Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Mod­ern­iza­cja parku Słowack­iego 31 maja 2012

Mimo ładnej pogody, która towarzyszy nam w ostat­nich dni­ach, biel­szczanie nie mogą korzys­tać z uroków parku Słowack­iego. I niestety nie sko­rzys­tają z nich już w tym roku, a przy­na­jm­niej nie w lecie. Zabarykad­owano wszys­tkie wejś­cia i rozkopano teren za BCK. W listopadzie park ma być nie do poz­na­nia! W „nowym” parku posad­zonych ma zostać 35 tys. cebulek kwiatów!

czy­taj dalej

Będą puszczać gigan­ty­czne bańki 31 maja 2012

Jutro biel­ska Gale­ria Sfera zamieni się w wielki plac zabaw. Będzie można układać klocki XXL, brać udział w zaję­ci­ach językowych, czy obe­jrzeć pokazy tańca. Ani­ma­torzy zamkną niek­tóre dzieci w ogrom­nych bańkach mydlanych!

czy­taj dalej

Fes­tyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 29 maja 2012

Ponad 700 dzieci – głównie ze szkól spec­jal­nych i inte­gra­cyjnych — z Bielska-​Białej i okol­icy weźmie 30 maja (środa) udział w ósmym już fes­tynie „O uśmiech dziecka” orga­ni­zowanym przez Kolegium Nauczy­ciel­skie w Bielsku-​Białej. Fes­tyn jest formą podz­iękowa­nia dzieciom i szkołom, w których stu­denci Kolegium odby­wają swoje prak­tyki pedagogiczne.

czy­taj dalej

Dzieci­aki na eta­cie — czyli kim chcesz zostać w przyszłości 24 maja 2012

1 czer­wca od godz. 11 do 20Gem­ini Park wszys­tkie dzieci mogą wybrać przyszły zawód dla siebie. Całod­niową zabawę i warsz­taty „Dzieci­aki na etacie” – czyli kim chcesz zostać w przyszłości przy­go­towało Stu­dio Mik­stura oraz Park Inter­akcje. Pod­czas warsz­tatów dzieci mogą zamienić się w arche­ologa, artystę, kucharza-​cukiernika, detek­tywa, lekarza i przyrodnika.

czy­taj dalej

Auta leg­endy opanują biel­skie drogi 24 maja 2012

W najbliższy week­end w Bielsku-​Białej zostanie wybrana Syrenkowa Miss! Panowie nie powinni jed­nak liczyć na widok pół­nagich kobiet z ogo­nami… 25 maja rusza 5 Biel­ski Rajd Syren. Na uli­cach naszego miasta zaroi się od tych sty­lowych samo­chodów z „tamtej epoki”.

czy­taj dalej

Moto­show — czyli jak zostać mis­trzem kierown­icy 23 maja 2012

W najbliższą sobotę 26 maja Gale­ria SFERA zamieni się w miejsce pełné emocji. Na zakończe­nie tegorocznej Moto­s­fery na parkingu przed galerią I odbędzie się niezwykłe wydarze­nie motoryzacyjne – MotoShow.

czy­taj dalej

Przyjdź na piknik z całą rodz­iną! 21 maja 2012

W przyszły week­end na ter­e­nach obok hali pod Dębow­cem odbędzie się wielki rodzinny piknik. W pro­gramie przewidziano zaję­cia na cały dzień, czyli zarówno gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy rodzinne, jak i kon­certy Grupy Fur­mana oraz Roberta Janowskiego z artys­tami pro­gramu telewiz­yjnego „Jaka to melo­dia?” Piknik odbędzie się bez względu na pogodę, ponieważ miasto udostęp­niło Fun­dacji duży namiot koncertowy.

czy­taj dalej

Pomóż, to nie boli 16 maja 2012

Nad­chodzi czas, kiedy każdy z nas powinien zro­bić coś dla drugiej osoby… Dzień Dobrych Uczynków wypada 19 maja. Akcja ma pro­mować bez­in­tere­sowne, pozy­ty­wne dzi­ała­nia dla ludzi, zwierząt i środowiska.

czy­taj dalej

Szukaj szczęś­cia w Gem­ini 8 maja 2012

Pieniądze szczęś­cia nie dają. Dopiero zakupy” maw­iała Mar­i­lyn Mon­roe i zapewne wiele pań się z nią zgadza. Biel­szczanki (i biel­szczanie), które sądzą podob­nie będą mogły poszukać swo­jego szczęś­cia już za kilka dni w Gem­ini Park – pod­czas Nocy Zakupów. Rabaty mają się­gać nawet 60%.

czy­taj dalej

Kino Kobiet, czyli wieczór fil­mowy dla pań 2 maja 2012

16 maja o godz. 18.30 Kino Helios w Bielsku-​Białej zaprasza na majowe spotkanie w cyklu „Kino Kobiet”. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali jak zwykle wiele niespodzianek, a na zakończe­nie wiec­zoru film „Uwodziciel”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.