Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Węgier­scy wirtuozi w Biel­skim Cen­trum Kul­tury 4 grud­nia 2012

13 grud­nia na sce­nie Domu Muzyki Biel­skiego Cen­trum Kul­tury wys­tąpią Wirtuozi Węgier­scy. Ta 25-​osobowa orkies­tra, złożona z członków znakomitej Orkiestry Rajko, zagra utwory m.in. Liszta, Berlioza, Straussa i Bartoka.

czy­taj dalej

2B WITH LATVIA — week­end z kul­turą i sztuką łotewską 3 grud­nia 2012

W dni­ach 7 i 8 grud­nia odbędzie się cykl wydarzeń (wideo-​art, ani­macje, warsz­taty z komiksu) w ramach week­endu z kul­turą łotewską 2B WITH LATVIA. Week­end jest wydarze­niem towarzyszą­cym wys­tawie „Such a Place Latvia/​Takie miejsce — Łotwa”, którą możemy oglą­dać w Galerii Biel­skiej BWA do końca tego roku.

czy­taj dalej

Król Droz­do­brody” i spotkanie z Mikoła­jem w Kętach 3 grud­nia 2012

Ciekawą propozy­cję mikoła­jkową ma dla wszys­t­kich dzieci Dom Kul­tury w Kętach. 6 grud­nia odbędzie się tam nie tylko spotkanie ze świę­tym Mikoła­jem i roz­dawanie przez niego prezen­tów, ale też przed­staw­ie­nie „Król Droz­do­brody” w wyko­na­niu Bajdurek.

czy­taj dalej

Prezen­tacje CTF2012 30 listopada 2012

Cie­szyń­skie Towa­rzy­stwo Foto­gra­ficzne zapra­sza na coroczną wys­tawę „Pre­zen­ta­cje CTF”, która jest pod­sumowaniem tego, co w ciągu 2012 roku udało się osiągnąć pasjonatom fotografii. Wernisaż wys­tawy już 4 grud­nia w Galerii Domu Nar­o­dowego w Cieszynie.

czy­taj dalej

Łotwa — takie miejsce. Współczesna sztuka łotewska w BWA 28 listopada 2012

Współczesna sztuka łotewska nie jest czymś, z czym obcu­jemy na co dzień. Dlat­ego też warto jest zobaczyć wys­tawę „Such a Place — Latvia” /​„Takie miejsce — Łotwa”, która taką sztukę prezen­tuje. Obrazy i insta­lacje można oglą­dać od dziś (28 listopada) do końca grud­nia. Wys­tawie będzie towarzyszył także week­end z kul­turą i sztuką łotewską (78 grudnia) — „2B with Latvia”.

czy­taj dalej

Blue Win­dows w Galerii Wzgórze 28 listopada 2012

30 listopada w Galerii Wzgórze zagra blue­sowy zespół Blue Win­dows. Jest to grupa, w skład której wchodzą doświad­czeni muzycy, udziela­jący się wcześniej w wielu innych zespołach, gra­ją­cych m.in. coun­try i blues.

czy­taj dalej

Listopad­owa Noc Bardów Bazyliszka 28 listopada 2012

Listopad­owa Noc Bardzów Bazyliszka będzie ósmą z kolei. Odbędzie się 30 listopada, o godzinie 20.00, i będzie znakomitą okazją do wysłucha­nia kon­certu artys­tów, związanych z biel­skim pubem Bazyliszek. Wstęp na kon­cert nie wymaga zakupi­enia biletu — obow­iązują wolne datki.

czy­taj dalej

Malarstwo Adama Kozika na Wzgórzu 26 listopada 2012

W Galerii „Wzgórze” możemy oglą­dać wys­tawę prac malars­kich Adama Kozika. Jest to swoisty przegląd dorobku autora. Sam Kozik jest twórcą bardzo ciekawym, bo sto­ją­cym raczej z boku i nie ule­ga­ją­cym sezonowym modom i malarskim manierom. Jest wierny sobie i swoim opowieś­ciom o związku człowieka z wszechświatem.

czy­taj dalej

Mój rower” w Kinie Kobiet — konkurs 26 listopada 2012

28 listopada będzie miała miejsce kole­jna edy­cja Kina Kobiet. Tym razem obe­jrzymy film Mój rower. Seanse Kina Kobiet to chwila relaksu i wytch­nienia w środku tygod­nia. To okazja aby spotkać się z przy­jaciółkami w miłej atmos­ferze. Liczne atrakcje orga­ni­zowane tuż przed seansem sprawią, że ten wieczór będzie wyjątkowy. Mamy dla Was dwa poje­dyncze zaproszenia na film.

czy­taj dalej

Mój rower” w Kinie Kobiet 26 listopada 2012

28 listopada będzie miała miejsce kole­jna edy­cja Kina Kobiet. Tym razem obe­jrzymy film Mój rower. Seanse Kina Kobiet to chwila relaksu i wytch­nienia w środku tygod­nia. To okazja aby spotkać się z przy­jaciółkami w miłej atmos­ferze. Liczne atrakcje orga­ni­zowane tuż przed seansem sprawią, że ten wieczór będzie wyjątkowy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.