Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Bog­dan Fry­mor­gen i jego „Kaz­imierz bez słów” w BWA 12 kwiet­nia 2013

Już dziś, 12 kwiet­nia, rozpoczyna się w biel­skiej BWA wys­tawa fotografii Bog­dana Fry­mor­gena, który w czarno-​białych zdję­ci­ach krakowskiego Kaz­imierza zaw­iera swoją fas­cy­nację his­torią tej żydowskiej niegdyś dziel­nicy oraz jej dniem dzisiejszym. O godzinie 16.00 będzie miał miejsce wernisaż, połąc­zony z kon­certem muzyki żydowskiej, a takżę spotkaniem z fotografem.

czy­taj dalej

Lubię Film: Hitch­cock 11 kwiet­nia 2013

Nie podlega żadnej dyskusji stwierdze­nie, że Alfred Hitch­cock był mis­trzem sus­pensu. Dlat­ego nie dziwi mnie fakt, że Hol­ly­wood upom­ni­ało się o książkę, która opisuje pro­ces kręce­nia jego najsłyn­niejszego filmu pt. „Psy­choza”. Książka autorstwa Stephen’a Rebello jest według mnie obow­iązkową pozy­cją lit­er­acką dla wszys­t­kich fanów twór­c­zości nieko­ronowanego króla gatunku – a teraz do tej listy dodam jeszcze jej ekranizację.

czy­taj dalej

Off Plus Cam­era już niedługo w Kętach 10 kwiet­nia 2013

Off Plus Cam­era to jedno z najważniejszych wydarzeń fil­mowych w Polsce i Europie Środ­kowej, które pro­muje kino nieza­leżné i młodych twór­ców. Filmy w ramach fes­ti­walu będzie można obe­jrzeć także w Kętach, już w dni­ach 13 — 20 kwiet­nia, w ramach pro­gramu „Off Plus Cam­era w Twoim mieście”.

czy­taj dalej

Trio Grze­gorza Frankowskiego — kon­cert na sto lat tanga w Polsce. Wygraj płytę! 9 kwiet­nia 2013

Z okazji stule­cia tanga w Polsce już niedługo odbędzie się Fes­ti­wal „Rok Tanga” 2013. Całość rozpocznie się 12 kwiet­nia kon­certem rewela­cyjnego Trio Grze­gorza Frankowskiego. Po kon­cer­cie będzie miała miejsce milonga, pod­czas której każdy miłośnik tanga będzie mógł dać upust swo­jej pasji na parkiecie. W atrakcje będą obfi­tować także maj i czer­wiec: pokazy tańca, spotka­nia, milongi, warsz­taty… Tym­cza­sem już teraz może­cie wygrać jedną spośród czterech płyt, które Frankowski nagrał z Danielem Binel­lim i innymi muzykami — TANGO REUNION LIVE 2010.

czy­taj dalej

Euroshorts 2012 w Bielsku-​Białej 9 kwiet­nia 2013

Euroshorts to Europe­jski Fes­ti­wal Fabuły, Doku­mentu, Ani­macji i Reklamy, który odby­wał się po raz 21. W dni­ach 9 – 11 kwiet­nia, w Galerii Biel­skiej BWA, będziemy mieli okazję obe­jrzeć filmy, które wchodz­iły w jego skład. Fes­ti­wal znany jest z krót­kich filmów młodych autorów, a także reklamy znanych twór­ców. Biel­ska rep­lika obe­j­muje prezen­tację kilkudziesię­ciu filmów krótkome­trażowych oraz taśmy „Amerykański Film Reklam­owy”, zaw­ier­a­jącej najlep­sze filmy reklam­owe wybit­nych reży­serów, trafi­a­jącej do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczes­nej w Nowym Jorku.

czy­taj dalej

Brel raz jeszcze” — muzyczny mon­odram w Kętach 8 kwiet­nia 2013

Brel raz jeszcze” to jedna z najbardziej znanych pozy­cji Krakowskiego Teatru Piosenki Fran­cuskiej. Ten muzy­czny mon­odram będziemy mogli obe­jrzeć już 12 kwiet­nia w kęckim Domu Kul­tury. Rzecz jasna, po fran­cusku, i w cyklu Muzyka na Deser. Utwory Brela wykona Jan Zbiegieł, który od wielu lat jest zafas­cynowany jego twór­c­zoś­cią. Mon­odram swoją opieką artysty­czną objęła Krystyna Janda.

czy­taj dalej

Kabaret Młodych Panów w Kętach 5 kwiet­nia 2013

Kabaret Młodych Panów bawi skeczem, piosenką, tańcem. Już 7 kwiet­nia będziemy mogli obe­jrzeć jego wys­tęp z reper­tu­arem „Bezczel­nie młodzi”, który odbędzie się w kęckim Domu Kultury.

czy­taj dalej

Cholita: Peru oczami Susany Raab 4 kwiet­nia 2013

5 kwiet­nia w biel­skiej Galerii Fotografii B&B odbędzie się wernisaż wys­tawy Susany Raab pod nazwą „Cholita”. Sama autorka na stałe mieszka w Stanach Zjed­noc­zonych, ale pochodzi z Peru. I to o Peru właśnie snuje swoją opowieść, utr­walaną na zdjęciach.

czy­taj dalej

Sacrum in Musica — XIV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal 4 kwiet­nia 2013

Już w najbliższy poniedzi­ałek, 8 kwiet­nia, rozpocznie się XIV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Muzyki Sakral­nej na Podbeskidziu „Sacrum in Musica”. Potrwa do 11 kwiet­nia, a w jego ramach będziemy mogli wziąć udział w kon­cer­tach katolick­iej, żydowskiej, ewan­gelick­iej, staro­cerkiewnej, gospelowej muzyki sakralnej.

czy­taj dalej

TyDzień Tańca 2013: Dworski bal-​et 3 kwiet­nia 2013

29 kwiet­nia rozpocznie się po raz kole­jny cyk­liczny tyDzień Tańca, a jego tegoroczną nazwą będzie „Dworski bal-​et”. Temat ten to poniekąd powrót do korzeni baletu, na dwór królewski. Stąd właśnie część wydarzeń będzie miała miejsce w Muzeum Zamkowym w Pszczynie. Orga­ni­za­torzy pro­jektu tyDzień Tańca przy­go­towali pro­gram zaw­ier­a­jący kon­certy muzyki klasy­cznej w stylu barokowym, wykłady, hap­pen­ing, pre­lu­dia bale­towe, wys­tawy, pro­jekcję filmu, panel dyskusyjny i wiele innych atrakcji, mają­cych przy­bliżać taniec. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.