Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Czarny humor „Harolda i Matyldy” w Bielsku-​Białej 2 października 2013

Już 13 października, w Domu Muzyki Biel­skiego Cen­trum Kul­tury, odbędzie się spek­takl „Harold i Matylda”. Będziemy mogli oddać się opowieści o poszuki­wa­niu szczęś­cia, miłości i zrozu­mienia w społeczeńst­wie nastaw­ionym na kon­sumpcjonizm i min­i­mal­izm uczu­ciowy. W rolach tytułowych zobaczymy gwiazdy, takie jak Krystyna Sienkiewicz czy Tomasz Ciachorowski. 

czy­taj dalej

Film lekarst­wem duszy 1 października 2013

Domeną kobi­ety jest dbanie o wygląd, o wnętrze swo­jego domu, o dobry smak w kuchni, ale nie tylko. Powszech­nie wiadomo, że „kobi­eta zmi­enną potrafi być” i dlat­ego ważné jest, aby zad­bać także o swój nas­trój. Dobre nastaw­ie­nie to klucz do wielu sukcesów. Kiedy dopada mnie chan­dra albo nerwy mnie zżer­ają, wtedy najlep­szym lekarst­wem na złe samopoczu­cie jest dobry film.

czy­taj dalej

3 razy łóżko” — spektakl w wyko­na­niu świet­nych aktorów. Wygraj bilety! 1 października 2013

Namiętny dra­mat, zabawne dialogi i ple­jada pop­u­larnych aktorów! Matylda Damięcka, Michał Lesień-​Głowacki, Adri­anna Biedrzyńska i Marek Siudym już 6 października zagrają w spek­taklu kome­diowym „3 razy łóżko” Jana Jakuba Należytego. Wydarze­nie będzie miało miejsce w Czechowicach-​Dziedzicach, a u nas już teraz może­cie wygrać dwa pod­wójne zaproszenia na spektakl!

czy­taj dalej

Lubię Film: Jobs 30 wrześ­nia 2013

Niedawno w pol­s­kich kinach można było obe­jrzeć film pt. „jOBS”. Z założe­nia twór­ców jest to biografia jed­nego z najwięk­szych geniuszy i wiz­jon­erów, któremu zawdz­ięczamy pojaw­ie­nie się kom­put­erów oso­bistych w naszych domach. Sam film jest dla mnie równie kon­trow­er­syjny, co życie założy­ciela marki Apple. Kim był Steve Jobs, bo to o nim mowa? Zapewne nawet kilkoro z Was czyta właśnie ten tekst na ekranach waszych Mac­Booków lub iPadów.

czy­taj dalej

Twór­c­zość Jacka Mal­ick­iego wciąż w BWA 25 wrześ­nia 2013

Do 27 października potrwa wys­tawa Jacka Mal­ick­iego „Extra­vant­garde 1966 – 1988”, która rozpoczeła się w połowie wrześ­nia. W cza­sie jej trwa­nia możemy oglą­dać w BWA wybrane obrazy artysty, grafiki, fotografie i dzieła, na których malarstwo łączy się ze zdjęciem.

czy­taj dalej

Lubię Film: Dex­ter – twój ulu­biony seryjny morderca 24 wrześ­nia 2013

Decy­du­jąc się na napisanie recen­zji tego seri­alu praw­dopodob­nie ocieram się o śmieszność. Czemu? Dlat­ego, że przy­gody pana Mor­gana są obecne na małym ekranie od 8 lat. I właśnie po 8 lat­ach znikają. Stąd niniejsza recen­zja ma charak­ter nieco pożegnalny.

czy­taj dalej

Kubiszówka w nowej odsłonie. Wkrótce ofic­jalne otwar­cie! 20 wrześ­nia 2013

Od 1 wrześ­nia 2013 roku Dom Kul­tury im. Wik­torii Kubisz prowadzi dzi­ałal­ność przy ul. Słowack­iego 17. Uroczys­tość ofic­jal­nego otwar­cia placówki w nowej siedz­i­bie zaplanowano jed­nak na 26 wrześ­nia. Jeszcze tylko kilka dni dzieli nas od tego wydarzenia.

czy­taj dalej

Sex­teto Roberto Siri poruszy miłośników tanga 20 wrześ­nia 2013

Już 22 wrześ­nia, w ramach Bielsko-​Biała Long Tango Week­endu, na który zaprasza m.in. Sto­warzysze­nie Tanga Argen­tyńskiego „Bielsko-​Buenos Tango”, będzie miał miejsce kon­cert jed­nej z bardziej znanych i doce­ni­anych na całym świecie grup — Sex­teto Roberto Siri. W ten week­end zresztą nie tylko pod­czas kon­certu będzie można dać się ponieść tangu, ale także w cza­sie warsz­tatów i milong. Bab­skie Biel­sko patronuje temu niezwykłemu muzy­cznemu wydarzeniu.

czy­taj dalej

Future Shorts Fes­ti­val 19 wrześ­nia 2013

Zapraszamy miłośników kina do Galerii Biel­skiej BWA na pier­wszy w Bielsku-​Białej pokaz świa­towego fes­ti­walu filmów krótkome­trażowych — Future Shorts Fes­ti­val: Sum­mer Sea­son 2013. Pokaz rozpocznie się już jutro (piątek, 20 wrześ­nia) o godz. 19.00. Wstęp jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Kęty: O trady­cji i kul­turze pol­s­kich Romów 18 wrześ­nia 2013

Z czym kojarzą się nam Romowie? Wielu z nas często nawet nie wie, że „Cygan” to forma obraźliwa i niepoprawna. Nie znamy trady­cji i kul­tury Romów, a ta jest wyjątkowo bar­wna. Już dziś rozpoczyna się kęcka impreza, pod­czas której będzie można zapoz­nać się bliżej z rom­skim życiem. W dni­ach 18 – 20 wrześ­nia trwa fes­ti­wal pod nazwą: „Polscy Romowie — trady­cja i kul­tura”. Na wydarze­nie zaprasza Dom Kul­tury w Kętach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.