Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

W górach jest wszys­tko, co kocham. Fes­ti­wal 14 marca 2013

W górach jest wszys­tko co kocham” to rokroczny cykl kon­certów, których wspól­nym mianown­ikiem jest miłość do gór i ogólna górsko-​podróżnicza tem­atyka. Fes­ti­wal zawsze gro­madził pasjonatów górs­kich wypraw i muzyki, która się z nimi łączy. W Bielsku-​Białej, w Teatrze Banialuka, będzie można wziąć udział w jed­nym z kon­certów już 16 marca.

czy­taj dalej

Vagina Den­tata Fest 12 marca 2013

Vagina den­tata” znaczy tyle, co „zębata pochwa”. Jest mitem, pier­wot­nym lękiem mężczyzny przed żarłocznym kobiecym narzą­dem. Tu jest nazwą fes­ti­walu, który odbędzie się w dni­ach 15 — 17 marca w Bielsku-​Białej. Będzie to już trze­cia edy­cja przed­sięwz­ię­cia, na które składają się kon­certy, wykłady, dyskusje, warsz­taty, seanse filmowe.

czy­taj dalej

Biel­szczanie w najnowszym klipie Tigi! 12 marca 2013

Tiga to artys­tka, mieszka­jąca w Bielsku-​Białej. W ubiegłym roku ukazał się jej debi­u­tancki krążek „Kiedy upadną anioły”, utrzy­many w kon­wencji pop-​rocka. W kwiet­niu, w naszym mieś­cie, piosenkarka rozpocznie prace nad teledyskiem „Walcz o szczęś­cie”. W swój pro­jekt tym razem chce zaan­gażować… jak najwięk­szą liczbę Biel­szczan! Zgłosić może się każdy.

czy­taj dalej

Hajera podróże dla dorosłych” — spotkanie w Graw­itacji 11 marca 2013

Już dziś (11 marca) w ramach spotkań podróżników w Graw­itacji będziemy mogli wziąć udział w pokazie sla­jdów i roz­mowie z Mieczysławem Bieńkiem, wielu czytel­nikom znanym jako hajer (górnik), który pojechał do Dala­jlamy, a także w kilka innych, równie odległych miejsc.

czy­taj dalej

Tramway Kul­tur­alny: Z Łody­gowic do Stam­bułu 8 marca 2013

Tym razem Tramway Kul­tur­alny odjeżdża 13 marca, o godzinie 19.00, ze Staro­biel­skiego Ośrodka Edukacji Kul­tur­al­nej w Domu Kul­tury Włók­niarzy. Kierunek? Stam­buł! A trasa? Przemierzana na rowerze.

czy­taj dalej

Dziesięć sposobów na udany Dzień Kobiet 7 marca 2013

Dzień Kobiet już jutro. Jak spędzisz ten czas? Tak jak każdy inny? A może masz ochotę zro­bić sobie przy­jemny prezent i sko­rzys­tać z które­goś z licznych zaproszeń na roz­maite wydarzenia, tak chęt­nie w tym szczegól­nym dniu orga­ni­zowane? Ciekawy spek­takl teatralny, wiz­yta w kinie, a może pokaz mak­i­jażu lub mody albo udział w „bab­skiej” kon­fer­encji? A może coś zupełnie innego? Bab­skie Biel­sko pod­powiada, jak na dziesięć różnych sposobów można spędzić Dzień Kobiet!

czy­taj dalej

Drugie miejsce dla pla­tana z Kóz 6 marca 2013

Pla­tan z Pol­ski zdobył 13 898 głosów w inter­ne­towym plebis­cy­cie na Europe­jskie Drzewo Roku i spośród sześ­ciu drzew biorą­cych udział w konkur­sie zdobył 2. miejsce. Pla­tan nie wygrał, ale to, co dzi­ało się wokół niego pod­czas trwa­jącego miesiąc głosowa­nia, potwierdz­iło ideę konkursu: drzewa jed­noczą ludzi i inspirują do wspól­nego działania.

czy­taj dalej

DK w Kętach na marzec: spotka­nia, kon­certy, konkursy 1 marca 2013

Dom Kul­tury w Kętach w marcu zaprasza na kilka bardzo ciekawych wydarzeń, które zaspokoją najróżniejsze gusta miłośników zarówno muzyki, jak i filmu. Będzie też coś dla tych, którzy sami lubią się wykazać. Poza kon­certem Krzysztofa Kraw­czyka, kon­certem muzyki pasyjnej czy spotkaniem ze znanym kry­tykiem fil­mowym Stanisławem Jan­ickim, odbędzie się też V Ogólnopol­ski Konkurs Instru­men­talny „O złoty klucz wioli­nowy”. Serdecznie zapraszamy!

czy­taj dalej

4. Fes­ti­wal Górski Wondół Chal­lenge 28 lutego 2013

Fes­ti­wal Górski Wondół Chal­lenge po raz czwarty zgro­madzi miłośników przygód i różnych form akty­wności już w najbliższych dni­ach. Wątkiem prze­wod­nim tej edy­cji jest polar­nictwo. W Szczyrku i Gli­wicach zaprezen­towany zostanie szereg świet­nych filmów, wys­taw zdjęć i prezen­tacji o tej tem­atyce, a gośćmi będą między innymi: Wojtek Moskal — leg­enda pol­skiego polar­nictwa, Grze­gorz Burzyński — Mis­trz Europy w wyś­ci­gach psich zaprzęgów w warunk­ach śnieżnych oraz kpt. Marta Sziła­jtis i Anna Janik – przed­staw­icielki ekspedy­cji żeglarskiej, jachtem dookoła Skan­dy­nawii… Wszys­tko to, jak i wiele innych atrakcji, już od 1 marca!

czy­taj dalej

Ślub i inspiracje ślubne w stylu Bol­ly­wood 27 lutego 2013

Bol­ly­wood i Indie to coraz częś­ciej pojaw­ia­jący się motyw w inspirac­jach ślub­nych. To sym­fo­nia nasy­conych barw, bajecznych deko­racji i wspani­ałej flo­rystyki. To mocne akcenty złota, światła, kolorów i niezwykłej muzyki. Może to być również wspani­ała inspiracja, by oży­wić kolorami śluby odby­wa­jące się w okre­sie zimowym.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.