Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Autostopem do Jor­danii — spotkanie Klubu Obieżyświatów 26 lutego 2013

Która z nas nie marzy o podróżach do odległych miejsc? Nie zawsze jed­nak możemy real­i­zować nasze marzenia w takim stop­niu, w jakim byśmy chci­ały. Na szczęś­cie udział w sla­j­dowiskach i spotka­ni­ach podóżniczych jest bezpłatny lub kosz­tuje niewiele, a tam możemy dowiedzieć się wiele o roz­maitych miejs­cach i obe­jrzeć dobre zdję­cia. Tym razem w kęckim Klu­bie Obieżyświatów Jor­da­nia. 28 lutego wybierzemy się do niej… autostopem!

czy­taj dalej

Gruszki z szynką dojrze­wa­jącą i serem pleśniowym 25 lutego 2013

Gruszki z szynką dojrze­wa­jącą i serem pleśniowym to bardzo szy­bka przekąska, lekka odmi­ana od najczęś­ciej wyko­rzysty­wanego mel­ona w tym zestaw­ie­niu smaków.

czy­taj dalej

SZYNK – biel­ska perełka na szlaku dobrego smaku 22 lutego 2013

Nie od dziś wiadomo, że najlep­sza droga do serc wiedzie przez żołądek. Dzięki smakowitej kuchni restau­racja SZYNK ma szansę zdobyć uznanie i sym­pa­tię niejed­nego bielszczanina.

czy­taj dalej

Gdzie ta bohema? Na Wzgórzu! 21 lutego 2013

Wzgórze to jedno z najbardziej charak­terysty­cznych miejsc Bielska-​Białej. Liczne puby, kafe­jki i galerie przy­cią­gają, oko cieszą stare kamienice, odnowiony Rynek i Zamek. Dodatkowo, 28 lutego, na mapie miasta pojawi się nowy lokal o charak­terze mocno artysty­cznym — Biel­ska Piwnica Artysty­czna. Na jej otwar­cie zapraszają Stu­dio Aktorów Paris-​Paris i Salonik Sztuk Rozmaitych„Bazyliszek”.

czy­taj dalej

Maku­latura, która ratuje konie. Zbiórka po raz kole­jny 20 lutego 2013

Klub Gaja zaprasza do udzi­ału w zbiórce maku­latury na rzecz koni przez­nac­zonych na rzeź, zanied­banych lub wyk­luc­zonych ze sportu. 18 – 24 lutego przed cen­trum hand­lowym Auchan w Bielsku-​Białej maku­laturę odd­a­jemy do spec­jal­nie oznakowanego i łatwo dostęp­nego kon­tenera. Koń, którego można ura­tować dzięki akcji, czeka na pomoc.

czy­taj dalej

Przepis na roladki z polęd­wiczki wieprzowej 18 lutego 2013

Po walen­tynkowych słod­koś­ci­ach pora na kole­jną propozy­cję od Tapas de Col­ores. Tym razem przepis na roladki z polęd­wiczki wieprzowej w wielu smakach.

czy­taj dalej

Gongi i misy tybe­tańskie zabrzmią ponownie 15 lutego 2013

W ten week­end, 17 lutego (niedziela) możemy prze­nieść się w świat pięknej muzyki, która wyciszy nas i zain­tryguje równocześnie, przy­wołu­jąc na myśl Tybet… Wszys­tko to za sprawą kon­certu gongów i mis tybetańskich.

czy­taj dalej

Miłość PLA­TAN­iczna” 14 lutego 2013

Wszę­dobyl­skie ser­duszka nie dadzą nam zapom­nieć, że dziś Walen­tynki. Dla tych, którzy chcą w tym dniu zro­bić coś niety­powego a jed­nocześnie ważnego, pro­ponu­jemy rozbudze­nie w sobie oraz wokół siebie „miłości PLATANicznej”.

czy­taj dalej

Mapa w nowym wyda­niu. DIY 13 lutego 2013

Mapy prowadzą nas do celu, wywołują przy­jemne sko­jarzenia z podróżą i są bodźcem do wspom­nień, zwłaszcza tych najlep­szych. Zwykle uży­wamy ich w określonej sytu­acji, kiedy czegoś szukamy, kiedy nie jesteśmy na swoim tere­nie. Jed­nak mapa może mieć też inne oblicze. W licznych inspirac­jach DIY widz­imy, jak służy jako tło w ramkach ze zdję­ci­ami z podóży, jak staje się kom­pletem sty­lowych mag­nesów na lodówkę lub wnętrzem kop­erty z zaprosze­niem na ślub. Mapa w nowym wyda­niu to świetny ele­ment wys­troju wnętrza!

czy­taj dalej

To tylko zwierzęta… 12 lutego 2013

13 lutego odbędzie się pro­jekcja pełnome­trażowego i nieza­leżnego filmu doku­men­tal­nego „To tylko zwierzęta”, który porusza­k­westie praw zwierząt i ich (nie) respek­towa­nia. Jakie są relacje pomiędzy człowiekiem a innymi gatunkami? W jaki sposób wyko­rzys­tuje się zwierzęta w różnych gałęzi­ach prze­mysłu? Autorami filmu są Łukasz Musiał i Adam Ptaszyński, a całość trwa 70 minut. Po pro­jekcji w Galerii Biel­skiej BWA odbędzie się spotkanie z Łukaszem Musi­ałem. Wstęp na całość — bezpłatny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.