Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Opowieści o „zwycza­jnych” Czechach 13 maja 2013

Atmos­fera nasy­cona porządną dawką ironii i humoru, licznie opowiadane aneg­doty a także sporo o tym, co łączy i dzieli Czechów oraz Polaków. Tak było pod­czas piątkowego spotka­nia z Petrem Zelenką –znanym czeskim reży­serem i scenarzystą.

czy­taj dalej

Fuzja folku i rocka czyli Po Nasemu 10 maja 2013

PoNasemu to młody zespół, który z iście góral­ską energią łączy trady­cyjne melodie (wygry­wane na trady­cyjnych instru­men­tach) z nutami rock­owymi, nowocześniejszymi. Ciekawej, dynam­icznej i smacznej mieszanki tych rzeczy będzie można posłuchać w Biel­sku już 11 maja.

czy­taj dalej

Roth jako artysta, Roth jako koor­dy­na­tor 9 maja 2013

W pod­wójnej roli możemy oglą­dać biel­szczan­ina Łukasza Rotha. W Galerii Biel­skiej BWA koor­dynuje on „Wideo The 01″ — pierwszą edy­cję między­nar­o­dowego przeglądu utworów wideo, stwor­zonych przez artys­tów z całego świata. WGa­lerii Ars Nova nato­mi­ast do końca maja możemy oglą­dać filmy samego Rotha — stype­ndysty Miasta Bielska-​Białej w dziedzinie kul­tury i sztuki.

czy­taj dalej

Petr Zelenka w Bielsku-​Białej 9 maja 2013

Już w najbliższy piątek o godz.18.00 w Kolegium Nauczy­ciel­skim w Bielsku-​Białej odbędzie się niezwykłe spotkanie. Uczel­nię odwiedzi sam Petr Zelenka – czeski reżyser i sce­narzysta. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Czuli bar­barzyńcy – o kul­turze czeskiej w XX wieku”. Tego nie można przegapić!

czy­taj dalej

Sztuka Leona Tarasewicza w BWA 8 maja 2013

Trwa ekspozy­cja sztuki Leona Tarasewicza. Przestrzeń dużej sali wys­ta­wowej Galerii Biel­skiej BWA została zaanek­towana przez imponu­jącą real­iza­cję malarską. Jej autor jest jed­nym z najwybit­niejszych współczes­nych artys­tów pol­s­kich o między­nar­o­dowej renomie, nagrod­zonym bardzo licznymi wyróżnieni­ami i nagro­dami. Real­iza­cję Tarasiewicza można zobaczyć do 13 czerwca.

czy­taj dalej

Grafiki i plakaty Ryszarda Otręby 7 maja 2013

Do końca maja potrwa wys­tawa grafiki i plakatu Ryszarda Otręby w biel­skim Zes­pole Szkół Plas­ty­cznych. W Galerii Akcent obe­jrzeć można prace jed­nego z najbardziej znanych i doświad­c­zonych pol­s­kich artys­tów, dzi­ała­jącego w zakre­sie wzor­nictwa prze­mysłowego, wys­taw­i­en­nictwa, komu­nikacji wiz­ual­nej, pro­jek­towa­nia plakatów, grafiki artysty­cznej i rysunku.

czy­taj dalej

Nigel Kennedy w Bielsku-​Białej 6 maja 2013

Nigel Kennedy to prawdziwy wirtuoz skrzy­p­iec, który znany jest i ceniony na całym świecie. Tym razem zagra w Bielsku-​Białej, w BCK. Kon­cert odbędzie się 24 maja, a w reper­tu­arze wszech­stron­nego skrzypka zna­jdzie się m.in. Bach i Fats Waller.

czy­taj dalej

Rozpoczyna się 15. Przegląd Fil­mowy „Kino na granicy” 30 kwiet­nia 2013

Już dziś, 30 kwiet­nia, rozpoczyna się kole­jna, pięt­nasta odsłona kul­towego już „Kina na granicy”. Przegląd fil­mowy potrwa do 5 maja, a jego miejscem trady­cyjnie będą Cieszyn i Český Těšín. W pro­gramie imprezy zna­jdziemy jed­nak nie tylko ponad 40 najnowszych pro­dukcji z Czech, Pol­ski, Słowacji i Węgier, ale też warsz­taty, niekoniecznie filmowe.

czy­taj dalej

Brodka zaśpiewa pod­czas biel­skiej majówki 29 kwiet­nia 2013

Biel­ska majówka upłynie melo­manom (a także każdemu ama­torowi wypoczynku przy rewela­cyjnej muzyce) pod znakiem Moniki Brodki. Wstęp na jej kon­cert będzie wolny — tak zade­cy­dowali biel­szczanie pod­czas plebis­cytu, zor­ga­ni­zowanego przez Biel­skie Cen­trum Kul­tury. 3 maja, o godzinie 18.00, obok hali Pod Dębow­cem usłyszymy więc na pewno piosenki z krążków „Granda” i „Lax”.

czy­taj dalej

Kon­cert chary­taty­wny „Gramy dla Klaudii” 29 kwiet­nia 2013

Pod­czas nad­chodzącej majówki możemy wybierać spośród wielu wydarzeń kul­tur­al­nych. W szczegól­ności warto odwiedzić Pizzerię Bel­lissma (ul. Wodna 61a). W sobotę 4 maja odbędzie się tam chary­taty­wny kon­cert „Gramy dla Klaudii”. Wstęp – wolne datki. Zebrane środki zostaną przez­nac­zone na dal­sze lecze­nie małej mieszkanki Pis­ar­zowic, która dziel­nie wal­czy z nowotworem.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.