Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Turniej Tańca Towarzyskiego Złote Pantofelki w Kętach 16 sty­cz­nia 2013

Już 2 lutego w Kętach Ogólnopol­ski Turniej Tańca Towarzyskiego Złote Pantofelki . Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wydarze­nie. O szczegółach przeczyta­cie poniżej.

czy­taj dalej

Poz­naj kanadyjską naturę i kul­turę! 16 sty­cz­nia 2013

W ramach poz­nawa­nia nowych miejsc, ich kul­tury i przy­rody, skoc­zowski MCK zaprasza na orga­ni­zowane przez tamte­jsze Koło PTTK prelekcje. Tym razem będzie to pokaz sla­jdów i opowieść Zbig­niewa Paw­lika, który zapozna nas z Kanadą. Spotkanie odbędzie się 18 stycznia.

czy­taj dalej

Szynk — kuli­narne nowości na biel­skiej mapie 15 sty­cz­nia 2013

Szynk to nowe miejsce na biel­skiej mapie smakow­itości. Restau­racja będzie miała swoje uroczyste otwar­cie już 18 sty­cz­nia, a uświetni je Remigiusz Rączka — śląski mis­trz kuchni, znany m.in. z telewizji, który poprowadzi fas­cynu­jący pokaz kulinarny.

czy­taj dalej

Mon­go­lia, Aus­tria, Czarnogóra. Trzy różné spotka­nia, trzej podróżnicy 14 sty­cz­nia 2013

Trzy roz­maite kraje, trzech podróżników i trzy pokazy sla­jdów połąc­zone z prelekc­jami przy­go­towały dla nas biel­ski odd­ział PTT i Biel­ski Klub Alpin­isty­czny. 15 sty­cz­nia udamy się w podróż przez mal­own­icze i dzikie stepy Mon­golii, poz­namy jej góry i doliny. 22 nato­mi­ast prze­niesiemy się na aus­tri­ackie szczyty, by już 29 sty­cz­nia poz­nać tajem­nice Czarnogóry…

czy­taj dalej

Tęczak — twór­czynie biżu­terii wspo­ma­gają WOŚP! 10 sty­cz­nia 2013

Tęczak” to przepiękny naszyjnik, wyko­nany tech­niką sutaszu przez kilka­dziesiąt uzdol­nionych osób, które na co dzień tworzą biżu­terię właśnie w ten sposób. Warto też na początku zaz­naczyć, że „Tęczak” ma nie lada zadanie do wyko­na­nia. Bierze on udział w licy­tacji w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Dochód z jego sprzedaży pomoże dzieciom i osobom starszym. Akcja trwa jeszcze tylko do niedzieli, 13 stycznia.

czy­taj dalej

Bab­skie warsz­taty! Far­bowanie tech­niką Shi­bori! 10 sty­cz­nia 2013

W Nowym Roku ruszamy z cyk­lem bab­s­kich spotkań warsz­ta­towych! Na pier­wsze zapraszamy Was już 17 sty­cz­nia. Pod­czas warsz­tatów nie tylko poz­na­cie tech­nikę Shi­bori , czyli ory­gi­nalną metodę bar­wienia tkanin, ale również miło spędzi­cie czas w kobiecym gronie przy kawie i ciastku.

czy­taj dalej

Spotkanie w Klu­bie Obieżyświatów 10 sty­cz­nia 2013

Comiesięczne spotka­nia z ludźmi, którzy podróżują po naj­ciekawszych zakątkach świata wracają do har­mono­gramów wydarzeń kul­tur­al­nych Domu Kul­tury w Kętach. Na noworoczne spotkanie Klubu Obieżyświatów, którego goś­ciem będzie Mieczysław “Hajer” Bie­niek, zapraszamy 17.01 o godzinie 18.00.

czy­taj dalej

21. Finał WOŚP już wkrótce w Biel­sku! 9 sty­cz­nia 2013

13 sty­cz­nia odbędzie się XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Galerii Sfera orkies­tra gra od godziny 10:00. Będzie można przyłączyć się do zbiórki i wziąć udział w wielu intere­su­ją­cych imprezach towarzyszących.

czy­taj dalej

Sri Lanka w kadrze 7 sty­cz­nia 2013

Sri Lanka — miejsce egzo­ty­czne, niezwykłe… Odwiedzili je Justyna i Jacek Mikoła­jczyk. Pasjonaci podróży wró­cili z setkami zdjęć. Fotografie, przed­staw­ia­jące codzi­en­ność na Sri Lance i niesamowite widoki, można będzie obe­jrzeć 14 sty­cz­nia w biel­skiej Graw­itacji, pod­czas pokazu sla­jdów i prelekcji.

czy­taj dalej

Przekąski na kar­nawałowe spotka­nia z przy­jaciółkami 4 sty­cz­nia 2013

Kar­nawał sprzyja orga­ni­za­cji spotkań z rodz­iną i przy­jaciółmi, ale często już na progu przy­go­towań mamy dylemat: co podać na stół? Poniżej zna­jdziecie kilka propozy­cji na smaczne i ele­ganckie przystawki.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.