Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Spotka­jmy się w Cieszynie — Święto Trzech Braci 15 czer­wca 2012

Dzisiaj po raz XXI mieszkańcy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna wspól­nie rozpoczną świę­towanie pod­czas corocznej imprezy Święta Trzech Braci. Leg­enda o trzech bra­ci­ach sięga roku 810. i opowiada o początkach państwa pol­skiego, o więzach między nar­o­dami słowiańskim oraz o pochodze­niu naszych barw narodowych.

czy­taj dalej

Dziki Zachód na wyciąg­nię­cie ręki 14 czer­wca 2012

W piątek, 15 czer­wca o godzinie 12 otworzą się wrota Miasteczka Twin­pigs — West­er­nowego Parku Rozry­wki w Żorach. Możesz spróbować ulu­bionego drinka Johna Wayna, zobaczyć filmik w tech­nologii 5D z opuszc­zonego szpi­tala psy­chi­a­trycznego lub prze­jechać się na małym Roller­coaster Family.

czy­taj dalej

Żywiecki raj dla piwoszy 13 czer­wca 2012

Miłośnicy zło­cis­tego płynu powinni udać się w najbliższy week­end do Żywca. Zjadą tam bowiem wszys­tkie najważniejsze piwa świata w kilkudziesię­ciu sty­lach piwnych!

czy­taj dalej

Wytańcz zdrowie dla Łukaszka 8 czer­wca 2012

Szkoła Tańca ATMOS­FERA w Biel­sku– Białej orga­nizuje chary­taty­wną imprezę taneczno– sportową, z której cały dochód zostanie przekazany na rzecz małego Łukaszka. Chłopczyk czeka na przeszczep jelita cienkiego, który można wykonać tylko w Stanach Zjed­noc­zonych. Niestety koszt oper­acji znacznie przekracza możli­wości finan­sowe rodziców.

czy­taj dalej

Konkurs „Roman­ty­cznie i z pomysłem” rozstrzyg­nięty 6 czer­wca 2012

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że konkurs „Roman­ty­cznie i z pomysłem” został rozstrzyg­nięty. Dzięku­jemy wszys­tkim uczest­niczkom za udział i zapraszamy do kole­jnych konkursów. Uwaga niespodzianka! Orga­ni­za­tor konkursu — Dom nad Niprem ufun­dował dodatkowe nagrody dla 4 uczest­niczek. Poniżej lista nagrod­zonych osób. Gratulujemy!

czy­taj dalej

Zebrali ponad 200 tys. zł dla hos­picjum 6 czer­wca 2012

W ostat­niej edy­cji „Pól Nadziei” znowu został pobity rekord! Szkoły biorące udział w akcji prowad­zonej przez Sal­wa­to­ri­ańskie Sto­warzysze­nie Hos­picyjne uzbier­ały 232,5 tys. zł. To o blisko 60 tys. więcej niż w ubiegłym roku i o 200 tys. więcej niż w pier­wszym roku pro­gramu (2004 r.)! Wów­czas do Pól Nadziei przys­tąpiło 20 szkół. W 2012 roku w akcji udział wzięło 85 placówek z Bielska-​Białej oraz z powiatów biel­skiego, cieszyńskiego i żywieck­iego. Najczęś­ciej orga­ni­zowały kier­masze ciast, ozdób świątecznych, czy drob­nego rękodzieła, przy­go­towywały także przed­staw­ienia, kon­certy, konkursy artysty­czne, prowadz­iły też zbiórki w sklepach i przed kościołami.

czy­taj dalej

Jak wybrać fotografa ślub­nego? 30 maja 2012

W poniższym wywiadzie, po dłuższej prz­er­wie, powracamy do tem­atu przy­go­towań ślubno-​weselnych. Pani Mał­gorzata Żurek ze Stu­dia Fotografii Touch Of Fash­ion pod­powie czym się kierować przy wyborze fotografa ślub­nego i jak sprawić, by zdję­cia ślubne były pamiątką na całe życie.

czy­taj dalej

Roman­ty­cznie i z pomysłem… Konkurs 4 czer­wca 2012

8 czer­wca o godz. 11.00 odbędzie się uroczyste otwar­cie sklepu przy ul. Nad Niprem 12. Dom nad Niprem to miejsce, w którym zna­jdziecie niebanalne przed­mioty do deko­racji domowego wnętrza. Z okazji otwar­cia Dom nad Niprem zaprasza Was do udzi­ału w konkursie.

czy­taj dalej

Jest taki Dom… Niebanalne dodatki i deko­racje 4 czer­wca 2012

Dla każdego z nas słowo DOM oznacza coś zupełnie innego. Dla jed­nych jest miejscem, w którym odd­a­jemy się codzi­en­nym czyn­noś­ciom tylko po to, aby za chwilę ruszyć dalej, dla innych - jest swo­jego rodzaju enklawą, przys­tanią w której możemy zacu­mować, aby zrzu­cić z siebie choć na jedną chwilę cały ciężar codzi­en­ności. Dla mnie jest zde­cy­dowanie tym drugim.

czy­taj dalej

Fotorelacja z warsz­tatów „Dzieci­aki na eta­cie” 3 czer­wca 2012

1 czer­wca w Gem­ini Park wszys­tkie dzieci mogły wybrać przyszły zawód dla siebie. Całod­niową zabawę i warsz­taty „Dzieci­aki na etacie” – czyli kim chcesz zostać w przyszłości przy­go­towało Stu­dio Mik­stura oraz Park Inter­akcje. W zabawie uczest­niczyły setki maluchów, które z wielkim prze­ję­ciem zamieni­ały się w cukiernika, arche­ologa, detek­tywa, lekarza, artystę i przy­rod­nika. Poniżej może­cie obe­jrzeć galerię zdjęć z piątkowej imprezy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.