Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Trwa wys­tawa Modzelewskiego w BWA 18 marca 2013

Do 1 kwiet­nia w Galerii Biel­skiej BWA możemy oglą­dać prace Jarosława Modzelewskiego, ujęte w zbiór „Starych papierów”. Wys­tawa jest o tyle ciekawa, że zazwyczaj artysta o wiele chęt­niej sięga po farby… Tu do czynienia mamy z rysunkami, szki­cami, tworami emblematy­cznymi, kryptopolitycznymi.

czy­taj dalej

Lubię Film: Sugar Man 15 marca 2013

Tym razem dwie recen­zje tego samego filmu – „Sugar Man”. Chyba musi być coś na rzeczy, w końcu ten doku­ment dostał w tym roku Oscara. Serdecznie zapraszamy was do lek­tury prze­myśleń autorów tych recen­zji – Bernadetty i Łukasza.

czy­taj dalej

Zagu­biony w Chi­nach” J. Maartena Troosta 14 marca 2013

Mogę śmiało powiedzieć, że ostat­nimi czasy mam szczęś­cie do dobrych książek. Maarten Troost, pół Holen­der, pół Czech, porusza się po świecie swo­jej książki „Zagu­biony w Chi­nach” trochę jak wielki, rubaszny niedźwiedź. Ma to oczy­wiś­cie swój urok, który na pewno docenią miłośnicy roz­maitych form czarnego humoru, a także dobrej, podróżniczej relacji.

czy­taj dalej

Rob Tognoni zagra w Kętach 13 marca 2013

22 marca o godzinie 19.00 Dom Kul­tury w Kętach zaprasza na kon­cert Roba Tognoni – aus­tral­i­jskiego wirtuoza gitary, który w marcu zagra z zespołem basisty Łukasza Gor­czycy tylko trzy kon­certy w Polsce, w tym jeden w Kętach.

czy­taj dalej

Biel­ska Scena Piosenki Niebanal­nej: Kuba Sienkiewicz 12 marca 2013

Biel­ska Scena Piosenki Niebanal­nej tym razem goś­cić będzie Kubę Sienkiewicza — lid­era Elek­trycznych Gitar i autora wielu kul­towych prze­bo­jów, takich jak np. „Jestem z miasta” czy „Dzieci”. Kon­cert odbędzie się 14 marca, w biel­skim klu­bie Wirtuoz­e­ria na Błoniach.

czy­taj dalej

Lubię Film: Sęp 8 marca 2013

Thriller w rodz­imym wyko­na­niu. Wybrałem się na ten film nie wiedząc, czego fak­ty­cznie mam się spodziewać. Od wielu lat w naszej kine­matografii panuje moda na pro­dukcje naw­iązu­jące do his­torii. Najczęś­ciej jest to okres PRL-​u lub II Wojna Świa­towa. Pier­wszy raz miałem spędzić ponad 2 godziny na pro­dukcji oder­wanej od rzeczy­wis­tości i odniesień his­to­rycznych. Było warto.

czy­taj dalej

Dzień Kobiet w Kinie Helios — KONKURS! 7 marca 2013

Z okazji zbliża­jącego się Dnia Kobiet Kino Helios składa wszys­tkim Pan­iom najlep­sze życzenia! Z tej okazji mamy dla Was konkurs, w którym do wygra­nia jest jedno pod­wójne zaprosze­nie na każdy z pole­canych filmów: Dzień Kobiet oraz Mama i ja!

czy­taj dalej

Gam­basada — kon­cert muzyki dawnej 6 marca 2013

Gam­basada to zespół, którego członkowie grają na vio­lach da gamba, czyli instru­men­tach bardzo pop­u­larnych w XVI wieku. Już 7 marca będzie można posłuchać ich brzmienia pod­czas kon­certu muzyki dawnej na sali kon­cer­towej biel­skiej Szkoły Muzycznej.

czy­taj dalej

X — obiekty i rentgenogramy Oprządka w BWA 5 marca 2013

Zdję­cia rentgenowskie odsła­ni­ają, pokazują to, co ukryte. Dlat­ego też stają się doskon­ałą częś­cią insta­lacji, jakie tworzy Leszek Oprządek. Jego prace — ceram­iczne, betonowe lub gip­sowe formy, w których COŚ się zna­j­duje, i zdję­cia rentgenowskie tych form, ukazu­jące to COŚ — będzie można oglą­dać w Galerii Biel­skiej BWA już od 8 marca. Dzień wcześniej odbędzie się wernisaż.

czy­taj dalej

Gwiazda” w Banialuce — o kobi­etach, ale niekoniecznie tylko dla kobiet 4 marca 2013

8 marca to ostat­nia okazja, by zobaczyć w biel­skiej Banialuce przed­staw­ie­nie „Gwiazda”, w którym pojawia się sześć aktorek tego Teatru. Reży­serem „Gwiazdy” jest Bolesław Kierc, a samo przed­staw­ie­nie — okazją, by przy­jem­nie spędzić wieczór Dnia Kobiet. Zwłaszcza, że to głównie o nich jest cała historia…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.