Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Sekretny ogród. Pię­kno żydows­kich pieśni w Teatrze Pol­skim 1 lutego 2013

Sekretny ogród” to kon­cert pięknych pieśni żydows­kich w nowej aranżacji, który odbędzie się 5 lutego, w Teatrze Pol­skim. Będziemy mieli okazję usłyszeć liczne utwory, które do tej pory nie były wykony­wane po polsku.

czy­taj dalej

Jazz dla wszys­t­kich w Galerii Sfera 31 sty­cz­nia 2013

Rozpoczęła się 15. Biel­ska Zadymka Jaz­zowa. Pod­czas trwa­nia fes­ti­walu Gale­ria Sfera zamieniła się w prawdziwą stolicę jazzu. Każdy wiel­bi­ciel dobrych dźwięków może posłuchać tego wspani­ałego gatunku muzy­cznego — nie tylko na kon­cer­tach bile­towanych. Do soboty na spec­jal­nej Fes­ti­walowej Sce­nie (Gale­ria I) odby­wają się bezpłatne kon­certy dostępne dla wszys­t­kich miłośników jazzu.

czy­taj dalej

Kobiece twarze jazzu 30 sty­cz­nia 2013

Od wczo­raj w w Bielsku-​Białej po raz kole­jny króluje jazz. Do 3.lutego potrwa pod­wójnie jubileuszowa Biel­ska Zadymka Jaz­zowa. Trady­cyjnie już zgro­madzi ona na Podbeskidziu wielu wybit­nych artys­tów jaz­zowych świata. W tym eli­tarnym gronie, jak co roku, nie zabraknie również kobiet. Kim są i dlaczego nic, co jaz­zowe nie jest im obce?

czy­taj dalej

Pre­miera filmu “Drogówka” — wygraj bilety do kina 30 sty­cz­nia 2013

Pre­miera najnowszego filmu Woj­ciecha Smar­zowskiego, Drogówka już 1 lutego. Mamy dla Was zaproszenia na nocny pokaz pre­mierowy w kinie Helios w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Okiem fotografa — kapliczki i krzyże Beskidu Śląskiego 29 sty­cz­nia 2013

Jeszcze tylko do 31 sty­cz­nia potrwa wys­tawa fotografii Jerzego Haca „Kapliczki przy­drożné i krzyże Beskidu Śląskiego z Isteb­nej i Koni­akowa”, którą można oglą­dać w Książnicy Beskidzkiej. Na zdję­ci­ach zostały utr­walone obiekty sztuki sakral­nej, które wtopiły się w nasz kra­jo­braz, i które często zdarza nam się mijać.

czy­taj dalej

Lubię Film: Początki fil­mowego pocałunku 28 sty­cz­nia 2013

Pier­wsze muśnię­cie warg na wielkim ekranie miało miejsce w 1886 roku w USA, tuż po pow­sta­niu kine­matografu. Jego pier­wow­zorem była scena pocałunku w sztuce „The Widow Jones” w reży­serii Johna J. McNally’ego.

czy­taj dalej

Filmy na koniec sty­cz­nia 25 sty­cz­nia 2013

Końcówka sty­cz­nia to dobry czas na nadro­bi­e­nie fil­mowych zaległości – w kinach wciąż możemy oglą­dać m.in. „Django” Quentina Taran­tino. To też okazja do wybra­nia się na film nas­tro­jowy i niebanalny, jakim jest „Kur­czak ze śliwkami”, lub film, który pow­stał na pod­stawie słyn­nych „Nędzników”…

czy­taj dalej

Lino­ryty Katarzyny Żaczek w biel­skim Bazyliszku 24 sty­cz­nia 2013

Do 31 sty­cz­nia potrwa wys­tawa lino­ry­tów Katarzyny Żaczek w biel­skim Bazyliszku. Ekspozy­cja jest pod­sumowaniem doty­chcza­sowych osiąg­nięć artys­tki w tworze­niu tą techniką.

czy­taj dalej

Lubię Film: The Ses­sions — Sesje 23 sty­cz­nia 2013

Wszyscy powinni upraw­iać seks. Poprawia nas­trój, zbliża do siebie ludzi, jest aktem miłości i przy­jem­ności. Ale nie każdy uprawia seks… hol­ly­woodzki. No, chyba że chodzisz na solar­ium „przed”, czy bie­gasz na zaję­cia ćwiczeń roz­cią­ga­ją­cych sie­dem razy w tygod­niu, speł­ni­a­jąc tym zach­cianki drugiej osoby. Albo masz koło łóżka zapas ekskluzy­wnych papierosów, które pal­isz osten­ta­cyjnie po wszys­tkim — z non­sza­lancją bohaterów Xaviera Dolana. A może wyda­jesz dźwięki jak z najlep­szych pozy­cji kine­matografii pornograficznej? No cóż, nie każdy też, według medy­cznego, zdroworozsąd­kowego punktu widzenia, może po prostu zapewnić sobie tę przy­jem­ność. Na szczęś­cie, ter­min „medy­cyna”, „zdrowy rozsądek” nie ist­nieje w słown­iku Bena Lewina. Udowad­nia on o tym w swo­jej nowej pro­dukcji „The Sessions”.

czy­taj dalej

Grze­gorza Klatki „By the way” — wystawa fotografii 22 sty­cz­nia 2013

Do końca sty­cz­nia potrwa w biel­skiej Galerii Fotografii B&B wys­tawa fotografii Grze­gorza Klatki — „By the way”. Jest to o tyle intere­su­jący cykl zdjęć, że pow­stał poprzez fotografowanie osób w kabi­nach samo­chodowych, w cza­sie uczest­niczenia w ruchu ulicznym…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.