Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Malarstwo Jana Grabowskiego w BWA 7 sty­cz­nia 2013

Obrazy Jana Grabowskiego są tem­atem wys­tawy w BWA, która potrwa do 3 lutego 2013 roku. Została ona przy­go­towana z okazji set­nej rocznicy urodzin artysty.

czy­taj dalej

Tatry deko­ra­cyjne i kolorowe — wys­tawa 4 sty­cz­nia 2013

Do końca sty­cz­nia w Domu Nad Niprem trwa wys­tawa obrazów Leszka i Michała Stańko, którzy inspirują się w swo­jej twór­c­zości Tatrami i ich pięknem.

czy­taj dalej

Dia­bel­skie figle” — Banialuka dla najmłod­szych 3 sty­cz­nia 2013

Dia­bel­skie figle” Ewy Laue w reży­serii Lucyny Syp­niewskiej to świetna propozy­cja Banialuki dla młod­szych i starszych dzieci. Spek­takl będzie miał miejsce jeszcze tylko 10, 1113 stycznia.

czy­taj dalej

Rozśpiewane Beskidy — kon­cert lau­re­atów 2 sty­cz­nia 2013

W sobotę, 12 sty­cz­nia, w koś­ciele św. Maksy­mil­iana Kolbe w Alek­sandrow­icach będzie można wysłuchać kolęd i piosenek świątecznych w wyko­na­niu lau­re­atów Drugiego Między­nar­o­dowego Konkursu „Rozśpiewane Beskidy” oraz zapros­zonych gości.

czy­taj dalej

Muzyka Kom­edy rozbrzmi w Bielsku-​Białej 27 grud­nia 2012

Krzysztof Komeda, jeden z najwybit­niejszych pol­s­kich kom­pozy­torów, napisał muzykę m.in. do „Dziecka Rose­mary”, „Noża w wodzie” czy „Niewin­nych Czar­o­dziejów”. Tę fil­mową muzykę w aranżacji świet­nych jazzmanów będziemy mogli usłyszeć w Domu Muzyki BCK już 13 sty­cz­nia 2013 roku.

czy­taj dalej

Jazz w Bazyliszku 27 grud­nia 2012

Jazz w Bazyliszku” jest cyk­lem kon­certów, dedykowanych miłośnikom tego typu muzyki. Tym razem, 28 grud­nia, usłyszymy prof. Andrzeja Zubka (klaw­isze) i Bogusława Skaw­inę (trąbka i skrzypce).

czy­taj dalej

Bestie z połud­niowych krain” 20 grud­nia 2012

Szuka­cie pomysłu na nietuzinkowy film, który zapad­nie wam w pamięć. Już 27 grud­nia, w Kinie Kone­sera (Helios), będzie można obe­jrzeć „Bestie z połud­niowych krain”.

czy­taj dalej

Strauss Fes­ti­val — kon­cert noworoczny w Teatrze Pol­skim 20 grud­nia 2012

Ciekawą propozy­cję, dla uczczenia Nowego Roku, ma dla wszys­t­kich miłośników muzyki Teatr Pol­ski w Bielsku-​Białej. 2 sty­cz­nia 2013 roku odbędzie się w nim Strauss Fes­ti­val — kon­cert noworoczny, pod­czas którego usłyszymy m.in. Swi­etłanę Kalin­iczenko (sopran) i Pio­tra Sad­owskiego (skrzypce).

czy­taj dalej

Malarstwo słuchaczy Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku w Galerii ATH 20 grud­nia 2012

W Galerii Aka­demick­iej ATH trwa wys­tawa malarstwa słuchaczy Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku. Miała ona swój wernisaż 13 grud­nia, a zakończy się 17 sty­cz­nia 2013 roku, więc pozostaje jeszcze sporo czasu, by wybrać się i obe­jrzeć malarskie doko­na­nia uczest­ników UTW.

czy­taj dalej

Kole­jna wiz­yta w Śródziemiu — „Hob­bit” w pol­s­kich kinach 19 grud­nia 2012

28 grud­nia, w równy miesiąc po świa­towej pre­mierze, „Hob­bit: Niezwykła podróż” zna­jdzie się na ekranach pol­s­kich kin. Na ten film przez długi czas czekały nie tylko rzesze wiernych miłośników Tolkiena, ale też tysiące ludzi, którzy cenią sobie dobre kino i znakomi­cie pokazaną przy­godę. His­to­ria, zna­j­du­jąca się chrono­log­icznie przed „Władcą Pierś­cieni”, przed­stawia podróż Bilbo Bag­ginsa — hob­bita, który najbardziej cenił sobie spokój domowego zacisza i — gdyby nie niezwykłe okoliczności — na pewno nigdzie by się nie ruszył…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.