Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Pre­miera musi­calu „Skarb” już niedługo w Teatrze Pol­skim 13 czer­wca 2014

18 czer­wca 2014 roku, o godz. 12.0018.00, na Dużej Sce­nie Teatru Pol­skiego odbędą się dwa pre­mierowe przed­staw­ienia wid­owiska „Skarb” z udzi­ałem ponad dwudzi­estu młodych aktorów w wieku od 7 do 17 lat, którzy przez dziewięć miesięcy pra­cow­ali pod okiem pro­fesjon­al­nych artys­tów związanych zawodowo z naszym miastem.

czy­taj dalej

Dzieci z Buller­byn” z młodymi aktorami w BCK 9 czer­wca 2014

Pamięta­cie „Dzieci z Buller­byn”? Bohaterowie książki wciąż przeży­wali przy­gody i nigdy się nie nudzili. Podob­nie aktorzy z Dziecięco-​Młodzieżowego Teatru Muzy­cznego „Pro­tal­ent”, którzy odt­warzają losy postaci, znanych z książki Astrid Lind­gren. Dobra gra, wspani­ałe kostiumy i oprawa muzy­czna — wszys­tko to będzie można zobaczyć już 10 czer­wca 2014 roku, w Biel­skim Cen­trum Kul­tury. Bab­skie Biel­sko objęło spek­takl patronatem. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Biel­ski Fes­ti­wal Sztuk Wiz­ual­nych po raz trzeci 4 czer­wca 2014

Rozpoczęto przy­go­towa­nia do trze­ciej edy­cji Biel­skiego Fes­ti­walu Sztuk Wiz­ual­nych, który odbędzie się w dni­ach 27 czer­wca — 24 sierp­nia 2014 roku. Jest to kon­tynu­acja wys­taw środowiskowych, a skupi przede wszys­tkim artys­tów z sze­roko rozu­mi­anego regionu Bielska-​Białej. Tem­atyką Fes­ti­walu będą roz­maite „sztuki wizualne” — od grafiki po performance.

czy­taj dalej

W Parku Słowack­iego usłyszymy Kayah 30 maja 2014

31 maja 2014 roku (o godz. 20.00) w biel­skim Parku Słowack­iego będzie można wziąć udział w kon­cer­cie Kayah, która pro­muje swój najnowszy pro­jekt — „Tran­sori­en­tal Orches­tra”. Wzmi­anka o tyle warta uwagi, że piosenki z tej płyty artys­tki inspirowane są mocno brzmieni­ami z najróżniejszych miejsc na świecie. Wstęp na kon­cert jest wolny.

czy­taj dalej

Ifi­ge­nia w Bielsku-​Białej 30 maja 2014

Od 31 maja 2014 roku na sce­nie Teatru Pol­skiego w Bielsku-​Białej będziemy mogli zobaczyć „Ifi­genię” w insc­eniza­cji Pawła Wodz­ińskiego, spek­takl, który pow­stał w opar­ciu o dra­mat „Ifi­ge­nia w Aulidzie” Eurypi­desa. O co chodzi? Agamem­non, wódz Greków, musi złożyć ofi­arę z włas­nej córki, by flota Acha­jów mogła wypłynąć pod Troję. His­to­ria, zdawałoby się, iście starożytna, ale w biel­skim Teatrze zostaje potrak­towana z nieco innej perspektywy.

czy­taj dalej

90 Fes­ti­val, czyli najwięk­sze gwiazdy muzyki tanecznej lat 90-​tych w Biel­sku! 28 maja 2014

Dr. Alban, Mr. Pres­i­dent, Alexia, Fun Fac­tory, Vengaboys… Pamięta­cie ich? Towarzyszyli nam przez całe lata 90, a obec­nie można będzie pobawić się na kon­cer­tach tych artys­tów już 19 lipca 2014 roku, w Bielsku-​Białej, w ramach 90 Fes­ti­val. Bab­skie Biel­sko poleca to unikalne, muzy­czne wydarzenie!

czy­taj dalej

Abstrakcja kwadratów w Galerii Aka­demick­iej ATH 22 maja 2014

Niedawno w Galerii Aka­demick­iej ATH rozpoczęła się wys­tawa prac prof. Jacka Dyrzyńskiego z warsza­wskiej ASP, pod tytułem: „Kwadraty i niek­wadraty”. Co jest kwadratem, a co niek­wadratem, i jak się ma pol­ska twór­c­zość abstrak­cyjna, może­cie się przekonać do 26 czer­wca 2014 r.

czy­taj dalej

Kolacja z Murakamim, czyli wyjątkowa pre­miera. Także w Biel­sku! 16 maja 2014

Haruki Murakami, najbardziej znany współczesny japoński pis­arz, wydaje w Polsce swoje pier­wsze dwie powieści. Pre­miera powieści odbędzie się 20 maja 2014 roku w restau­rac­jach w kilkudziesię­ciu pol­s­kich mias­tach. W ciągu jed­nego wiec­zoru setki miłośników Murakamiego zasiądą do spec­jal­nie przy­go­towanego menu Marty Gessler inspirowanego twór­c­zoś­cią japońskiego pis­arza. To pier­wsza w Polsce lit­er­acka kolacja zor­ga­ni­zowana na taką skalę. W Bielsku-​Białej kolacja z Murakamim odbędzie się w restau­racji Lunita.

czy­taj dalej

XXVI. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki Lalkarskiej 8 maja 2014

Fas­cynuje was świat lalek? Banialuka to jedno z waszych ulu­bionych miejsc na mapie miasta? Jeśli tak, to nie ma możli­wości, byś­cie przeoczyli dwudzi­estą szóstą już edy­cję Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-​Białej, która odbędzie się w dni­ach 22 — 25 maja 2014 roku.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Przegląd Sztuki Wideo w Galerii Biel­skiej BWA — już jutro! 7 maja 2014

Wideo THE 02 jest drugą edy­cją przeglądu utworów wideo stwor­zonych przez artys­tów z całego świata i jed­nocześnie pier­wszym w Polsce w pełni między­nar­o­dowym wydarze­niem o tym charak­terze. Przegląd będzie miał miejsce w biel­skiej Galerii BWA już jutro — 8 maja 2014 roku. Wstęp na wydarze­nie jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.