Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Śpiewam, by żyć — roz­mowa z Elizą Kanią 28 października 2013

Eliza Kania, 14-​letnia mieszkanka Żywca, ma już na swoim kon­cie nieje­den kon­cert, a śpiewanie jest jedną z jej najwięk­szych pasji. Mimo tak młodego wieku brała już udział w Bitwie na Głosy, gdzie śpiewała w zes­pole braci Gol­ców, oraz w Must Be The Music. Jak naprawdę wygląda życie Elizy?

czy­taj dalej

Lubię Film: House of Cards – po tru­pach do celu 25 października 2013

Jak już pisałem w swo­jej poprzed­niej recen­zji, tegoroczne seri­ale przy­padły mi do gustu. Drugą pro­dukcją, na jaką warto zwró­cić uwagę, jest niewąt­pli­wie House of Cards. 

czy­taj dalej

Tal­iz­man Sukcesu. Fes­ti­wal, który łączy 24 października 2013

Ruszyły przy­go­towa­nia do 9. edy­cji Fes­ti­walu pod nazwą „Tal­iz­man Sukcesu”, który dla więk­szości uczest­ników jest po prostu świętem przy­jaźni wszys­t­kich zespołów, zarówno pol­s­kich jak i zagranicznych. Adresa­tami fes­ti­walu są utal­en­towani młodzi wykon­awcy z Pol­ski oraz kra­jów zagranicznych – pod warunk­iem, że kochają śpiew, taniec i teatr. Będzie miał on miejsce już w dni­ach 8 – 10 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

Co to za droga i dokąd sięga? Artysty­czne Zaduszki 23 października 2013

Artyści i wokaliści, związani z Biel­ską Piwnicą Artysty­czną im. M. Koterb­skiej, zapraszają na pro­gram zaduszkowy pt. „Co to za droga i dokąd sięga?”, poświę­cony artys­tom, których już nie usłyszymy na żywo. Pod­czas wys­tępu, który odbędzie się już 31 października 2013 r., można będzie posłuchać piosenek A. Osieck­iej, J. Przy­bory, P. Gin­trowskiego, J. Kacz­marskiego, W. Dym­nego, M. Grechuty oraz J. Kofty.

czy­taj dalej

Damięcki i Kasprzykowski gościn­nie w Teatrze Pol­skim 22 października 2013

W nowej odsłonie spek­taklu kome­diowego „Kamie­nie w kieszeni­ach” z reper­tu­aru Sceny Prapremier InVitro w Lublinie do Bartka Kasprzykowskiego dołączył Mateusz Damięcki. Przez pół­torej godziny aktorzy wcielają się w kilka­naś­cie postaci. Mateusz Damięcki odgrywa sie­dem z nich. W Bielsku-​Białej „Kamie­nie w kieszeni­ach” będzie można zobaczyć gościn­nie w sobotę 26 października o godz. 16.0019.00 w Teatrze Polskim.

czy­taj dalej

Jaz­zowy kon­cert na Zaduszki 21 października 2013

Zaduszki to dzień, poświę­cony pamięci zmarłych, który obchod­zony jest 2 listopada. Nas­tro­jowa muzyka, ciepła i przy­jazna atmos­fera, towarzystwo blis­kich osób – takie będą Zaduszki w Kaw­iarni Teatral­nej Pod Sceną, które uczest­nicy z pewnoś­cią zapamię­tają na długi czas.

czy­taj dalej

Must have na październikowy wieczór! 18 października 2013

Jesień kojarzy mi się z kolorowymi górami, trza­skaniem zeschłych liści pod butem i pre­mierami! Tak, jesień jest dla mnie cza­sem, w którym mają miejsce najlep­sze pre­miery: książkowe, fil­mowe i muzy­czne. Ja sama chęt­nie spędzam leniwe i chłodne wiec­zory nad dobrą książką czy przy filmie, o muzyce już nie wspomnę, ona towarzyszy mi wszędzie i zawsze, ale z włas­nego doświad­czenia wiem, że najbardziej wyczeki­wane pre­miery pły­towe przy­padają na październik lub listopad. Z myślą o nad­chodzą­cych wiec­zo­rach przy­go­towałam dla Was „kul­tur­alny” zestaw must have na październik. Jest to zestaw słodko-​gorzki… Motyw prze­wodni: droga, świat, relacje międzyludzkie – komunikacja.

czy­taj dalej

Kabare­towy październik w Biel­sku, czyli dawka śmiechu na jesi­enny wieczór 18 października 2013

Uważasz, że jesień to ponura pora roku? Nic bardziej myl­nego! Biel­ska Scena Kabare­towa zaprasza na wys­tęp kabaretu Nowaki, który przed­stawi swój nowy pro­gram „Moda na Nowaki”. Z pewnoś­cią wys­tęp zapewni sporą dawkę dobrego humoru, na przekór niezbyt sprzy­ja­jącej prog­nozie pogody. Nie zamykaj się w domu, kiedy za oknem pada deszcz lub wieje zimny wiatr – z kabaretem Nowaki na pewno spędzisz przy­jemny wieczór. Nie ma lep­szego lekarstwa na jesi­enną chan­drę niż zdrowa dawka śmiechu!

czy­taj dalej

Kabarety na żółtym dywanie 17 października 2013

Przez trzy dni Bielsko-​Biała było nie tylko stolicą pol­skiego kabaretu, ale także miejscem dyskusji nad jego rolą w życiu społecznym, a wszys­tko to niedawno, w ramach „Fermentów” — Festiwalu Kabare­towego. Była to już dwu­nasta jego edycja.

czy­taj dalej

Brzmie­nie: Kings Of Leon, Chvrches, Dinosaur Bones 16 października 2013

Każda zmi­ana jest katas­trofą. Nawet nie dlat­ego, że może zakończyć się niepowodze­niem, ale dlat­ego, że najpierw trzeba zniszczyć to, co jest.” Markus Zusak, „Posłaniec”. Świetna książka, ide­alna na czas, kiedy tak wiele się zmienia. Mnie zmi­any bolą i gubią. W nowym mieś­cie, w nowych okolicznoś­ci­ach i z nowymi obow­iązkami ratuję się, jak zwykle, muzyką. Tą muzyką.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.