Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Tek­to­ryty Iwony Winiar­czyk — wys­tawa grafik 21 sty­cz­nia 2013

W biel­skiej Restau­racji Blu trwa wys­tawa tek­to­ry­tów (pod­stawą w tej tech­nice jest tek­tura) Iwony Winiar­czyk. Można je oglą­dać w godz­i­nach otwar­cia lokalu.

czy­taj dalej

De Nuevo zagra w Kętach 17 sty­cz­nia 2013

W ramach kęck­iej Muzyki na Deser zagra zespół De Nuevo. Kon­cert, oparty na muzyce latynoamerykańskiej w trady­cyjnych i nowoczes­nych aranżac­jach odbędzie się 18 stycznia.

czy­taj dalej

15. Biel­ska Zadymka Jaz­zowa już niedługo 15 sty­cz­nia 2013

W dni­ach 29 sty­cz­nia — 3 lutego po razkole­jny odbędzie się Biel­ska Zadymka Jaz­zowa. Jej 15., jubileuszowa edy­cja ponownie ściąg­nie do Bielska-​Białej świet­nych muzyków i licznych miłośników jazzu — nie tylko z Podbeskidzia. Wartoza­z­naczyć, żę Zadymka cieszy się wielkim zain­tere­sowaniem i jest doce­ni­ana nie tylko w kraju, ale i na świecie (tę edy­cję relacjonować będzie m.in. pop­u­larna fran­cuska muzy­czna stacja telewiz­yjna Mezzo).

czy­taj dalej

Dwa świetne kabarety zagrają w Skoc­zowie 15 sty­cz­nia 2013

Dwa kabarety zagrają w najbliższym cza­sie w skoc­zowskim MCK: Kabaret Moral­nego Niepokoju i Kabaret DNO. Będzie to doskon­ała okazja do odpręże­nia się i zre­lak­sowa­nia, a także do licznych wybuchów śmiechu, które — jak wiadomo — są bardzo zdrowe…

czy­taj dalej

Błąd w cza­so­przestrzeni” Aleki Pokis w BWA 14 sty­cz­nia 2013

Błąd w cza­so­przestrzeni” to pro­jekt artysty­czny Aleki Polis, absol­wen­tki sztuki na Uni­w­er­syte­cie Śląskim. Składa się on na obraz i wideo — można je oglą­dać w Galerii Biel­skiej BWA do 3 lutego.

czy­taj dalej

Krótkome­trażowe filmy Stu­dia SE-​MA-​FOR w Biel­sku 10 sty­cz­nia 2013

Już 17 sty­cz­nia w Galerii Wzgórze rozpocznie się cykl fil­mowy, pod­czas którego będziemy mogli oglą­dać naj­ciekawsze pro­dukcje krótkome­trażowe, pow­stałe w łódzkim Se-​Ma-​Fo-​Rze.

czy­taj dalej

O geometrii i metaforze w miniaturze 9 sty­cz­nia 2013

Gale­ria Aka­demicka ATH zaprasza na wernisaż zbiorowej wys­tawy „Geome­tria i metafora w miniaturze”, który odbędzie się 11 sty­cz­nia. Po tym dniu będzie można oglą­dać ekspozy­cję do 12 lutego 2013 roku. Wstęp na wernisaż i wys­tawę jest wolny.

czy­taj dalej

Za hory­zon­tem kul­tury, za hory­zon­tem sztuki” — wystawa 9 sty­cz­nia 2013

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na wys­tawę „Za hory­zon­tem kul­tury, za hory­zon­tem sztuki”, która prezen­tuje najnowsze prace Marcina Berdyszaka — poz­nańskiego artysty, który mierzy się w nich z tem­atyką „nowości”, „ory­gi­nal­ności”, „niepow­tarzal­ności” i „odkry­w­c­zości” dzieła sztuki.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 5 8 sty­cz­nia 2013

Za „Spraw­iedli­wość owiec”, swoją debi­u­tancką powieść, Leonie Swann otrzy­mała nagrodę Friedricha Glauser-​Preis (2006). Nie wiem, czy zasłuże­nie, czy może mniej, bo zda­nia na temat książki są od lat podzielone. Miłośnicy spraw­iedli­wych owieczek wygłaszali peany na cześć intrygu­jącej fabuły, prze­ci­wnicy oczy­wiś­cie na odwrót – książkę odesłali do lamusa jako przykład infantyl­izmu i miałkości. Pewne jest jedno – pier­wsza książka Swann jest dość nietypowa.

czy­taj dalej

Pokaz najlep­szych filmów kina nieza­leżnego w Kętach 8 sty­cz­nia 2013

Już jutro w Domu Kul­tury w Kętach będzie można zobaczyć najlep­sze filmy świa­towego kina nieza­leżnego, nagrod­zone na VI Grand Off.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.