś o wiele lep­szego i bogat­szego w treść, czyli taniec klasy­czny w pełnej krasie. Jego kilkusetlet­nia trady­cja wciąż jest aktu­alną alter­natywą zarówno dla osób, które uwiel­bi­ają taniec, chcą­cych pod­dać się jego ryt­mom, jak i dla obo­jęt­nych, którzy nie pod­dali się doty­chczas wdz­iękom tańca.

czy­taj dalej

Iron Man — nocny mara­ton fil­mowy w Heliosie. Wygraj bilety! 24 kwiet­nia 2013

Lubisz dynam­iczną, wartką akcję i wyrazistych bohaterów? Ten mara­ton jest dla ciebie! Biel­skie kino Helios zaprasza na nocny seans 10 maja, pod­czas którego będzie można obe­jrzeć wszys­tkie części filmu „Iron Man” — łącznie z trze­cią, pre­mierową, w for­ma­cie 3D. Z tej okazji Bab­skie Biel­sko ma do rozlosowa­nia pod­wójne zaprosze­nie na tę edy­cję Noc­nego Mara­tonu Filmowego.

czy­taj dalej

Listy dla Ziemi” — piszemy je już dziś! 24 kwiet­nia 2013

Już dziś, 24 kwiet­nia, na placu przy Galerii Sfera odbędzie się biel­ska edy­cja najwięk­szej w tym roku akcji eko­log­icznej w Polsce – „List dla Ziemi”. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Fun­dacja Eko­log­iczna ARKA. Współor­ga­ni­za­torem biel­skiej edy­cji jest Gale­ria Sfera. Akcja rozpocznie się o godzinie 12.00.

czy­taj dalej

Gro­jkon 2013 rusza za kilka dni! 23 kwiet­nia 2013

Za kilka dni, 26 kwiet­nia, rozpocznie się biel­ski Gro­jkon — Fes­ti­wal Kul­tury i Gier, na który już po raz siódmy zjadą się pasjonaci z całej Pol­ski. W pro­gramie jed­nak nie tylko miłośnicy gier „bez prądu” zna­jdą coś dla siebie. Będą spotka­nia z pis­arzami, twór­cami kul­towych gier, ryc­er­ska Bitwa o Biel­sko, warsz­taty, pokazy, wykłady na różné fas­cynu­jące tem­aty. Gro­jkon potrwa do 28 kwiet­nia — będzie więc okazja, by spędzić ciekawy week­end w Biel­sku. Rodziny z dziećmi nato­mi­ast zna­jdą pod­czas fes­ti­walu rozbu­dowane atrakcje dla najmłodzych, które zapewnią wspólną zabawę.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.