Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Piknik Lot­niczy Eurore­gionu Beskidy 30 sierp­nia 2012

Pier­wszy week­end wrześ­nia, będący równoczes­nie ostat­nimi dni­ami waka­cyjnego czasu dla wielu, zwłaszcza młod­szych, osób, to okazja do wzię­cia udzi­ału w IX Między­nar­o­dowym Pikniku Lotniczym.

czy­taj dalej

V Dożynki Gminne na skoc­zowskim Rynku 29 sierp­nia 2012

Korowód, obrzędzy dożynkowe, wys­tepy zespołów region­al­nych i wiele innych atrakcji czeka nas pod­czas Pią­tych Dożynek Gmin­nych w Skoc­zowie. Impreza odbędzie się 8 wrzes­nia 2012 roku. Rozpocznie się o godzinie 15.00.

czy­taj dalej

Wybierz imię dla 50. konia Klubu Gaja 28 sierp­nia 2012

Zbliża się finał konkursu na imię dla 50. konia Klubu Gaja – ogierka, który urodził się przy Szkole Spec­jal­nej nr 4 w Sos­nowcu. Z kilkudziesię­ciu propozy­cji jury wybrało pięć imion: Dragon, Drops, Dolar, Lucek i Lolek. Teraz wszys­tko zależy od internautów.

czy­taj dalej

III Między­nar­o­dowe Warsz­taty Gospel — konkurs 27 sierp­nia 2012

W dni­ach 7 — 9 wrześ­nia odbędzie się trze­cia już edy­cja Między­nar­o­dowych Warsz­tatów Gospel. Emocje, uwal­ni­ane śpiewem, wspaniali nauczy­ciele i kon­cert finałowy — wszys­tko to, a także dużo więcej, może stać się udzi­ałem każdego z nas. Tym razem mamy dla Was dwa pod­wójne zaproszenia na finałowy wys­tęp chóru, złożonego z osób, które brały udział w warsztatach.

czy­taj dalej

Kino Kobiet — konkurs! 23 sierp­nia 2012

Mamy dla Was dwa pod­wójne zaproszenia na film „Zakochani w Rzymie”, który może­cie obe­jrzeć pod­czas wiec­zoru w Kinie Kobiet, 29 sierp­nia 2012 o godz. 18.30.

czy­taj dalej

Zakochani w Rzymie” w Kinie Kobiet 22 sierp­nia 2012

Jeżeli potrze­bu­je­cie chwili relaksu i wytch­nienia w środku tygod­nia, jeśli chce­cie spotkać się z przy­jaciółkami w miłej atmos­ferze — koniecznie musi­cie wpaść do Kina Kobiet! 29 sierp­nia będzie można obe­jrzeć „Zakochanych w Rzymie” — nowy film Woody’ego Allena, a także trady­cyjnie już wziąć udział w licznych konkur­sach i pokazach.

czy­taj dalej

Lubimy garażowe wyprzedaże! 21 sierp­nia 2012

W wyz­nac­zonym wcześniej dniu ty i twoi sąsiedzi wywleka­cie z najgłęb­szych czeluści waszych mieszkań rzeczy, które nie są wam już potrzebne, których nie używa­cie lub się wam znudz­iły. Wys­taw­ia­cie je wszys­tkie w ogródku lub garażu i… czeka­cie na potenc­jal­nych kupców. Idea wyprzedaży garażowej, która przy­wędrowała do Pol­ski jakiś czas temu, ma się bardzo dobrze i rozwija się niezwykle dynam­icznie na rodz­imym grun­cie. Uwaga! To nie jest artykuł dla osób, posi­ada­ją­cych silny i nieprzeparty „instynkt chomika” !

czy­taj dalej

Spotkanie z trady­cją i kul­turą Górali Śląs­kich 20 sierp­nia 2012

Lato spotkań z kul­turą i trady­cją Górali Śląs­kich na pograniczu polsko-​czeskim LATO 2012″ to cykl imprez, które są doskon­ałą okazją do poz­na­nia lub przy­pom­nienia sobie tego, co jest obec­nie w zaniku lub już nie ist­nieje. Trady­cja: oby­czaje, rzemieslnictwo, obrzędy — wszys­tko to możemy poz­nać pod­czas spotkań w ramach tego pro­jektu. Najbliższe spotkanie już 25 sierpnia.

czy­taj dalej

Beskidzkie Spotka­nia Przy Plan­szy 17 sierp­nia 2012

1718 sierp­nia możemy wziąć udział w kole­jnym Beskidzkim Spotka­niu Przy Plan­szy. Każdy, kto lubi gry plan­szowe, musi się przy­go­tować na wiele godzin dobrej zabawy w towarzys­t­wie innych graczy.

czy­taj dalej

Własny zeszyt snów 16 sierp­nia 2012

Wielu ludzi, w szczegól­ności kobiet, pamięta swoje sny i intu­icyjnie przeczuwa, że praw­dopodob­nie coś znaczą. Kiedy śnimy coś złego, myśl o nieszczęś­ciu wbija się w mózg niczym klin, gdy dobrego — pode­jrze­wamy poprawę losu. Znam takich, najczęś­ciej starszych ludzi, którzy posi­adają zeszyty snów – notują w nich wszys­tko, co pamię­tają z nocy i porównują z wydarzeni­ami z rzeczy­wis­tości. W ten sposób zgro­madzili prawdziwe, opasłe sen­niki, które służą im jak pry­watne szk­lane kule. „Ryba to na dzieci, wyspa na ciążę, a jak śni się świnia, to czekaj na niespodziewane zyski”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.