Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Rob Tognoni i Zabili Mi Żółwia zagrają w Kętach 5 lipca 2013

19 lipca, w Kętach, odbędzie się plen­erowy kon­cert, pod­czas którego usłyszymy zespoły takie jak Kon­wer­sja (punk), Serso (ska/​punk), Zabili mi żółwia (reggae/​ska/​punk). Wys­tąpi także Rob Tognoni z zespołem (power blues rock). Orga­ni­za­torzy gwaran­tują wieczór z dobrą muzyką — każdy zna­jdzie coś dla siebie!

czy­taj dalej

Lubię Film: Tylko Bóg wybacza 4 lipca 2013

Wyg­wiz­dany w Cannes. Czy to mnie zniechęca i jak bezkry­ty­czna owieczka werdyk­tów fes­ti­walowych ocenię film na każdym możli­wym por­talu, nawet nie mar­nu­jąc czasu na oglą­danie (pro­fesjon­al­izm mode off)? Skądże, na Only God For­gives idę jeszcze szyb­szymi i pewniejszym krokiem!

czy­taj dalej

(nie)pokój, czyli miłość i wstyd 3 lipca 2013

(nie)pokój to sztuka w reży­serii Katarzyny Koseck­iej, która próbuje odpowiedzieć na istotne pyta­nia, doty­czące naszej egzys­tencji, relacji między­ludz­kich, sek­su­al­ności. Na to, kim jesteśmy, mają wpływ liczne czyn­niki, to one nas stwarzają. A także: czy możemy kochać, nie wsty­dząc się siebie? (nie)pokój będzie można obe­jrzeć 5 lipca.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowe rezy­dencje artysty­czne po raz trzeci w naszym mieś­cie 1 lipca 2013

Już po raz trzeci Gale­ria Biel­ska BWA orga­nizuje let­nie między­nar­o­dowe rezy­dencje artysty­czne „Beyond Time/​Poza cza­sem”. Wiemy, kto tym razem odwiedzi nasze miasto i będzie dzi­ałał artysty­cznie w jego przestrzeni.

czy­taj dalej

Lubię Film: Chmura 27 czer­wca 2013

W swoim życiu widzi­ałam wiele niezwykle intere­su­ją­cych filmów, jed­nak „Chmura” okazał się tym jedynym, który zro­bił na mnie osza­łami­a­jące wraże­nie i sprawił, że się w nim abso­lut­nie zakochałam.

czy­taj dalej

Akwarela. Pasje i namięt­ności 27 czer­wca 2013

W biel­skim Muzeum trwa wys­tawa prac Sto­warzyszenia Akwarelistów Pol­s­kich pt. „Akwarela – pasje i namięt­ności”. Prace oglą­dać można do końca sierp­nia, a wydarze­nie odbywa się w ramach obchodów 40. rocznicy udostęp­nienia dla zwiedza­ją­cych Willi Juliana Fałata w Bystrej – Odd­zi­ału Muzeum w Bielsku-​Białej oraz 160. rocznicy urodzin malarza, która mija 30 lipca.

czy­taj dalej

Prze­sile­nie Let­nie w Galerii Biel­skiej BWA 27 czer­wca 2013

W dni­ach 21 – 22 czer­wca 2013 roku w Galerii Biel­skiej BWA odbył się pro­jekt pod hasłem „Prze­sile­nie Let­nie w Galerii Biel­skiej BWA”.

czy­taj dalej

BCK zaprasza na Lato z Kul­turą 26 czer­wca 2013

6 lipca rozpocznie się biel­skie Lato z Kul­turą, w ramach którego będziemy mogli wziąć udział w licznych kon­cer­tach. W soboty będą one miały miejsce w parku Słowack­iego, w niedziele nato­mi­ast — na Rynku Starego Miasta. Wstęp na wszys­tkie kon­certy jest bezpłatny.

czy­taj dalej

BWA pro­muje pol­ską kul­turę i sztukę na Łotwie 24 czer­wca 2013

3 czer­wca 2013 roku w Agija Sūna Art Gallery w Rydze odbyło się otwar­cie wys­tawy „2B in Bielsko-​Biała. Dou­ble Plea­sure from Poland” zor­ga­ni­zowanej przez Galerię Biel­ską BWA w Bielsku-​Białek. Na wys­tawie można obe­jrzeć prace 11 współczes­nych artys­tów pol­s­kich związanych z Bielskiem-​Białą i regionem, czy to miejscem zamieszka­nia, czy swoją wcześniejszą dzi­ałal­noś­cią. Wys­tawa potrwa do końca czerwca.

czy­taj dalej

Lubię Film: Dobry rok 21 czer­wca 2013

Rid­ley Scott to reżyser tyleż genialny, co cza­sem mocno nierówny. Potrafi zro­bić wyjątkowy film w swoim gatunku, by jed­nocześnie upchać w nim tanią, pop­ulisty­czną scenę, która zwycza­jnie nie ma racji bytu. O „Dobrym roku” nie można napisać wiele złego. Pomimo dosyć przewidy­wal­nej fabuły jest to film fajny, ciekawy, z mądrym przesłaniem i pięknym kra­jo­brazem w tle.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.