Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Najpiękniejsze pieśni patri­o­ty­czne zabrzmią w Kętach 7 listopada 2012

W Kętach, w cyklu Z klasyką na luzie możemy posłuchać najpiękniejszych pieśni patri­o­ty­cznych z okresu Pow­sta­nia Listopad­owego, I i II wojny świa­towej oraz innych najważniejszych dla Polaków okresów his­to­rycznych w wyko­na­niu grupy Ad Libitum.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 4 6 listopada 2012

Dziś będzie o słowie i obra­zie — o tym, czym są dla współczes­nego człowieka. Czy naprawdę jesteśmy stupro­cen­towymi bes­ti­ami wiz­ual­nymi, wiel­bią­cymi obrazki, a książki wyko­rzys­tu­ją­cymi jedynie do pale­nia w kominku?

czy­taj dalej

VIII Między­nar­o­dowe Spotka­nia Artysty­czne „Tal­iz­man sukcesu” 5 listopada 2012

Między­nar­o­dowe Jesi­enne Spotka­nia Artysty­czne „Tal­iz­man Sukcesu” są okazją do inte­gracji i wza­jem­nego poz­nawa­nia się tanecznych zespołów pol­s­kich i zagranicznych. Jed­nak to przede wszys­tkim możli­wość uczest­niczenia w warsz­tat­ach, wymi­ana doświad­czeń artysty­cznych, wspólny kon­cert finałowy oraz prezen­tacje zespołów w innych mias­tach Podbeskidzia. Z roku na rok w Fes­ti­walu uczest­niczy coraz więcej zespołów.

czy­taj dalej

Viva Gruzja — kon­cert w skoc­zowskim MCK 2 listopada 2012

10 listopada, w skoc­zowskim MCK, odbędzie się kon­cert Orkiestry im. Tele­manna — „Viva Gruzja”, pod­czas którego wys­tąpi m.in. Piotr Sad­owski (skrzypce). Kon­cert będzie okazją do zapoz­na­nia się z tań­cami i melo­di­ami gruz­ińskimi, suitą kaukazką, utworami inspirowanymi muzyką wschodu. Odbędzie się też pokaz zdjęć z Gruzji.

czy­taj dalej

Wys­tawa plakatów Michała Klisia 31 października 2012

Wciąż jeszcze, do 9 listopada, można oglą­dać wys­tawę plakatów prof. Michała Klisia. Jest ich ponad osiemdziesiąt i pochodzą z różnych okresów twór­c­zości artysty. Można się z nimi zapoz­nać w Galerii Aka­demick­iej ATH.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Muzy­czny „Tal­iz­man sukcesu” — konkurs 30 października 2012

7 listopada w Bielsku-​Białej odbędzie się Między­nar­o­dowy Muzy­czny Fes­ti­wal „Tal­iz­man sukcesu”, pod­czas którego zaprezen­tują się liczne zespoły. Kon­cert pre­mierowy będzie miał miejsce w Sali Redu­towej, w budynku Pod Orłem (ul. 11 Listopada 60 – 62, Bielsko-​Biała). Rozpocznie się o godzinie 18.00. Mamy dla Was 20 wejś­ciówek na to wydarzenie.

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Muzy­czny Fes­ti­wal „Tal­iz­man sukcesu” 30 października 2012

7 listopada w Bielsku-​Białej odbędzie się Między­nar­o­dowy Muzy­czny Fes­ti­wal „Tal­iz­man sukcesu”, pod­czas którego zaprezen­tują się liczne zespoły z całej Rosji.

czy­taj dalej

Jak jesień, to tylko jaz­zowa! 29 października 2012

Po raz dziesiąty w Domu Muzyki Biel­skiego Cen­trum Kul­tury odbędzie się Jaz­zowa Jesień. W dni­ach od 14 do 18 listopada będziemy mogli wziąc udział w kon­cer­tach artys­tów, znanych i cenionych na całym świecie — między innymi Jana Gar­barka, Triloka Gurtu, Charlesa Lloyda.

czy­taj dalej

Bal­lada z tru­pem. Paris-​Paris w Bazyliszku 29 października 2012

Bal­lada z tru­pem — pod taką nazwą odbędzie się kon­cert zaduszkowy, który będzie zarazem 33. Wiec­zorem piwnicznym Stu­dia Aktorów Paris-​Paris w Bazyliszku.

czy­taj dalej

Z ust do ust — Janusz Radek w Bielsku-​Białej 24 października 2012

Już 26 października (godz. 19.00), razem z zespołem zawita do Bielska-​Białej Janusz Radek. Jego kon­cert będzie okazją do zapoz­na­nia się z reper­tu­arem z najnowszej płyty artysty „Z ust do ust”. Recital będzie miał miejsce w Domu Muzyki, a my w końcu będziemy mogli wysłuchać Radka solo, gdyż doty­chczas pojaw­iał się w naszym mieś­cie jedynie w więk­szych for­mach muzycznych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.