Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Lubię Film: Porad­nik pozy­ty­wnego myśle­nia 15 lutego 2013

Walen­tynki co prawda za nami, ale dobrze jest pobyć jeszcze trochę w ich przy­jem­nym kli­ma­cie. Może więc film? Och, tylko nie znowu takie same, jak zawsze nudne kome­die roman­ty­czne… Możemy upo­rać się z tym prob­le­mem, oglą­da­jąc „Porad­nik pozy­ty­wnego myślenia”.

czy­taj dalej

Rosyjskie filmy ponownie w Kętach 14 lutego 2013

Każdy pasjonat rosyjskiego kina już wkrótce zna­jdzie w Kętach coś dla siebie. 22 lutego rozpocznie się w nich kole­jna część II Fes­ti­walu Filmów Rosyjs­kich „Sput­nik nad Kętami”. W ramach fes­ti­walu będzie można obe­jrzeć filmy takie jak „Kokoko” czy „Też chcę”.

czy­taj dalej

Musica pic­tura erit /​Muzyka będzie obrazem — wys­tawa 13 lutego 2013

Do 22 lutego trwa wys­tawa fotografii Marty Igna­tow­icz — Soł­tys „Musica pic­tura erit /​Muzyka będzie obrazem”. Prace fotografki, a zarazem muzyka, można oglą­dać w biel­skim Region­al­nym Ośrodku Kul­tury. Są one o tyle ciekawe, że uwiecz­ni­ają nie tylko muzyków jako postaci z odpowied­nimi instru­men­tami, ale starają się też uch­wycić samą naturę określonej muzyki… Czy Igna­tow­icz — Soł­tys udała się ta trudna sztuka? Musi­cie ocenić sami!
 

czy­taj dalej

Prace Czekalskiej i Golca w Bielsku-​Białej 12 lutego 2013

Tatiana Czekalska i Leszek Golec to duet artys­tów wciąż poszuku­ją­cych har­monii ze światem natury. Ich prace często przed­staw­iają zwierzęta — także te naj­drob­niejsze — które są równe człowiekowi. Tym razem, w BWA, możemy oglą­dać wys­tawę „The Favorite Works ¼”, pod­czas której zapoz­namy się z częś­cią osiąg­nięć Czekalskiej i Golca.

czy­taj dalej

Jerzy Truszkowski w BWA — pro­mocja książki i kon­cert 11 lutego 2013

12 lutego, we wtorkowy wieczór, odbędzie się pro­mocja najnowszej książki Jerzego Truszkowskiego, połąc­zona z kon­certem grupy muzyczno-​wizualnej samego artysty — „Nihilisty­czny alians orgiasty­czny Ster­nen­hoch”. Książka nosi tytuł „Post Par­tum Post Mortem. Artyści awan­gar­dowi w społeczeńst­wie soc­jal­isty­cznym w Polsce 1968 – 1988 (od Jacka „Krokodyla” Mal­ick­iego do Jacka Mikołaja Rydeck­iego)” i jest przy­pom­nie­niem artys­tów pol­skiej awangardy.

czy­taj dalej

Muzyka na deser: Ars Har­mon­ica w Kętach 7 lutego 2013

W ramach cyklu „Muzyka na deser” w kęckim Domu Kul­tury zagra Ars Har­mon­ica. Ako­rdeonowego trio będzie można posłuchać już 15 lutego!

czy­taj dalej

Biel­sko XXI — korze­nie. Kon­frontacja twórzych środowisk Podbeskidzia 6 lutego 2013

Pro­jekt „Biel­sko XXI” doczekał się kole­jnej odsłony. Tym razem zapoz­namy się z „Korzeni­ami” podbeskidzkiego świata środowisk plas­ty­cznych. Dzieła postaci takich jak Alfred Biedrawa, Ignacy Bie­niek, Halina Gocyła-​Kocyba czy Jan Grabowski mogą nas nie tylko zach­wycić, ale przede wszys­tkim mają sprowokować do namysłu nad plas­ty­cznym „wczo­raj” i „dziś” regionu. Wys­tawa jest swoistą próbą kon­frontacji twór­ców, w więk­szości już nieżyją­cych, z artys­tami młod­szych pokoleń. Można ją oglą­dać przez cały luty w Galerii Środowisk Twórczych.

czy­taj dalej

Lubię Film: Sios­tra two­jej siostry 5 lutego 2013

Coś przy­jem­nego, ale nieskom­p­likowanego i niebanal­nego? Niech się zas­tanowię… Możesz obe­jrzeć „Hump­day”, „500 dni miłości” albo „Debi­u­tan­tów”. Ale to innym wiec­zorem, a przy­na­jm­niej, gdy już zobaczysz „Siostrę Two­jej siostry”.

czy­taj dalej

41. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2013” na nowych zasadach 4 lutego 2013

Gale­ria Biel­ska BWA ogłosiła kole­jną edy­cję konkursu dla artys­tów malarzy – 41. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2013”, nad którym patronat objęło Min­is­terstwo Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego. Tegoroczna edy­cja jest nowa­torska, bowiem orga­ni­za­torzy – idąc z duchem czasu i uwzględ­ni­a­jąc specy­fikę rynku sztuki – posz­erzyli for­mułę konkursu. Do udzi­ału w Bien­nale dopuszczeni zostali malarze, którzy nie posi­adają dyplomu wyższej uczelni!

czy­taj dalej

Piękny świat” Stanisławy Celińskiej w Biel­skim Cen­trum Kul­tury 1 lutego 2013

Stanisławy Celińskiej nie trzeba chyba nikomu przed­staw­iać. Aktorka warsza­ws­kich teatrów: Współczes­nego i Nowego już jutro odwiedzi Podbeskidzie! W sobotę 2.lutego będzie można zobaczyć ją w recitalu „Piękny świat”, na który zaprasza Biel­skie Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.