Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Urodziny Herba­cia­rni Assam 27 czer­wca 2012

W sobotę 30 czer­wca wybierz­cie się na 10 urodziny Herba­cia­rni Assam„ która z tej okazji przy­go­towała ciekawe atrakcje dla swoich gości: wykłady, prelekcje, pokazy, warsz­taty, kon­certy, degus­tacje i konkursy. Wstęp jest wolny.

czy­taj dalej

Fotorelacja z pikniku Bab­skiego Biel­ska 26 czer­wca 2012

W sobotę 23 czer­wca w ogrodzie przy przed­szkolu Elf spotkałyśmy się na pikniku Bab­skie Euro. Były różné warsz­taty, na których każda z pań mogła wykonać dla siebie lub dla kogoś bliskiego ory­gi­nalny album na zdję­cia metodą scrap­bookingu, naszyjnik z T-​shirtów oraz domowe kos­me­tyki. Szkoła Tańca Atmos­fera zaprosiła uczest­niczki i uczest­ników do nauki salsy, a wiec­zorem, zgod­nie z trady­cją Nocy Świę­to­jańskiej, panie wykony­wały wianki. Pod­czas pikniku każda z uczest­niczek mogła sko­rzys­tać z porad i drob­nych zabiegów, które wykony­wali eksperci z gabi­netu Yasumi-​Slim. Ostat­nią atrakcją piknikowej imprezy było kino plen­erowe i film, który wybrałyśmy wspól­nie z naszymi czytel­niczkami. Poniżej może­cie obe­jrzeć zdjęcia.

czy­taj dalej

Przed nami ciąg dal­szy akcji Bab­skie Euro 25 czer­wca 2012

Po naszym Bab­skim Pikniku zapraszamy Was na kole­jne spotka­nia w ramach orga­ni­zowanej przez nasz por­tal akcji Bab­skie Euro. Co jeszcze dla Was przy­go­towałyśmy? O tym poniżej.

czy­taj dalej

Kino Kobiet. Konkurs fil­mowy 25 czer­wca 2012

Kino Helios z Bielska-​Białej przy­go­towało konkurs dla naszych Czytel­niczek. Do roz­da­nia są 2 pod­wójne zaproszenia na film „Jak urodzić i nie zwar­i­ować”. Seans filmu odbędzie się w dniu 27 czer­wca o godz. 18:30 w cyklu Kino Kobiet.

czy­taj dalej

Cesarski przys­mak z czarnym bzem w roli głównej 22 czer­wca 2012

Cieszyńskie naleśniki cesarskie z czarnym bzem to ponoć ulu­biona potrawa cesarza Fran­ciszka Józefa. Lokalny i sezonowy przys­mak (przy­go­towywany tylko w okre­sie kwit­nienia czarnego bzu) można bez trudu przyrządzić w domu, ale będąc w Cieszynie w maju lub czer­wcu można go zamówić w restauracji.

czy­taj dalej

Sposób na nudę. Waka­cyjna akademia przygód 20 czer­wca 2012

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza wszys­tkie dzieci do udzi­ału w zabawach, konkur­sach, wycieczkach, fil­mach i warsz­tat­ach orga­ni­zowanych w ramach Waka­cyjnej Akademii Przygód.

czy­taj dalej

Bab­skie Euro na trawie już 23 czer­wca! 19 czer­wca 2012

W najbliższą sobotę 23 czer­wca zapraszamy Was do uroczego ogrodu przy przed­szkolu Elf w Bielsku-​Białej na piknik Bab­skiego Biel­ska. Zabierz­cie przy­jaciółki i koleżanki, bo w sobot­nie popołud­nie i wieczór relak­su­jemy się i kreaty­wnie spędzamy czas.

czy­taj dalej

Jak urodzić i nie zwa-​riować? Odpowiedź w Kinie Kobiet 18 czer­wca 2012

27 czer­wca o godz. 18:30 kino Helios w Bielsku-​Białej zaprasza Was na kole­jny wieczór fil­mowy z cyklu Kino Kobiet. Tym razem z przy­jaciółkami może­cie obe­jrzeć film „Jak urodzić i nie zwariować”.

czy­taj dalej

Rodzinny eko piknik w Kętach 15 czer­wca 2012

Gmina Kęty zaprasza rodzinny EcoPiknik orga­ni­zowany z okazji z 20-​lecia Przed­siębiorstwa Komu­nal­nego „KOMAX” Sp. z o.o. w Kętach, Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanal­iza­cji Sp. z o.o. w Kętach oraz Miejskiego Zakładu Ener­getyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kętach, który odbędzie się 16 czer­wca 2012 r. na ter­e­nach rekrea­cyjnych przy ulicy Sobieskiego 36.

czy­taj dalej

Wys­tawa koronek w Isteb­nej 15 czer­wca 2012

Gminny Ośrodek Kul­tury Ludowej zaprasza od dzisiaj do 30 wrześ­nia na Wys­tawę Twór­c­zości Ludowej 2012 w ramach 49. Tygod­nia Kul­tury Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.