Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Pieluchą w stacje! Flash mob 18 wrześ­nia 2012

22 wrześ­nia, na jed­nej z katow­ic­kich stacji ben­zynowych, odbędzie się flash mob, który ma unaocznić to, jak bardzo kłopotliwy jest brak przewi­jaków dla dzieci w takich miejscach.

czy­taj dalej

Porce­lanowe opowieści Domu Nad Niprem – Philipp Rosen­thal 12 wrześ­nia 2012

Kon­cern Rosen­thal jest obec­nie jed­nym z najlep­szych i najbardziej znanych zakładów porcelany.

czy­taj dalej

Warsz­taty Wiedeńskie w Domu Nad Niprem 11 wrześ­nia 2012

Dom Nad Niprem wraz z Mishka Ate­lier zapraszają na pier­wsze Warsz­taty Wiedeńskie. Ich tem­atem będzie „Przestrzeń wokół nas. Podróż dookoła salonu i parę poko­jów dalej”. Zagad­nienia, które będą omaw­iane, to m.in. różné kon­cepcje przestrzeni mieszkalnej, dom: schronie­nie czy maszyna do mieszka­nia, wnętrze luksusowe.

czy­taj dalej

Pozor sztuką współczesną stoi 10 wrześ­nia 2012

W dni­ach 11 – 15 wrześ­nia 2012r w Bielsku-​Białej odbędzie się pię­ciod­niowy fes­ti­wal kul­tury alter­naty­wnej ‘POZOR! Multi Art Expe­ri­ence’. Pro­gram fes­ti­walu obe­j­muje cztery nieza­leżné strefy: Music, Fash­ion, Art i Extreme. Ta ostat­nia to dodatkowa strefa, która na dobre wpisała się w pro­gram festiwalu.

czy­taj dalej

Sztuka wychodzi na Rynek 7 wrześ­nia 2012

Gale­ria Fotografii Artysty­cznej Foto-​Bo zaprasza na malarsko-​fotograficzną wys­tawę grupy malarskiej „Anti­do­tum” oraz Bo, pod tytułem: „Sztuka wychodzi na Rynek”. Wys­tawa potrwa niedługo, bo tylko jeden dzień. Wernisaż odbędzie się 8 września.

czy­taj dalej

Dzień Otwarty Akademii Jogi i Medy­tacji 6 wrześ­nia 2012

8 wrześ­nia — w tym dniu każdy, kto pojawi się w Stu­dio Helios, będzie mógł posłuchać o jodze, przy­pa­trzeć się jak ćwiczą inni i samemu poćwiczyć. Będzie to wyjątkowa okazja do poz­na­nia różnych metod prak­tyk jogi, opier­a­ją­cych się na pracy z ciałem i umysłem.

czy­taj dalej

Kole­jna bitwa rock­owa w Kętach 6 wrześ­nia 2012

7 wrześ­nia będzie miała miejsce kole­jna impreza z cyklu kęc­kich Bitew Rock­owych. Wstęp na kon­certy w jej ramach jest dar­mowy. Pon­adto to wid­zowie mogą zade­cy­dować o tym, kto prze­jdzie do finału.

czy­taj dalej

Grub­Son i BRK w Rudeboy’u 5 wrześ­nia 2012

Już 14 wrześ­nia Grub­Son oraz BRK odwiedzą Bielsko-​Białą z kon­certem, który w ramach trasy, pro­mu­jącej nową płytę, zagrają w Rudeboy’u.

czy­taj dalej

Bałkańska Majówka na sla­j­dach 4 wrześ­nia 2012

Już dziś, 4 wrześ­nia 2012 roku, odbędzie się pokaz sla­jdów, który por­wie nas w fas­cynu­jącą podróż bałkańskimi drogami i bez­drożami. Swoje zdję­cia będzie prezen­tował Szy­mon Baron.

czy­taj dalej

Folnare — folk­lor w Rajczy 31 sierp­nia 2012

Folnare jest fes­ti­walem folk­lo­rysty­cznym, orga­ni­zowanym przez Sto­warzysze­nie — Lokalną Grupę Dzi­ała­nia „Żywiecki Raj”. Odbędzie się w tę niedzielę, 2 wrześ­nia, w rajcza­ńskim Amfiteatrze. Przez cały dzień będziemy mieli okazję oglą­dać wys­tępy zespołów region­al­nych, podzi­wiać artysty­czne rękodzieło i pos­makować lokalnej kuchni.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.