Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Mod­eluj syl­wetkę i dbaj o kondy­cję cały rok! 4 grud­nia 2011

Chyba żadnej z nas nie trzeba przekony­wać o zale­tach reg­u­larnego upraw­ia­nia sportu. Nic tak nie wpływa na poprawę naszej syl­wetki, jak sys­tem­aty­czne ćwiczenia. Dzięki treningom możesz zre­lak­sować się, oder­wać się od codzi­en­nych prob­lemów oraz poczuć się młodziej i piękniej.

czy­taj dalej

Zaopiekuj się mną! 28 listopada 2011

15 grud­nia (czwartek) o godz. 19:00 w Restau­racji Lunita ul. Sobieskiego 50 w Bielsku-​Białej odbędzie się impreza chary­taty­wna na rzecz schro­niska dla zwierza­ków przy ul. Reksia.

czy­taj dalej

Co nowego Pod Sceną? 27 listopada 2011

Kaw­iar­nia „Pod Sceną” zaprasza w grud­niu na ciekawe wydarzenia muzy­czne. O szczegółach może­cie przeczy­tać niżej…

czy­taj dalej

Bab­skie Święta już 3 grud­nia na Rynku! 21 listopada 2011

Przed nami kole­jna edy­cja Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko, która upłynie pod znakiem świątecznych i syl­we­strowych przy­go­towań. Podob­nie jak w maju będziecie mogły wziąć udział w kilkudziesię­ciu warsz­tat­ach, jed­nak tym razem będą one doty­czyć tem­atyki nad­chodzą­cych Świat Bożego Nar­o­dzenia i Syl­wes­tra. Chcemy, by ten dzień był dla Was cza­sem relaksu i spoko­jnego wprowadzenia w świąteczny kli­mat w gronie przy­jaciółek. Na warsz­tat­ach zna­jdziecie inspiracje kuli­narne, pomysły na świąteczne deko­racje, porady stylizacyjne. 

czy­taj dalej

Tańce w kręgu 21 listopada 2011

Akademia Tańca Dakini zaprasza Was na Tańce w kręgu. Tańce te pochodzą z wielu kul­tur: bałkańskiej, cygańskiej, żydowskiej, greck­iej i cza­sów, kiedy taniec był nieodłączną częś­cią życia codzi­en­nego – wyrazi­cielem emocji, łączności z naturą oraz więzi z innymi ludźmi.

czy­taj dalej

Urodziny Two­jego maluszka 14 listopada 2011

Urodziny to dla każdego z nas ważny dzień. Chcemy, aby był wyjątkowy i niepow­tarzalny. Tego samego oczekują od dorosłych dzieci, bo to od nas zależy czy będą ten dzień wspom­i­nały z radoś­cią i długo będą o nim opowiadały. Oto kilka rad, w jaki sposób przy­go­tować wyjątkowy kinder­bal w naszym domu dla pociech.

czy­taj dalej

Klub kola­cyjny “Pod sceną” 8 listopada 2011

Już niedługo w kaw­iarni teatral­nej Pod sceną kole­jny klub kola­cyjny, tym razem kuch­nia czeska. A jak wyglą­dało spotkanie z kuch­nią indyjską?

czy­taj dalej

Przekonaj się jak smakuje Bab­skie Biel­sko! 8 listopada 2011

W kaw­iarni teatral­nej Pod Sceną pojaw­iło się nowe menu. Wśród ciekawych propozy­cji przekąsek, deserów i napo­jów znalazła się również spec­jalna niespodzianka dla Czytel­niczek Bab­skiego Biel­ska! Co to takiego?

czy­taj dalej

Moje miejsce na ziemi” — Beskidy 7 listopada 2011

Słoneczna jesi­enna pogada zachęca do długich spac­erów i wycieczek. Mieszka­jąc na Podbeskidziu mamy to szczęś­cie, że tak piękne miejsca, jak np. Beskidy są na wyciąg­nię­cie ręki. Jedna z naszych Czytel­niczek, Wio­letta Wilczek, na swoim blogu http://​rouquin​monde​.blogspot​.com/ opisała Beskidy, jako swoje miejsce na Ziemi i wygrała konkurs „Moje miejsce na ziemi”.

czy­taj dalej


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.