Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Sierp­niowe kino. Co wybrać? 5 sierp­nia 2013

Nowy miesiąc to nowe filmy. Niby sprawa jest prosta, ale w gąszczu propozy­cji cza­sem można się zagu­bić, a dodatkowym prob­le­mem jest to, że nie wszys­tkie one są warte polece­nia i naszej uwagi. Co zobaczymy w biel­s­kich kinach w sierp­niu? Co wybrać, by nie żałować czasu i pieniędzy?

czy­taj dalej

Jolanty Kozłowskiej drzwi do Egiptu 2 sierp­nia 2013

Barometr — sty­lowa kafe­jka na biel­skim Rynku — zaprasza na Oswa­janie Kul­tur, którego kole­jna odsłona właśnie się rozpoczęła. Od dziś, 2 sierp­nia, na ścianach lokalu możemy oglą­dać fotografie Jolanty Kozłowskiej, poświę­cone Egiptowi.

czy­taj dalej

Czytacz” — wyjątkowa akcja Książnicy Beskidzkiej 1 sierp­nia 2013

Zdarza się, że osoba, która uwiel­bia obcować z książkami, nagle zostaje pozbaw­iona tej możli­wości. W dobie audio– i e-​booków mogłoby się wydawać, że sprawa jest przesąd­zona. Bardzo słaby wzrok, schorowane ciało nie będą przeszkodą. Jed­nak nie wszyscy starsi ludzie mają dostęp do inter­netu i pieniądze. Nie mogą dotrzeć do bib­lioteki, choć bardzo by chcieli. W odpowiedzi na takie prob­lemy Książnica Beskidzka pro­ponuje bezpłatne usługi wolontariuszy — Czytaczy.

czy­taj dalej

Ghost­man Project. Nowa kon­wencja jazzu 31 lipca 2013

2 sierp­nia, o godzinie 19.00, na Let­niej Sce­nie Sfery zobaczymy kole­jny zespół, który umili nam waka­cyjny czas. Tym razem będzie to gra­jący jaz­zowo i popowo Ghost­man Project. W te wakacje na sce­nie zagrali już m.in. Aku­rat i Natalia Przy­bysz. Wstęp na wszys­tkie kon­certy w ramach pro­jektu jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Trwa 50. Tydzień Kul­tury Beskidzkiej. Co jeszcze możemy zobaczyć? 30 lipca 2013

Za nami pier­wszy week­end z 50. Tygod­niem Kul­tury Beskidzkiej. Jed­nak impreza trwa nadal, nieprz­er­wanie przez 9 dni, do 4 sierp­nia, na pię­ciu głównych estradach — w Wiśle, Szczyrku, Żywcu, Makowie Pod­ha­lańskim oraz Oświęcimiu. Sprawdź, co dopiero przed nami!

czy­taj dalej

Lubię Film: Stay 29 lipca 2013

Jeśli za kry­terium genial­ności filmu przyjąć by stopień jego niezrozu­mi­ałości i zag­mat­wa­nia, ale final­nie sprowadza­jący się jed­nak do zaskaku­jąco prostego wytłu­maczenia, to obraz Marca Forstera praw­dopodob­nie można uznać za jedną z najlep­szych, poetycko-​metaforycznych odw­zorowań sytu­acji tyle trag­icznej, co prozaicznej.

czy­taj dalej

Lato z Chap­linem w Kętach 25 lipca 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na „Lato z Chap­linem”, czyli seanse kina w plen­erze, które odbędą się w dni­ach 14, 2131 sierp­nia. Ostat­niego dnia wakacji fil­mowi towarzyszyć będzie muzyka zespołu Czer­wie wykony­wana na żywo.

czy­taj dalej

Tworzyć znaczy myśleć. Wys­tawa w Cieszynie 24 lipca 2013

Jeszcze tylko do 4 sierp­nia możemy oglą­dać wys­tawę pod znami­en­nym tytułem, „Tworzyć znaczy myśleć”, na Zamku Cieszyn. Jej współor­ga­ni­za­torem jest Szkoła Malarstwa, Rysunku, Fotografii i Myśle­nia. Na wys­tawie zobaczymy zarówno prace malarskie, jak i rysunkowe, fotograficzne i mul­ti­me­di­alne. Bo tworzyć — to znaczy myśleć.

czy­taj dalej

Tydzień Kul­tury Beskidzkiej — co usłyszymy w Bielsku-​Białej? 23 lipca 2013

Przed nami jubileuszowy, 50. Tydizeń Kul­tury Beskidzkiej. Dziesiątki znakomi­tych zespołów z całego świata zjadą na Podbeskidzie, by śpiewać i tańczyć, prezen­tu­jąc folk­lor swoich regionów. W jakich kon­cer­tach będziemy mogli wziąć udział w Bielsku-​Białej?

czy­taj dalej

Stoker” w Kinie Kone­sera. Wygraj bilety! 22 lipca 2013

Już 25 lipca, o godzinie 19.00 w biel­skim Kinie Helios odbędzie się pro­jekcja niekon­wencjon­al­nego i mrocznego filmu „Stoker”. Jest to wiz­jon­er­ski thriller psy­cho­log­iczny, amerykański debiut jed­nego z najo­ry­gi­nal­niejszych reży­serów współczes­nego kina, Chan-​wook Parka („Old boy”, „Pani zem­sta”). Film z pewnoś­cią spodoba się wid­zom, tęsknią­cym za poe­t­y­ckim dreszc­zow­cem, bogatą opowieś­cią bal­an­su­jącą na granicy prawdy i wyobraźni.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.