Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Wymi­ana książek w Kętach 22 kwiet­nia 2013

Kęckie Sto­warzysze­nie Społeczne Kul­tura weSoła i Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na wymi­anę książek uży­wanych „Książka w obiegu”, która odbędzie się 27 kwiet­nia, w sali studyjnej DK. Wydarze­nie orga­ni­zowane jest w ramach pro­jektu „ojczysty-​polski-​mój” pro­mu­jącego język pol­ski i czytelnictwo.

czy­taj dalej

V Fes­ti­wal Bab­skie Biel­sko — fotorelacja 22 kwiet­nia 2013

V Fes­ti­wal Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko już za nami! Dzięku­jemy uczest­niczkom, Part­nerom i wszys­tkim tym, którzy przy­czynili się do orga­ni­za­cji tego wydarzenia. Już dziś może­cie zobaczyć część zdjęć z naszego wydarzenia!

czy­taj dalej

Bitwa na Gitarowe Solo — kęcki konkurs 19 kwiet­nia 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na gitarowy poje­dynek dla pasjonatów tego instru­mentu. Przesłucha­nia odbędą się już 20 kwiet­nia, a osoby wybrane pod­czas nich zaprezen­tują swoje gitarowe solo pod­czas plen­erowej imprezy „Miłośnicy gitary, łączcie się” 1 maja.

czy­taj dalej

Przy­wołaj lato z Bab­skim Biel­skiem! Już 20. kwiet­nia! 18 kwiet­nia 2013

Por­tal Bab­skie Biel­sko już po raz piąty orga­nizuje Fes­ti­wal Roz­woju Kobiet. Jak zawsze na mieszkanki Podbeskidzia czeka mnóstwo warsz­tatów roz­wo­jowych, pokazy taneczne, muzy­czne niespodzianki, a także niezwykle pop­u­larny SWAP. Impreza rusza już w sobotę 20 kwiet­nia. Fes­ti­wal odbędzie się w zabytkowych wnętrzach Sali Redu­towej „Pod Orłem” w Biel­sku –Białej. Wstęp na imprezę jest bezpłatny!

czy­taj dalej

Maksy­malna tolerowana dawka. Prawa zwierząt w BWA 16 kwiet­nia 2013

Maksy­malna tolerowana dawka” to pełnome­trażowy film o wyko­rzysty­wa­niu zwierząt w lab­o­ra­to­ryjnych ekspery­men­tach, stwor­zony przez Karola Orze­chowskiego. Obraz będziemy mogli zobaczyć już 18 kwiet­nia, pod­czas pan­elu dyskusyjnego i poczęs­tunku w Galerii Biel­skiej BWA.

czy­taj dalej

Lampy dla miłośników wyt­wornego stylu 15 kwiet­nia 2013

Bogactwo wzorów, szla­chetne mate­ri­ały oraz naw­iąza­nia do baroku to główne cechy wyt­wornego stylu. Aby współczes­nym aranżacjom wnętrz nadać luk­su­sowego charak­teru i wprowadzić do nich odrobinę przepy­chu, wystar­czy postawić na sty­lowe dodatki np. w postaci lamp dekoracyjnych.

czy­taj dalej

Kolory Miłości — warsz­taty już w ten week­end! 11 kwiet­nia 2013

Kolory Miłości to warsz­taty, które odbędą się w dni­ach 1314 kwiet­nia. Z każdej ich części będziemy mogli wynieść wiele nowych doświad­czeń i infor­ma­cji. Czym jest miłość? Jakie są jej odcie­nie? Jak rozwiązy­wać sytu­acje kon­flik­towe w związku? Jak być dobrym medi­a­torem? Jaka jest rola psy­chologii koloru w kre­owa­niu wiz­erunku? Na te, a także na wiele innych pytań, odpowiadać będą Maria Kerth (psy­cholog i ter­apeuta), Dorota Szczepanik (trener biz­nesu i roz­woju oso­bis­tego), Agata Zolich (ekspert ds. wiz­erunku i oso­bista stylistka).

czy­taj dalej

Kaukaz w obiek­tywach podróżników 9 kwiet­nia 2013

Kaukaz — potężny łańcuch górski z jed­nymi z najwyższych gór to nie lada gratka dla podóżnika. Nie tylko ze względu na pię­kno przy­rody, ale też z racji ciekawej kul­tury i trady­cji regionu… 16 kwiet­nia będziemy mogli prze­nieść się na moment na Kaukaz za sprawą prelekcji Bry­gidy Kamińskiej i Bartka Szczurkowskiego.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal na pol­skie stule­cie tanga 5 kwiet­nia 2013

Z okazji stule­cia tanga w Polsce już niedługo odbędzie się Fes­ti­wal „Rok Tanga” 2013. Całość rozpocznie się 12 kwiet­nia i będą to nie tylko kon­certy, ale też liczne milongi z muzyką na żywo i pokazy tańca. Nie może więc zabraknąć miłośników tego rodzaju muzyki i pokrewnych klimatów!

czy­taj dalej

Kobieca Sob­ota w biel­skiej szkole tańca 2 kwiet­nia 2013

Biel­ska szkoła tańca Saida zaprasza na trady­cyjną już Kobiecą Sobotę, która będzie miała miejsce 6 kwiet­nia. Tego dnia odbędą się roz­maite warsz­taty taneczne (m.in. reag­gae­ton, tańca brzucha), a także kon­sul­tacje ze styl­istką, eksper­tami w dziedzinie kos­me­tyki i konkursy. Każda biorąca udział osoba dostanie też upominek.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.