Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

IV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Kuchni Zbójnick­iej 11 lipca 2012

W dni­ach 13 – 15 lipca w Skoc­zowie odbędzie się IV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Kuchni Zbójnick­iej. Impreza, podob­nie jak w poprzed­nicvh lat­ach odbywa się w kon­wencji plen­erowego konkursu kuli­narnego na potrawy z jag­nięciny dla pro­fesjon­al­nych ekip kucharzy z Pol­ski i Europy, w tym ze Słowacji, Niemiec i Czech. Ekipy kucharzy będą wal­czyć o nom­i­nację do prestiżowego Kuli­narnego Pucharu Polski.

czy­taj dalej

Konkurs fil­mowy. Kino Kobiet 11 lipca 2012

Mamy dla Was dwa pod­wójne zaproszenia na film „Przy­ja­ciel do końca świata”, który może­cie obe­jrzeć pod­czas wiec­zoru w Kinie Kobiet, 18 lipca o godz. 18.30.

czy­taj dalej

Wolon­tariat — Jak? Gdzie? Dlaczego? 6 lipca 2012

Wolon­tariat jest dobrowolną, bezpłatną i świadomą pracą na rzecz innych ludzi lub całego społeczeństwa, wykracza­jącą poza związki rodzinne, koleżeńskie i przy­ja­ciel­skie. Wolon­tari­atem nie będzie zro­bi­e­nie babci zakupów, ale już pomoc w takich zaku­pach obcej oso­bie – jak najbardziej. Wolon­tariat w ciągu kilku lat stał się bardzo pop­u­larny. Powo­dem jest nie tylko chęć niesienia pomocy i zro­bi­enia czegoś ot tak, po prostu, bez czer­pa­nia korzyści finan­sowych. Jakie są inne powody zosta­nia wolon­tar­iuszem? Co nas czeka, jeśli zde­cy­du­jemy się na taką formę poma­gania innym? Gdzie zacząć?

czy­taj dalej

Co robisz? Anal­izuję sny. Część II 5 lipca 2012

Sny są jedną z najbardziej tajem­niczych części naszego życia psy­chicznego. Sen to czas, gdy zasypia nasza świado­mość, a uak­ty­w­nia się podświado­mość. Podobno każdy śni, ale niek­tórzy zaraz po prze­budze­niu zapom­i­nają swoje marzenia senne. W snach najbardziej fas­cynu­jąca jest inna logika wydarzeń i gdy śnimy, wszys­tko wydaje się nam spójne i „nor­malne”. Dopiero po prze­budze­niu dostrzegamy niel­og­iczność naszego marzenia sen­nego i magia się kończy.…

czy­taj dalej

Co robisz? Anal­izuję sny. Część I 4 lipca 2012

Więk­szość z nas śni. Cza­sami są to piękne sny, cza­sami budzące lęk lub niepokój. Z reguły nie wiemy, jak je tłu­maczyć i co mogą oznaczać. Dlat­ego rozpoczy­namy cykl artykułów, w których Pani Kinga Koś­ciak — spec­jal­istka od anal­izy snów, co miesiąc będzie inter­pre­towała i wyjaś­ni­ała ich znaczenie.

czy­taj dalej

Porady z szu­flady. Lato z komarami 3 lipca 2012

Lato. Gorące dni, ciepłe wiec­zory. Ide­alny czas na spotka­nia z przy­jaciółmi, roman­ty­czne randki z ukochanym… Tę idyllę mąci jed­nak jeden szczegół. Komary! Małe, paskudne, wydawałoby się kruche stworzenia, które mają jedną niepo­hamowaną słabość – ludzką krew. Jak odstraszyć te chmary ama­torów naszej krwi, przeczyta­cie w dal­szej części artykułu.

czy­taj dalej

Bab­skie inspiracje — koronkowy lam­pion 2 lipca 2012

Czy ze zwykłego słoika można zro­bić niepow­tarzalny przed­miot? Tak, jeśli połączymy go z pięknymi koronkami. Dzięki temu możemy stworzyć lam­pion, który nadaje się zarówno na let­nie przyję­cia w ogrodzie, jak i na roman­ty­czne wiec­zory w domu.

czy­taj dalej

Lata­jące mod­ele na górze Żar 2 lipca 2012

Od 6 do 8 lipca na górze Żar odbędzie się po raz dwu­nasty Między­nar­o­dowy Piknik Mod­e­larski. Jest to najwięk­sza tego typu impreza w Polsce.

 

czy­taj dalej

Fotorelacja z warsz­tatów Bab­skiego Euro 29 czer­wca 2012

Za nami impreza Bab­skie Euro. Pod­czas warsz­tatów tanecznych i kuli­narnych był również czas na poz­nanie się, roz­mowy, fil­iżankę kawy i relaks w miłej atmos­ferze. Poniżej może­cie obe­jrzeć zdję­cia z naszych spotkań.

czy­taj dalej

Muzy­czne lato w Bielsku-​Białej 28 czer­wca 2012

Wakacje tuż, tuż i dla tych wszys­t­kich, którzy zostają w mieś­cie Gmina Bielsko-​Biała przy­go­towała muzy­czne atrakcje. W kole­jne waka­cyjne week­endy na sce­nie na biel­skiej starówce wys­tąpią zespoły dzi­ała­jące w miejs­kich domach kul­tury oraz zaproszeni artyści. Szczegółowy pro­gram zna­jdziecie poniżej.

 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.