Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Lubię Film: Elena 26 kwiet­nia 2013

Elena” to trzeci film reży­sera Andrieja Zwiag­incewa. Jest to opowieść o współczes­nej rosyjskiej kobiecie, która staje w obliczu kilku dylematów. Jed­nak główna bohaterka zna­jdzie rozwiązanie na każdą sytu­ację, nawet jeśli nie do końca jest to zgodne z prawem i zasadami moralnymi.

czy­taj dalej

Wish­bone Ash zagra w BCK 25 kwiet­nia 2013

Wish­bone Ash, jeden z najbardziej cenionych zespołów bry­tyjskiego rocka lat 70, zagra 30 kwiet­nia w Bielsku-​Białej. Kon­cert odbędzie się w Domu Muzyki BCK. Sam zespół reprezen­tuje pro­gresy­wne brzmie­nie, połąc­zone z hard rockiem.

czy­taj dalej

Lich­tański Sound Lab czyli młody jazz w BWA 24 kwiet­nia 2013

25 kwiet­nia w ramach cyklu czterech kon­certów, które mają pro­mować różné oblicza jazzu, usłyszymy Lich­tański Sound Lab. Zespół był lau­re­atem 15. Biel­skiej Zadymki Jaz­zowej, co jest dobrą rekomen­dacją dla każdego miłośnika gatunku, a także dla wszys­t­kich tych, którzy są otwarci na muzykę.

czy­taj dalej

Love” — monodram o isto­cie miłości 23 kwiet­nia 2013

W dni­ach 2425 kwiet­nia Teatr CST w Cieszynie zaprasza na mon­odram „Love” Artura Pałygi w wyko­na­niu Tomasza Pis­arka. Będzie o miłości, o dociera­niu do jej sedna i poz­nawa­niu jej najgłęb­szych znaczeń, jej postaci. Do tego bardzo aktu­alna fabuła…

czy­taj dalej

Zabi­jemy was słowami” — street art i graf­fiti po raz trzeci 22 kwiet­nia 2013

Już w tę środę, 24 kwiet­nia, odbędzie się w Galerii Biel­skiej BWA spotkanie z Piotrem Zańko, który jest autorem książki „Zabi­jemy was słowami. Prowokacja kul­tur­owa w przestrzeni miejskiej i internecie”. Pasjonatów sztuki ulic i jej przekazów nie powinno zabraknąć!

czy­taj dalej

Lubię Film: Imag­ine 19 kwiet­nia 2013

Najbardziej udana sym­bioza prozy dnia codzi­en­nego i liryki refleksyjnej w całym dorobku doświad­c­zonego reży­sera Andrzeja Jaki­mowskiego. Owe ekspery­men­talne połącze­nie nie zgrzyta w tym związku ani razu, pod­czas prawie dwu­godzin­nej podróży, pen­etru­jącej z tą samą inten­sy­wnoś­cią Lizbonę, jak i ludzką jednostkę.

czy­taj dalej

Prace Cieśniewskiego i Nocu­nia w Galerii ATH 18 kwiet­nia 2013

Do 8 maja w Galerii Aka­demick­iej ATH można oglą­dać wys­tawę malarstwa prof. Woj­ciecha Cieśniewskiego i Pawła Nocu­nia, na której eksponowane są prace, inspirowane fotografi­ami, wyko­nanymi przez Diane Arbus. Stąd też nazwa wys­tawy, brzmiąca jak nazwisko fotografki.

czy­taj dalej

Sen nocy let­niej” w Banialuce — wkrótce pre­miera! 16 kwiet­nia 2013

Już 19 kwiet­nia w reper­tu­arze biel­skiej Banialuki pojawi się nowa pozy­cja. „Sen nocy let­niej”, bo to o nim mowa, będzie miał wtedy swoją pre­mierę. Nie dziwi dobór i temat — w końcu zro­biło się ciepło, a pon­adto Scena Teatru Banialuka to takie specy­ficzne miejsce, gdzie twórcy i aktorzy kreują czar­o­dziejskie światy z pogranicza jawy i snu…

czy­taj dalej

Biel­ska Scena Piosenki Niebanal­nej: Tomasz Wach­nowski 16 kwiet­nia 2013

Tomasz Wach­nowski, członek Krainy Łagod­ności i lau­reat wielu fes­ti­wali, będzie goś­ciem kole­jnego wiec­zoru Biel­skiej Sceny Piosenki Niebanal­nej, który odbędzie się już 18 kwietnia.

czy­taj dalej

Świa­towe stan­dardy w wyko­na­niu Aquar­tet 15 kwiet­nia 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na kon­cert kwartetu smy­czkowego AQuar­tet pt. 80 minut dookoła świata, który odbędzie się 19 kwiet­nia. W cza­sie kon­certu będziemy mieli okazję wysłuchać stan­dardów świa­towej muzyki.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.