Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Porady z szu­flady. Soda — niezbędny pomoc­nik w domu 30 kwiet­nia 2012

O tym, że soda oczyszc­zona dodana do ciasta ma właś­ci­wości spul­chni­a­jące, pomoże na zgagę i wyczyści fugi, wie prawie każda z nas. Nasze bab­cie uży­wały jej nie tylko do przy­go­towa­nia musu­jącego napoju, ale również pod­czas grun­townych porząd­ków domowych.

czy­taj dalej

Ogólnopol­ska akcja „Do hymnu” 30 kwiet­nia 2012

30 kwiet­nia na parkingu Galerii SFERA odbędzie się biel­ska edy­cja ogólnopol­skiej akcji „Do Hymnu”. Pod­czas wydarzenia każdy może zaśpiewać Hymn Pol­ski, a jego wyko­nanie zostanie zaprezen­towane na stronie inter­ne­towej akcji.

czy­taj dalej

Zatańczą na ulicy 23 kwiet­nia 2012

Osoby, które w najbliższy piątek (27 kwiet­nia) będą przechadzały się cen­trum miasta nie powinien zdzi­wić widok tańczą­cych na ulicy ludzi… Od godz. 15.00 przed Decade Music Club (schody prowadzące od ul. 3 Maja do 11 Listopada) będzie bowiem trwała impreza uliczna w kubańskim klimacie.

czy­taj dalej

Twój ogród 2012. Targi ogrod­nicze 19 kwiet­nia 2012

Osoby zain­tere­sowane tem­atyką ogrod­nictwa i architek­tury kra­jo­brazu powinny w przyszły week­end zarez­er­wować sobie czas na odwiedziny biel­skiego „ogrod­nika”. Już po raz siódmy odbędą się tam Targi Ogrod­nicze „Twój Ogród 2012” pod hon­orowym patronatem prezy­denta miasta Jacka Krywulta.

czy­taj dalej

Gdzie pojedziemy na wakacje? 19 kwiet­nia 2012

Gdzie wybrać się na waka­cyjny urlop? Jak dokonać wyboru najlep­szego miejsca na odpoczynek wśród gąszczu ofert biur podróży? Prześledzil­iśmy biel­ski rynek turysty­czny oraz zeszłoroczne miejsca wypoczynku Polaków, wszys­tko po to, aby Wam ułatwić pod­ję­cie decyzji i pole­cić naja­trak­cyjniejsze zakątki świata.

czy­taj dalej

Zatańcz po cygańsku 18 kwiet­nia 2012

Już za tydzień biel­szczanie będą mieli okazję zakosz­tować tańca cygańskiego. Jego charak­terysty­cznym ele­mentem jest długa kolorowa suk­nia. Reszta pozostaje w gestii pomysłowości tancerki…

czy­taj dalej

Chary­taty­wna zabawa dla wszys­t­kich biel­szczan 15 kwiet­nia 2012

To stało się już chlubną trady­cją Liceum Ogól­nok­sz­tałcące nr 5 w Bielsku-​Białej – orga­ni­za­cja chary­taty­wnych aukcji, pod­czas których zbier­ane są pieniądze na rzecz budowy hos­picjum Jana Pawła II. Liceal­iści i nauczy­ciele biel­skiej „piątki” poma­gają Sal­wa­to­ri­ańskiemu Sto­warzysze­niu Hos­picyjnemu już od pię­ciu lat. W tym cza­sie przekazali mu ok 35 tys. zł.

czy­taj dalej

Wieczór w Kinie Kobiet 13 kwiet­nia 2012

25 kwiet­nia o godz. 18:30 Kino Helios zaprasza Was na kole­jne spotkanie z cyklu Kino Kobiet, czyli wieczór fil­mowy dla Pań. Pod­czas fil­mowego wiec­zoru orga­ni­za­torzy przy­go­towują sporo atrakcji oraz pro­jekcję filmu „Połów szczęś­cia w Jeme­nie”. Więcej szczegółów zna­jdziecie poniżej.

czy­taj dalej

Konkurs fil­mowy. Wygraj bilety na film „Piraci” 12 kwiet­nia 2012

Zapraszamy do udzi­ału w konkur­sie, w którym może­cie wygrać 2 pod­wójne zaproszenia do kina Helios w Bielsku-​Białej na film ani­mowany „Piraci”. Wystar­czy odpowiedzieć na pytanie: Kto uży­czył głosu głównemu bohaterowi?

czy­taj dalej


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.