Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Porady z szu­flady. O rety, ale plama! 25 sty­cz­nia 2012

Rozpoczy­namy nowy cykl artykułów, któremu nadałyśmy wspólny tytuł „Porady z szu­flady”. Zna­jdziecie tutaj różné sprawd­zone sposoby na rozwiązy­wanie i radze­nie sobie z domowymi kłopotami. Dzisiaj pod­powiemy Wam, jak usunąć plamy z tłuszczu.
Każdemu zdarza się pobrudzić fotel, dywan, obrus czy nową bluzkę. W dodatku nie wszys­tkie środki odplami­a­jące kupowane w sklepach usuną zabrudzenia bez śladu. W takiej sytu­acji nie należy panikować, tylko sięgnąć po sprawd­zone sposoby naszych babć. Ale pamię­ta­j­cie o jed­nej zasadzie: jeśli na upranej odzieży nadal są plamy, nie pra­su­j­cie jej, bo to tylko utr­wali zabrudzenia.

czy­taj dalej

Ślub koś­cielny krok po kroku 29 lutego 2012

Wypowiedze­nie sakra­men­tal­nego tak, to jedna z najpiękniejszych cer­e­monii. Z pewnoś­cią, jeśli zde­cy­du­je­cie się na nią, będzie to dla Was wyjątkowe wydarze­nie. Jed­nak zanim przysięg­nię­cie sobie miłość i wier­ność, musi­cie się odpowied­nio przygotować.

czy­taj dalej

Finał konkursu „Świeć się” 18 sty­cz­nia 2012

Do 15 sty­cz­nia trwał finał zabawy „Świeć Się” – plebiscytu Grupy ENERGA na najład­niej przy­s­tro­jone świątecznie miasto w Polsce. Po raz kole­jny wygrał Szczecin, nato­mi­ast Bielsko-​Biała było najpiękniej przy­s­tro­jonym miastem na Śląsku (w ogól­nej klasy­fikacji znalazło się na 4 miejscu)

czy­taj dalej

Walen­tynkowy Kulig Bab­skiego Biel­ska już 11 lutego! 19 sty­cz­nia 2012

Spec­jal­nie dla Was i Waszych Part­nerów orga­nizu­jemy Walen­tynkowy Kulig Bab­skiego Biel­ska! To propozy­cja nie tylko dla zakochanych par obchodzą­cych swoje święto 14 lutego, ale również dla tych, którzy po prostu lubią zabawę na świeżym powi­etrzu i chcą spróbować nowych rzeczy. Zapraszamy!
 

czy­taj dalej

Moc życzeń z okazji Dnia Babci i Dnia Dzi­adka 10 lutego 2012


Wszys­tkim Naszym Bab­ciom i Dzi­ad­kom
za morze cier­pli­wości, miłości i radości, które wnieśli w nasze dzieciństwo,
za chwile spęd­zone razem…
chcemy dzisiaj podz­iękować i uściskać Was najmocniej.

czy­taj dalej

Walen­tynkowy Kulig Bab­skiego Biel­ska 19 sty­cz­nia 2012

Przyszła zima, trwa kar­nawał, Bab­skie Biel­sko pomyślało więc o imprezie na świeżym powi­etrzu. Zapraszamy Was Dro­gie Czytel­niczki na Walen­tynkowy Kulig Bab­skiego Biel­ska. Imprezę zaplanowałyśmy w Jaworzu 11 lutego 2012 od godz. 17.00. Na kulig zaproś­cie swoich mężów i narzec­zonych! Będzie jak zwykle dobra zabawa, humor i ciekawe zaję­cia ruchowe!
Szczegółowy pro­gram imprezy oraz cenę zamieścimy na naszym por­talu już jutro (19.01).

czy­taj dalej

Dzień Babci i Dzi­adka 18 sty­cz­nia 2012

Dzień Babci i Dzi­adka to jedno z bardziej wzrusza­ją­cych świąt. Ważné nie tylko dla kilkulet­nich, ale i dla tych dorosłych wnuków. Nie umiemy sobie wyobrazić naszego dzieciństwa i późniejszych lat życia bez obec­ności dzi­ad­ków. To właśnie oni rozpieszczali nas słody­czami, stawali w naszej obronie, choć bywało, że nie szczędzili kry­ty­cznych uwag. Kiedy wspom­i­namy nasze pier­wsze sukcesy i porażki, oprócz rodz­iców, swoimi przeży­ci­ami dzielil­iśmy się właśnie z nimi. Szczęśliwe dzieciństwo, radość i poczu­cie bez­pieczeństwa, które dzi­ad­kowie zapew­niali nam pod nieobec­ność rodz­iców jest dla wielu z nas jed­nym z naj­cen­niejszych wspomnień.

czy­taj dalej

Zaręczyny! I co dalej? 16 sty­cz­nia 2012

Z ust Two­jego ukochanego padło pytanie „Czy zosta­niesz moją żoną?”…Po dłuższym lub krót­szym zas­tanowie­niu powiedzi­ałaś „Tak!”. Co dalej? Ślub. Wesele? Jed­nak jak to wszys­tko zor­ga­ni­zować i od czego zacząć?

czy­taj dalej

Co sły­chać Pod Sceną 10 sty­cz­nia 2012

W sty­czniu kaw­iar­nia Pod Sceną zaprasza Was na muzyczno-​gastronomiczne wydarzenia. Kaw­iar­nia zna­j­duje się w podziemi­ach biel­skiego teatru. Zaprasza wszys­t­kich, którzy w niepow­tarzal­nej, teatral­nej atmos­ferze chcieliby skon­sumować coś smacznego, pogadać przy kawie lub innym napoju, posłuchać muzyki na żywo, dopieś­cić zmysł este­tyki przy wernisażu. Tutaj także możesz pos­makować Bab­skiego Bielska…drinka stwor­zonego spec­jal­nie dla Pań! O szczegółach przeczy­ta­j­cie niżej…

czy­taj dalej

Apokalip­ty­czny biznes 10 sty­cz­nia 2012

W prasie, telewizji i przede wszys­tkim w Internecie aż roi się od apokalip­ty­cznych przepowiedni, które mają się ziś­cić za 344 dni. Kalen­darz Majów kończy się na dacie 21 grud­nia 2012 roku (czyżby majański syl­wester?) Może ta data końca świata prz­er­ażałaby mnie bardziej, gdyby nie kilka­dziesiąt poprzed­nich schyłków ludzkości (ostatni koniec świata w tam­tym roku nieprzyz­woicie przegapiłam).

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.