Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Styl życia

Właśnie tutaj poz­nasz fas­cynu­jące osoby, ory­gi­nalne miejsca, porady, niety­powe hobby i wszelkie inne roz­maitości z dziedzin kuli­nar­iów, aranżacji wnętrz, ekologii, ogrod­nictw, lokalnych podróży. A to wszys­tko… tylko na Podbeskidziu, blisko Twego domu.

Kreaty­wna Strona Mocy. 4: Rękodzieło oso­biste i sztuka na kamieni­ach 17 lutego 2014

Kamień obiek­tem sztuki bywa zazwyczaj pod postacią rzeźby. Z kamieni budowano architek­ton­iczne perełki. Anita Bujakowska nato­mi­ast kamień przy­ozd­abia metodą krop­kową i to także jest sztuka. Bardzo efek­towna, trzeba przyz­nać. Marta Bąk zaś nie ogranicza się do jed­nego mate­ri­ału i tworzy w licznych technikach.

czy­taj dalej

Walen­tynkowa kawa z afrodyz­jakami. Jak ją przyrządzić? 12 lutego 2014

Pobudzają, wyostrzają zmysły, roz­grze­wają. Okazja do sprawdzenia niezwykłych właś­ci­wości afrodyz­jaków zbliża się wielkimi krokami. 14 lutego, w dzień św. Walen­tego, warto przy­go­tować ukochanej oso­bie kolację, która wprowadzi ją w roman­ty­czny nas­trój. Na jej zakończe­nie poda­jmy pobudza­jącą zmysły kawę…

czy­taj dalej

O Bhutanie w Dworku 11 lutego 2014

Bhutan to jedyne królestwo, gdzie bud­dyzm tybe­tański jest religią państ­wową. Niewielki kraj leżący we Wschod­nich Himala­jach znany jest ze wspani­ałych klasz­torów i fortec, nieskażonej przy­rody, oraz życzli­wych ludzi cenią­cych trady­cję. Już 27 lutego 2014 roku będziemy mogli prze­niesć się do Bhutano za sprawą opowieści i zdjęć Marka Kalmusa.

czy­taj dalej

Kale­j­doskop Renaty: Azjaty­cki dżem z pomi­dorów 10 lutego 2014

Niesamow­ity dżem! Słodki i pikantny, jed­nym słowem — niebo w gębie. Namaw­iam Was do zro­bi­enia tego dżemu, jeśli chce­cie mieć w lodówce coś innego. Może być spoży­wany jako przyprawa lub dodatek do czegokol­wiek, albo stosowany jako masło na kanapkę. Uży­wam go też jako dodatek do serów twardych. Nadaje im pikantną i azjaty­cką nutę.

czy­taj dalej

Matki czy kochanki? 7 lutego 2014

Związki młodych kobiet z dużo starszymi od siebie mężczyz­nami nikogo nie dzi­wią. Ist­nieje społeczne przyz­wole­nie na ten rodzaj zna­jo­mości, mało tego, starsi mężczyźni są często podzi­wiani przez swoich kolegów, którzy również marzą o part­nerce z innej dekady (przy­na­jm­niej dekady). Co innego, gdy to kobi­eta zwiąże się z mężczyzną młod­szym od siebie.

czy­taj dalej

Beskidzkie Spotka­nia Taneczne — fes­ti­wal tańca w Kętach 5 lutego 2014

Piękne stroje, bogata chore­ografia, ruch, muzyka — to wszys­tko czeka na nas w dni­ach 15 i16 lutego 2014 roku pod­czas Fes­ti­walu Tańca Beskidzkie Spotka­nia Taneczne Kęty 2014. Pier­wszego dnia zaplanowano XXVII Ogólnopol­ski Turniej Tańca Towarzyskiego Złote Pantofelki, który odbywa się co roku w Kętach. Nato­mi­ast kole­jnego po raz pier­wszy odbędzie się Przegląd Tańca Nowoczes­nego, pod­czas którego młodzieżowe duety i for­ma­cje zaprezen­tują różné rodzaje tańca, m.in. hip-​hop, disco-​dance, jazz. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wyjątkowe, taneczne wydarzenie.

czy­taj dalej

Społeczny flash mob przy­pomni o przekaza­niu 1% 5 lutego 2014

W sobotę, 8 lutego 2014 roku, w Galerii Gem­ini Park odbędzie się akcja o charak­terze prospołecznym (flash mob), której celem jest przy­pom­nie­nie społeczeństwu o możli­wości przekaza­nia 1% podatku na rzecz różnego rodzaju orga­ni­za­cji oraz osób zna­j­du­ją­cych się w potrze­bie i zmo­bi­li­zowanie go do działania.

czy­taj dalej

Frag­men­ciki. 15: Dro­gowskazy 4 lutego 2014

Oczy­wiś­cie, że jestem stupro­cen­tową blon­dynką. Ale coś takiego, jak n a t u r a l n y blond w ogóle nie ist­nieje. Zresztą, mam to gdzieś.” — powiedziała kiedyś Mar­i­lyn Mon­roe. Równocześnie te urocze słowa są mot­tem „Fragmencików” — obrazków z życia Weroniki i świata, który się wokół niej kręci. Weronika — osoba niesz­ablonowa, ale równocześnie niepozbaw­iona rozterek i prob­lemów typowo kobiecych, osoba odnaleziona przez autora w najodle­gle­jszych zakątkach Świata Absur­dów — na pewno Wam się spodoba! Bab­skie Biel­sko z przy­jem­noś­cią prezen­tuje „Fragmenciki”!

czy­taj dalej

Weneckie maski i wesela doskon­ałe. Kon­fer­encja ślubna w obiek­ty­wie 31 sty­cz­nia 2014

19 sty­cz­nia 2014 roku w Pałacu Kotulińs­kich w Czechowicach-​Dziedzicach odby­wała się trze­cia już Ekskluzy­wna Kon­fer­encja Ślubna „Przepis na doskon­ały ślub” orga­ni­zowana przez Agencję Ślubną Eve Wed­dings z Tychów. Każda edy­cja jest styl­i­zowana w myśl określonego tem­atu. Moty­wem prze­wod­nim sty­czniowej kon­fer­encji ślub­nej były maski weneckie, a także złoto, sre­bro, fio­let oraz czerń. Bab­skie Biel­sko patronowało temu wyjątkowemu wydarze­niu, w którym udział mogła wziąć każda zain­tere­sowana para lub osoba.

czy­taj dalej

9. Urodziny Zamku Cieszyn 30 sty­cz­nia 2014

Wys­tawy, warsz­taty, spotka­nia, a przede wszys­tkim roz­mowy o diza­jnie i biz­ne­sie, ideach i sposobach ich real­iza­cji — tak, w ogrom­nym skró­cie, zapowiadają się 9. Urodziny Zamku Cieszyn, które będą miały miejsce w tym przy­granicznym mieś­cie już w dni­ach 7 – 9 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.