Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Piękne zdję­cia ślubne — część III 31 lipca 2012

Jak zachować się pod­czas przyję­cia wesel­nego by fotograf mógł dobrze uch­wycić jego najbardziej charak­terysty­czne i naj­ciekawsze momenty? Jak przy­go­tować się do sesji plen­erowej? O tym w dzisiejszej, już ostat­niej części naszych fotograficznych porad eksperta.

czy­taj dalej

XI edy­cja konkursu „Beskidy w kadrze zatrzy­mane” 30 lipca 2012

Urząd Miejski w Bielsku-​Białej wraz z Biel­skim Odd­zi­ałem PTTK orga­nizują już XI konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane”. 

czy­taj dalej

Piękne zdję­cia ślubne — część II 27 lipca 2012

Kole­jna część prak­ty­cznych porad dla tych z Was, które przy­go­towują się do swo­jego ślubu i wesela. Tym razem dowiecie się, co zro­bić pod­czas mszy ślub­nej, aby fotograf mógł z łatwoś­cią uch­wycić ten jeden z najważniejszych momen­tów w Waszym życiu. 

czy­taj dalej

Piękne zdję­cia ślubne — część I 26 lipca 2012

Niedługo bierze­cie ślub. Chcielibyś­cie żeby wszys­tko było per­fek­cyjnie. Prag­niecie mieć świetne zdję­cia. Zna­jąc parę tricków, może­cie swo­jemu fotografowi bardzo pomóc w jego pracy. Nasza ekspertka ze Stu­dia Zielona Kropka wskaże Wam kilka istot­nych rzeczy, na które nor­mal­nie nigdy nie zwró­cilibyś­cie uwagi. Dziś część pier­wsza o wyborze fotografa i przygotowaniach.

czy­taj dalej

Konkurs „Piękny Dom, Piękna Kobi­eta” 25 lipca 2012

Dom Nad Niprem wraz z Chi­anti Visual Stu­dio zapraszają na warsz­taty „Piękny Dom, Piękna Kobi­eta” które odbędą się w Domu Nad Niprem dnia 8 sierp­nia 2012 roku o godzinie 17.00. Naszym goś­ciom zaprezen­tu­jemy najnowsze trendy w modzie w sezonie jesień-​zima, zapro­ponu­jemy kon­sul­tacje ze styl­istą oraz spotkanie z architek­tem wnętrz. 

czy­taj dalej

Taneczny freestyle w Cieszynie 24 lipca 2012

Już w ten piątek, 27 lipca, na Placu Starej Drukarni w Cieszynie odbędzie się trze­cia edy­cja King Of The Freestyle. To wol­nos­ty­lowe wydarze­nie taneczne, orga­ni­zowane w ramach cieszyńskiego Freestyle City Fes­ti­val 2012. Udział w nim wziąć może każdy — nie tylko ten, kto tańczy, ale też ten, kto chce obe­jrzeć poje­dynki tancerzy.

czy­taj dalej

Roz­tańc­zony półme­tek wakacji 23 lipca 2012

Niestety, ale wakacje powoli zbliżają się do półmetka. Zapewne dla najmłod­szych biel­szczan waka­cyjna szk­lanka jest teraz do połowy pusta, gorycz może im osłodzić impreza, która już w najbliższy week­end odbędzie się na pły­walni START.

czy­taj dalej

Od Kurpiów po Bom­baj — wnętrza w stylu etno 19 lipca 2012

Styl etno lub folk, który domin­uje w naszym domu lub mieszka­niu, może być znakomi­tym rozwiązaniem, jeśli poszuku­jemy jakiegoś rodzaju przy­tul­ności i kli­maty­cznego nas­troju. Mocno związany z przeszłoś­cią dużych grup ludz­kich może dawać też przy­jemne poczu­cie bez­pieczeństwa i tożsamości. Sam w sobie jest bardzo este­ty­czny, a połąc­zony z innymi sty­lami – nabiera zupełnie nowego oblicza.

czy­taj dalej

Roz­da­jemy bilety na noc pełną namięt­ności! 18 lipca 2012

To będzie prawdziwe tan­gowe święto! Nieza­pom­ni­any kon­cert da najlep­sze tan­gowe trio w Polsce – Grze­gorza Frankowskiego, zaśpiewa Car­los Roulet z Argen­tyny, a Jose­fina Stel­lato i Facundo Peñalva z Buenos Aires pokażą, jak powinno wyglą­dać prawdziwe, namiętne i gorące argen­tyńskie tango. Roz­da­jemy bilety na to wydarzenie!

czy­taj dalej

Aku­ratny konkurs 16 lipca 2012

Aku­rat — zespół, który w Biel­sku zna chyba każdy, ogłosił konkurs na pro­jekt okładki do swo­jej najnowszej płyty, a także książeczki, która zna­jdzie się w środku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.