Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Lubię Film: Nieu­lotne 1 marca 2013

Bor­cuch — jedno nazwisko, a mówi wszys­tko. „Nieulotne” — jeden film, a mówi tak wiele. Ale film nie krzy­czy, nie afiszuje się, tylko gdzieś tam sub­tel­nie roz­dra­puje. No i prze­cież rani, ale jed­nocześnie cię opa­truje. I się dobiera, dobiera, ale nien­achal­nie, do ludz­kich emocji i uczuć. Przy­pom­ina o impresyjnym kinie, i że można je u nas robić bez kom­plek­sów, na dodatek mając odwagę na bycie maksy­mal­nie autorskim. Można zro­bić, a nie próbować i godzić swoje potrzeby w kinie z potrze­bami widza.

czy­taj dalej

Lalki w ogniu” Pauliny Wilk 28 lutego 2013

To nie jest książka dla osób, które są przyzwycza­jone do zwartej, galop­u­jącej fabuły. „Lalki w ogniu” to cykl obrazów, pejzaży nakreślonych w poe­t­y­cki sposób tak, by można je było smakować. Ale myli się ten, kto z mojego wstęp­nego opisu wyciąg­nie pochopne wnioski, sugeru­jąc się zanadto kono­tac­jami słowa „smakować”. Jest w błędzie, kto uzna, że to będzie miła lek­tura, przed­staw­ia­jąca baśniowe Indie, pełné starożyt­nego przepy­chu i atrakcji rodem z kat­a­logów biur podróży.

czy­taj dalej

Graf­fiti w PRL” — spotkanie z autorami albumu 27 lutego 2013

28 lutego w Galerii Biel­skiej BWA odbędzie się kole­jne spotkanie z cyklu „Street-​art i graf­fiti w Polsce”. Tym razem będziemy mogli posłuchać i poroz­maw­iać z Ewą Chabros i Grze­gorzem Kmitą „Paty­cza­kiem”, autorami albumu „Graf­fiti w PRL

czy­taj dalej

Wys­tawa malarstwa słuchaczy UTW 26 lutego 2013

Biel­skie Cen­trum Ksz­tałce­nia Ustaw­icznego i Prak­ty­cznego w Biel­sku — Białej i Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku, dzi­ała­jący przy Akademii Techniczno-​Humanistycznej w Bielsku-​Białej zapraszają wszys­t­kich pasjonatów malarstwa na wys­tawę prac słuchaczy UTW, której wernisaż odbędzie się 1 marca, o godzinie 17.00. Wys­tawa będzie dostępna do 22 marca 2013 roku w auli BCKUiP.

czy­taj dalej

Niebieski peryskop. Spotkanie z Alicją Wątrobą 25 lutego 2013

27 lutego w Książnicy Beskidzkiej będzie miało miejsce spotkanie z Alicją Wątrobą, połąc­zone z pro­mocją jej najnowszego tomiku poezji o nazwie „Niebieski peryskop”. W pro­gramie spotka­nia zna­jdziemy również recital Natalii Korby.

czy­taj dalej

Lubię Film: Nad życie 22 lutego 2013

His­to­ria Agaty Mróz-​Olszewskiej parę lat temu poruszyła całą Pol­skę. Cztery lata po jej śmierci w kinach pojawił się film przed­staw­ia­jący ostat­nie lata życia siatkarki. Decyzja o nakręce­niu tych wydarzeń była bardzo odważna, ale myślę, że pro­jekt zakończył się powodzeniem.

czy­taj dalej

Biel­ska Scena Kabare­towa już wkrótce 21 lutego 2013

Po raz 64. Teatr Pol­ski w Bielsku-​Białej zaprasza na kabare­towe wys­tępy w ramach Biel­skiej Sceny Kabare­towej, które odbędą się 26 lutego. Główną atrakcją tej edy­cji BSK będzie Made In China — kabaret z Zielonej Góry, znany m.in. ze skeczy „Nauka jazdy” czy „Czarek i Boguś”.

czy­taj dalej

Tuwim w wyko­na­niu Beaty Schim­scheiner i Rafała Saw­ick­iego 20 lutego 2013

Beata Schim­scheiner, aktorka teatralna, związana z Teatrem Ludowym w Krakowie, to gość 63. Biel­skiej Edy­cji Krakowskiego Salonu Poezji. Przeczyta ona, razem z Rafałem Saw­ickim, wier­sze Juliana Tuwima. Wydarze­nie będzie miało miejsce w Galerii Biel­skiej BWA 24 lutego. Wstęp na nie jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Biel­ska Scena Piosenki Niebanal­nej: Majew­ski i Kowalewski 19 lutego 2013

Biel­ska Scena Piosenki Niebanal­nej zaprasza na swój 26. wieczór, pod­czas którego wys­tąpią Marek Majew­ski i Mirek Kowalewski. Obaj ory­gi­nalni i pasjonu­jący się wieloma zagad­nieni­ami z dziedziny muzyki i nie tylko! Kon­cert odbędzie się 21 lutego.

czy­taj dalej

Pod­wodne fas­cy­nacje Mirosławy Kamińskiej 18 lutego 2013

W Galerii Spo­jrzenia Wybrane (DK Lip­nik w Bielsku-​Białej) tym razem Mirosława Kamińska. Jej wys­tawa „Pod­wodna fas­cy­nacja” to obraz głębin mors­kich i istot, które je zamieszkują. Kamińska fotogra­fuje je z zapałem pod­czas swoich podóży w częs­tokroć bardzo odległe zakątki świata. Wys­tawę możemy oglą­dać do 9 marca.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.