Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Korea, Japonia, Fil­ipiny muzy­cznie 11 grud­nia 2012

14 grud­nia, w kęckim Domu Kul­tury, w ramach cyklu „Z klasyką na luzie” możemy wziąć udział w kon­cer­cie pt. „Muzy­czne Echa Korei, Japonii i Fil­ipin”, który wzbo­ga­cony będzie pokazem przezroczy z Korei.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Kul­tur Świata pod znakiem Afryki 10 grud­nia 2012

Tegoroczna edy­cja Fes­ti­walu Kul­tur Świata (trwa do 16 grud­nia) zabierze nas w podóż po Afryce. Wys­tawy, warsz­taty, poezja, wykłady i wid­owiska — wszys­tko to ma nam przy­bliżać wybrane aspekty kul­tury mieszkańców tego kontynentu.

czy­taj dalej

Stała ekspozy­cja skoc­zows­kich twór­ców — otwar­cie wys­tawy 10 grud­nia 2012

Już dziś, 10 grud­nia, o godzinie 17.00 odbędzie się otwar­cie wys­tawy dzieł skoc­zows­kich twór­ców w ramach akcji „Inte­gru­jemy tal­enty”. Ta stała ekspozy­cja będzie miała miejsce w ARTadresie.

czy­taj dalej

Miasto z duszą” — wernisaż i wys­tawa 7 grud­nia 2012

Miasto z duszą” to temat wys­tawy, zor­ga­ni­zowanej z okazji 10-​lecia Niefor­mal­nej Grupy Artysty­cznej „Na Przekór”. Jej wernisaż odbędzie się 8 grud­nia w biel­skiej Restau­racji Blu.

czy­taj dalej

Świąteczna wys­tawa — zna­jdź niety­powe podarki dla blis­kich 7 grud­nia 2012

Środowiskowy Dom Samopo­mocy „Cen­trum” zaprasza na Wys­tawę Świąteczną, która odbędzie się w dni­ach 7 – 9 grud­nia w pasażu Galerii Sfera. Będzie ona doskon­ałą okazją do zobaczenia prac, wyko­nanych przez osoby z niepełnosprawnoś­cią intelek­tu­alną, i znalezienia wyjątkowego podarunku dla bliskich.

czy­taj dalej

Co może jeden człowiek” — Jan Now­icki w Czechow­icach 7 grud­nia 2012

W ramach XXII Zimowych Spotkań Teatral­nych MDK w Czechowicach-​Dziedzicach zaprasza na spek­takl „Co może jeden człowiek” w wyko­na­niu Jana Now­ick­iego. Wys­tęp będzie oparty na poezji m.in. Jana Pawła II i ks. Jana Twardowskiego.

czy­taj dalej

Gratka dla miłośników Bur­tona 6 grud­nia 2012

Franken­wee­nie” to najnowszy film Tima Bur­tona. Co bardziej smakowite — film ani­mowany, a każdy prawdziwy kino­ma­niak wie prze­cież, że te, które tworzy Bur­ton, są naprawdę niezwykłe. Najnowsza pro­dukcja naw­iązuje do „Franken­steina” i kon­wencji filmów grozy. I jest czarno-​biała, z wyrazistymi, burtonowskimi posta­ci­ami. Film w pol­s­kich kinach możemy oglą­dać od 7 grudnia.

czy­taj dalej

Dom Gal­war — nowe miejsce na biel­skiej mapie sztuki 5 grud­nia 2012

Końcem listopada w Bielsku-​Białej doszło do otwar­cia Dom Gal­war. W założe­niu ma to być dom auk­cyjny, gale­ria i miejsce warsz­tatów zarazem, a także sposób na pro­mowanie artys­tów nowych na rynku. To właśnie prace tych młodych twór­ców będą prezen­towane w galerii.

czy­taj dalej

Alex Johan­son. Malarstwo, rzeźba, ceramika — ostat­nie dni wys­tawy 5 grud­nia 2012

Jeszcze tylko do 6 grud­nia potrwa wys­tawa prac Alexa Johan­sona w biel­skiej Galerii ROK. Ekspozy­cja prezen­tuje malarstwo, ceramikę i rzeźby w drewnie, a Johan­son to artysty­czne alter ego Zbig­niewa Burego — twórcy z Andrychowa.

czy­taj dalej

Trzy siostry T” w kęckim DKF-​ie 5 grud­nia 2012

Trzy siostry T” to fil­mowy debiut Macieja Kowalewskiego, oparty na jego sztuce — „Trzech siostrzy­czkach Trup­kach”. Zostanie zaprezen­towany w kęckim DKF-​ie 5 grud­nia, o godzinie 19.30.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.