Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Wybory Miss Podbeskidzia. Ange­lika jest najpiękniejsza! 26 marca 2012

Gwiazdą sobot­niego wiec­zoru, oprócz 12 pięknych final­is­tek — rzecz jasna, była wokalistka Iwona Wegrowska. Pojawił się także gość spec­jalny — Asteya (uczest­niczka najnowszej edy­cji X Fac­tor). Galę poprowadził Mateusz Szymkowiak (The Voice Of The Poland).

czy­taj dalej

Podziel się jedze­niem na święta 23 marca 2012

Wykaz sklepów, w których w dni­ach 23 – 25 marca będzie prowad­zona zbiórka żywności:

czy­taj dalej

Kino Kobiet. Kole­jna odsłona 21 marca 2012

28 marca o godz 18.30 kole­jna odsłona cyklu fil­mowego dla Pań. Kino Helios zaprasza wszys­tkie Panie… i tylko Panie na cykl wiec­zorów fil­mowych dla Kobiet!

czy­taj dalej

Przy­ja­ciel szuka domu 21 marca 2012

Mamy jeszcze niemal cały tydzień aby dobrze prze­myśleć temat pow­ięk­szenia naszej rodziny. To decyzja szla­chetna, ale nie powinna być pode­j­mowana pod wpły­wem emocji. Adop­towany zwierzak zostaje naszym przy­ja­cielem już do końca życia, z wszys­tkimi plusami i minusami z tą przy­jaźnią związanymi.
 

czy­taj dalej

Joga i sukces w życiu 20 marca 2012

Szkoła Jogi Shanti zaprasza 29 kwiet­nia na spotkanie ze Swamim Atmara­manandą — Joga Acharją — dyrek­torem Sivananda Yoga Vedanta Zen­trum w Berlinie. O szczegółach wydarzenia przeczy­ta­j­cie poniżej.

czy­taj dalej

Porady z szu­flady. Część III. Sól kuchenna 14 marca 2012

Więk­szość z nas zna wiele sposobów na usuwanie zabrudzeń domowymi sposobami, ale czy wiecie, że zwykła sól kuchenna nie tylko pomoże wam w wielu kłopotli­wych sytu­ac­jach, ale również ułatwi i usprawni codzi­enne życie. Zwłaszcza, że w odróżnie­niu od innych środ­ków i preparatów, zawsze ją mamy pod ręką.

czy­taj dalej

Fem­i­nistki nie gryzą, lecz śpiewają 14 marca 2012

Vagina Den­tata Fest”, to impreza z pani­ami w roli głównej, ale nie tylko dla pań. Oprócz kon­certów dams­kich grup odbędą się także degus­tacje wegańskiego jedzenia.

czy­taj dalej

Bab­ski dizajn. C’est la vie 8 marca 2012

 Zamek Cieszyn, który pro­muje wyko­rzys­tanie designu jako narzędzia do roz­woju innowa­cyjnej przed­siębior­c­zości zaprasza 11 marca o godz. 16.00 na wernisaż wys­tawy „Bab­ski dizajn. C’est la vie”

czy­taj dalej


Restau­racje przy­jazne dzieciom 5 marca 2012

Jak często na obiedzie w restau­racji, zami­ast delek­tować się posiłkiem, musi­ałaś pil­nować, by siedzący na Twoich kolanach maluch nie ściągnął talerza ze stołu, albo szy­bko się znudził i zaczął się wier­cić i gry­masić. Wspólny obiad zami­ast przy­jem­ności staje się kosz­marem. Jeśli chodzi o restau­racje, dziś już nie wystar­czy otwar­cie lokalu ser­wu­jącego ori­en­talne przys­maki, trzeba raczej szukać pomysłu skierowanego do konkret­nej grupy osób. Restau­ra­torzy coraz częś­ciej zwracają uwagę na niedo­god­ności, które na swo­jej drodze spo­tyka mama z małym dzieck­iem — schody, niewygodne pod­jazdy dla wózków, brak kącików zabaw czy miejsc do karmienia i przewi­ja­nia niemowląt. Stąd nar­o­dził się pomysł na kole­jny biznes – restau­racja przy­jazna dzieciom. Postanow­iłyśmy poszukać w Bielsku-​Białej i okoli­cach restau­racji, które kierują swoją ofertę do rodzin z małymi dziećmi.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.