Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Mozart & Strauss w Teatrze Pol­skim 19 listopada 2012

Prowad­zona przez Pio­tra Sad­owskiego Orkies­tra im. Tele­manna zaprasza na kon­cert z cyklu Walce Straussa na wesoło.
Na tle zabytkowej kur­tyny Teatru Pol­skiego piękna muzyka połączy się z pełnymi humoru niespodziankami. „Mozart & Strauss” już dziś, 19 listopada!

czy­taj dalej

Do raju w poszuki­wa­niu miłości — Kino Kone­sera na dziś 15 listopada 2012

Brak pomysłów na dzisiejszy wieczór? A może dobry film o potrze­bie i poszuki­wa­niu miłości za cenę pieniędzy? „Raj: Miłość” to właśnie taka opowieść, która równocześnie wpisuje się w pop­u­larny teraz nurt o ludzi­ach prag­ną­cych być obdarzanymi uczu­ci­ami (nawet tymi kupi­onymi) za wszelką cenę. Film w ramach Kina Kone­sera już dziś (15 listopada) w biel­skim Heliosie.

czy­taj dalej

Najnowsze nabytki Kolekcji Sztuki Galerii Biel­skiej BWA 14 listopada 2012

Gale­ria Biel­ska BWA wzbo­gaciła się o nowe prace cenionych pol­s­kich artys­tów. Pod­czas wys­tawy, która rozpocznie się 23 listopada, będziemy mieli okazję podzi­wiać obrazy, rzeźby, fotografie i wideoinstalację.

czy­taj dalej

Zapiski” Kacpra Stolorza — wys­tawa fotograficzna 13 listopada 2012

Do 22 listopada w Luni­cie możemy oglą­dać wys­tawę fotografii Kacpra Stolorza, zaty­tułowaną „Zapiski”.

czy­taj dalej

Sput­nik nad Kętami! Fes­ti­wal Filmów Rosyjs­kich 13 listopada 2012

Kino rosyjskie wraca do Kęt za sprawą II edy­cji Fes­ti­walu Sput­nik nad Kętami. W dni­ach od 23 do 28 listopada w KINIEdk przy Domu Kul­tury w Kętach wyemi­towane zostaną rosyjskie, czy jeszcze radzieckie, dra­maty oby­cza­jowe, filmy sen­sacyjne, melo­dra­mat wojenny oraz bajka dla dzieci.

czy­taj dalej

Nos­fer­atu…” z muzyką Czerwi w Kętach 12 listopada 2012

W ramach Fil­mowej Muzyki na deser kęcki Dom Kul­tury zaprasza 16 listopada na seans „Nos­fer­atu — sym­fonii grozy” z muzyką na żywo, którą wykony­wać będzie zespół Czerwie.

czy­taj dalej

Świat w drze­wory­tach Jana Wałacha 9 listopada 2012

13 listopada w Galerii Aka­demick­iej ATH odbędzie się wernisaż wys­tawy „Świat w drze­wory­tach Jana Wałacha”. Towarzyszyć mu będzie wykład Michała Kawu­loka na temat twór­c­zości artysty, a także kon­cert zespołu Natalia Kwaśny Band.

czy­taj dalej

Tramwaj Kul­tur­alny odjeżdża już dziś! 8 listopada 2012

Już dziś, 8 listopada, o godzinie 19.00 rozpocznie się kon­cert poświę­cony pamięci Jacka Kacz­marskiego. Będzie miał miejsce w Domu Kul­tury Włók­niarzy w Bielsku-​Białej

czy­taj dalej

Poz­naj obie strony Cieszyna 8 listopada 2012

Biel­skie PTT zaprasza na wycieczkę kra­joz­naw­czą 10 listopada, której celem będzie Cieszyn — zarówno część miasta, leżąca po pol­skiej stronie, jak i ta czeska.

czy­taj dalej

Jan Chmiel, autor śpiewnika cieszyńskiego — spotkanie 8 listopada 2012

9 listopada w skoc­zowskim Miejskim Cen­trum Kul­tury „Inte­gra­tor” można będzie wziąć udział w spotka­niu z Janem Chmielem — autorem śpiewnika „Cieszyńskimi dolinami, z ludowymi pieśniczkami”. Książka zaw­iera 165 pieśni, pochodzą­cych z okolic Stru­mienia, Skoc­zowa i Cieszyna.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.