Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Dziewiąta edy­cja Święta Drzewa Klubu Gaja 3 października 2011

Święto Drzewa Klubu Gaja zain­au­gurowane zostanie w trzech miejs­cach w kraju: w Warsza­wie (10 października), w Katow­icach (11 października) i na Szyn­dzielni w Beski­dach (13 października).

czy­taj dalej

Twór­cze hobby — scrap­book­ing 29 wrześ­nia 2011

Na nad­chodzące długie wiec­zory warto zaplanować sobie ciekawe zaję­cia, które nie tylko poz­wolą się zre­lak­sować, ale również przyniosą wiele satys­fakcji. My pro­ponu­jemy scrap­book­ing. Nawet jeśli nie masz duszy artys­tki, spróbuj, bo włas­noręcznie zro­biona kartka, zakładka do książki czy album dają dużo radości. Na początek kilka inspiracji, a już niedługo porady, jak wykonać poszczególne ele­menty scrap­bookingowych dzieł.

czy­taj dalej

Sekrety oszczędza­nia energii cz. III – pranie i zmy­wanie 26 wrześ­nia 2011

Czy zakup pralki lub zmy­warki może mieć wpływ na wysokość naszych rachunków za energię? Okazuje się, że tak! Jaki sprzęt zakupić i jak go uży­wać, aby zuży­cie prądu i wody w naszym domu było mniejsze? Przeczy­ta­j­cie w poniższym artykule.

czy­taj dalej

Trwa akcja „Zbieraj maku­laturę, ratuj konie” w Gem­ini Park! 22 wrześ­nia 2011

Akcja trwa od wczo­raj i orga­ni­zowana jest we współpracy ze sto­warzysze­niem Ekologiczno-​Kulturalnym Klub Gaja. Jej celem jest pozyski­wanie środ­ków na inter­wencje, pomoc i ratowanie koni. Zobacz­cie, co jeszcze do jutra będzie się dziać na ternie Gem­ini Park.

czy­taj dalej

Hip­ster — czy wiesz kto to? 13 wrześ­nia 2011

W Bielsku-​Białej jeszcze nieśmi­ało pojaw­ia­jący się to tu, to tam. Podobno w więk­szych mias­tach, jak Warszawa czy Kraków, zapeł­ni­ają przestrzeń coraz śmielej. Kim są hip­sterzy i czy naprawdę istnieją?

czy­taj dalej

W kuchni z pomoc­nikiem — ham­burgery z grilla. Część II 29 sierp­nia 2011

Kończą się wakacje, ale na szczęś­cie let­nia pogoda nie! Nadal możemy umaw­iać się z rodz­iną czy przy­jaciółmi na wspólne gril­lowanie. Miejsce nie ma znaczenia, ale atmos­fera i niezwykły smak potraw spoży­wanych na świeżym powi­etrzu dodają niepow­tarzal­nego uroku każdemu spotkaniu.

czy­taj dalej

Sekrety oszczędza­nia energii cz.II — gotowanie i piecze­nie 24 sierp­nia 2011

Dziś kole­jna por­cja porad, jak zmieni­a­jąc codzi­enne nawyki zmniejszyć zuży­cie energii w domu. Cią­gle pozosta­jemy w kuchni, jed­nak tym razem na tapetę bierzemy gotowanie i piecze­nie. Zatem zobacz­cie, co zro­bić, aby rachunki za prąd były niższe.

czy­taj dalej

Randka z adren­a­l­iną 21 sierp­nia 2011

Pikniki czy spac­ery niewąt­pli­wie mają swój urok i budują więź między part­nerami. Jed­nak z cza­sem nawet w najbardziej udanym związku może powiać nudą, zatem wyko­rzys­ta­j­cie słoneczną pogodę oraz atrakcje okol­icy i zor­ga­nizu­j­cie sobie randkę z adren­a­l­iną. Sporty ekstremalne, to nie tylko ciekawy pomysł na spędze­nie wol­nego czasu we dwoje, ale również sposób na pozby­cie się wszel­kich negaty­wnych emocji i swoiste „oczyszcze­nie duchowe” .

czy­taj dalej

W kuchni z pomoc­nikiem — przepisy na pyszne potrawy 11 sierp­nia 2011

W trak­cie majowego Fes­ti­walu Bab­skie Biel­sko odbyły się warsz­taty kreaty­wnego gotowa­nia i pieczenia z Tup­per­ware, pod­czas których uczest­niczki dowiedzi­ały się jak z wyko­rzys­taniem pro­duk­tów Tup­per­ware można szy­bko przy­go­tować pyszne potrawy. Prezen­tacja wzbudz­iła ogromny entuz­jazm wśród uczest­niczek. Rozpoczy­namy więc cykl artykułów „W kuchni z pomoc­nikiem”, w których zaprezen­tu­jemy smakowite przepisy. Pokażemy jak w kuchni korzys­tać z najnowszych rozwiązań, które poz­wolą zaoszczędzić nie tylko energię elek­tryczną, ale również czas. Dziś lemo­ni­ady: imbirowo-​cytrynowa i pietruszkowa, ide­alne na let­nie dni!

czy­taj dalej

Sekrety oszczędza­nia energii cz.I — chłodze­nie 9 sierp­nia 2011

Den­er­wują nas wysokie rachunki za energię. Często pow­tarzamy, że prze­cież mamy ener­gooszczędne żarówki, urządzenia, a i tak kole­jny rachunek z elek­trowni skutecznie psuje nam humor. 40% łącznej zuży­wanej energii w domu, pochodzi właśnie z kuchni. Zobacz, jak w prosty sposób możesz to zmienić! Dziś kilka porad odnośnie efek­ty­wnego uży­wa­nia chłodziarek.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.