Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Pol­skie drogi do niepodległości. Biel­ska gra uliczna 9 listopada 2012

Bielsko-​Bialskie Towarzystwo His­to­ryczne zaprasza do udzi­ału w grze miejskiej pt. “Pol­skie drogi do niepodległości w Biel­sku i Białej – 19021918”. Jej celem jest pro­mowanie dobrych imprez o charak­terze historyczno-​edukacyjnym. Pon­adto gra taka może być ciekawym sposobem przy­bliże­nia sobie his­torii miasta, a także uczczenia dnia odzyska­nia niepodległości.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Świat Na Talerzu. Sol­i­darni w walce z gło­dem 8 listopada 2012

Pol­ska Zielona Sieć i Klub Gaja zapraszają na Fes­ti­wal ŚWIAT NA TALERZU, który odbędzie się w Bielsku-​Białej. Nasze miasto jest już dziewią­tym, w którym zagości Fes­ti­wal. W ciągu ostat­nich trzech lat odbył się w Krakowie, Wrocławiu, Gli­wicach, Warsza­wie, Lublinie, Rzes­zowie, Szczecinie i Białymstoku.

czy­taj dalej

Moja wielka indyjska przy­goda. Początek 7 listopada 2012

Tytuł mówi sam za siebie. Po skończe­niu studiów (uff… naresz­cie! 6 lat ciężkiej orki na dwóch kierunk­ach) postanow­iłam wprowadzić w moje życie odrobinę sza­leństwa i wyjechać do Indii. Na rok. Znalazłam staż, pod­pisałam kon­trakt, spakowałam ple­cak i wyruszyłam w niez­nane… a może jed­nak w znane?

czy­taj dalej

Moshi Moshi — konkurs 6 listopada 2012

Biel­skie MOSHI MOSHI to miejsce, gdzie bez poś­piechu i w nas­tro­jowym kli­ma­cie można oddać się przy­jem­ności smakowa­nia dobrego jedzenia i odkry­wa­nia uroków kuchni azjaty­ck­iej. To okazja do skosz­towa­nia wyśmien­i­tych mięs, ryb, zup, sushi i pysznego Curry… — wszystko to podane w finezyjnej aranżacji. Bab­skie Biel­sko zaprasza na KONKURS, w którym do wygra­nia jest kolacja dla dwóch osób w Moshi Moshi.

czy­taj dalej

Zbieraj maku­laturę, ratuj konie” po raz kole­jny 5 listopada 2012

Przez tydzień (12 — 18 listopada) Klub Gaja wspól­nie z cen­trum hand­lowym Auchan w Bielsku-​Białej i spółką Eko-​wtór Jaku­biec z Bystrej będzie zbierać maku­laturę. Pieniądze ze sprzedaży surowca zostaną przekazane na wykup, lecze­nie i inne formy pomocy dla koni chorych lub przez­nac­zonych na rzeź– dlat­ego hasło akcji to: Zbieraj maku­laturę, ratuj konie. Oznac­zony kon­tener na maku­laturę stanie przed hiper­mar­ketem. Przyj­mowana będzie każda ilość wyko­rzys­tanego papieru.

czy­taj dalej

Armie snów, których nie rozu­miem 2 listopada 2012

Łóżko. Przy łóżku mała szafka, na szafce wymięty zeszyt. Dłu­gopis z tych dłu­gowiecznych, paczka chus­teczek i krem. Otwieram na pier­wszej stronie, przewracam kartki a tam… całe armie snów, których nie rozumiem.

czy­taj dalej

Win­ter Is My Love — 5. Fes­ti­wal Filmów Snow­boar­d­owych 31 października 2012

Wydarze­nie, które wpisuje się w ogól­noświa­towe trasy pro­mo­cyjne najwięk­szych snow­boar­d­owych tytułów, również w Polsce odbywa się jako tour, który odwiedzi 10 wybranych miast – wśród nich także Bielsko-​Białą, 9 listopada.

czy­taj dalej

Neo Fash­ion Jam­boree 2 — konkurs 30 października 2012

Po raz drugi w Bielsku-​Białej star­tuje Neo Fash­ion Jam­boree — fes­ti­wal mody, pod­czas którego będzie można obe­jrzeć pokazy zdol­nych pro­jek­tan­tów, wziąć udział w wys­tawach fotografii i rysunku, pan­elach dyskusyjnych i licznych konkur­sach. Mamy dla Was 5 kar­netów na to wydarze­nie, które odbędzie się w dni­ach 16 – 18 listopada.

czy­taj dalej

Carv­ing — owocowo-​warzywne rzeźby na stole 29 października 2012

Carv­ing, czyli sztuka rzeź­bi­enia w owocach i warzywach zdobywa u nas coraz więk­szą pop­u­larność. Rzeźby np. z arbuzów ide­al­nie pasują do deko­racji stołu wesel­nego lub banki­etowego, mogą również stanowić ory­gi­nalny zami­ast kwiatów prezent na różnego rodzaju uroczystości. 

czy­taj dalej

Konkurs! Wygraj bilety na Kino Kobiet 22 października 2012

Spec­jal­nie dla Was mamy do wygra­nia dwa poje­dyncze zaproszenia na seans „Paryż — Man­hat­tan” w ramach cyklu Kino Kobiet, który odbędzie się 24 października o godzinie 18.30.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.