Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Jazz w Kętach: New Bone 23 października 2012

26 października wszyscy miłośnicy jazzu zna­jdą w Kętach coś dla siebie. Zagra zespół New Bone. Ich muzyka charak­teryzuje się olbrzymim ładunkiem współczes­ności, choć utrzy­mana jest w klasy­cznym nur­cie. To bezkom­pro­misowa i dojrzała gra otwarta na najnowsze trendy, pełna melodii zapada­ją­cych w pamięć.

 

czy­taj dalej

Drze­woryty Jad­wigi Smykowskiej 22 października 2012

Wys­tawę „Drze­woryt” możemy oglą­dać w biel­skim Muzeum do końca grud­nia. Prezen­tuje ona twór­c­zość Jad­wigi Smykowskiej, która swoje dzieła wykonuje w dość niety­powej tech­nice drze­worytu sztor­cowego. Wys­tawa jest zor­ga­ni­zowana w ramach pro­jektu Wokół Grafiki, który towarzyszy 8. Tri­en­nale Grafiki Pol­skiej Katow­ice 2012.

czy­taj dalej

Spek­takl Teatru Tańca Samaya w Domu Kul­tury w Lip­niku 19 października 2012

Dom Kul­tury w Lip­niku zaprasza 20 października o godz. 18.00 na spek­takl “Toń” w wyko­na­niu Teatru Tańca Samaya.

czy­taj dalej

Jak strą­cony Anioł” — Multimedialny Kon­cert Poe­t­y­cki 19 października 2012

W ramach XXVIII Tygod­nia Kul­tury Chrzesci­jańskiej w Bielsku-​Białej odbędzie się Mul­ti­me­di­alny Kon­cert Poe­t­y­cki „Jak strą­cony Anioł”, pod­czas którego własne kom­pozy­cje do wier­szy J. Słowack­iego, K.Wojtyły, M.Stanclika i J.Wątroby zaprezen­tują Krystyna Fuczik (śpiewa i gra) i Euge­niusz Jachym (recytuje).

czy­taj dalej

Organy i flet­nia pana w biel­skim Domu Muzyki 18 października 2012

Tym razem na sce­nie biel­skiego Domu Muzyki zagrają wirtuozi organów i fletni pana oraz zwycięzcy konkursu i uczest­nicy warsz­tatów w ramach IV Week­endu z Flet­nią Pana. Kon­cert odbędzie się 20 października o godzinie 18.00.

czy­taj dalej

Skoc­zowskie MCK otwiera rok kul­tur­alny 17 października 2012

Już w tę sobotę, 20 października, będzie można wziąć udział w otwar­ciu roku kul­tur­al­nego, na które zaprasza Miejskie Cen­trum Kul­tury INTE­GRA­TOR w Skoczowie.

czy­taj dalej

Jelonek w Biel­sku! Kon­cert już w czwartek 16 października 2012

I że tak powiem takoż zzzza­praszam drapieżné góralki i mrocznych górali z Biel­ska Białej i okolicznych okoliczności na kłon­cert w klu­bie Rude Boy - tak na swój kon­cert, który odbędzie się już w ten czwartek, 18 października, w biel­skim Rudeboy’u, zaprasza Jelonek.

czy­taj dalej

Psal­lite Deo 2012 — twór­c­zość religi­jna po raz 15. 16 października 2012

XV Fes­ti­wal Twór­c­zości Religi­jnej Psal­lite Deo w tym roku odbędzie się w Kętach, w dni­ach od 18 do 21 października. Główną częś­cią wydarzenia jest prezen­tacja dorobku ama­torskiego ruchu artysty­cznego zespołów, scholi, chórów i solistów pol­s­kich i zagranicznych (z Aus­trii, Białorusi, Czech, Słowacji i Ukrainy). Jako gość Fes­ti­walu wys­tąpi Eva Heny­chova – czeska wokalistka, autorka tek­stów i gitarzys­tka. Odbędzie się także przegląd filmów o tem­atyce społecznego dia­logu międzykul­tur­owego oraz warsz­taty wokalne.

czy­taj dalej

Białoruski Październik w Żywcu 15 października 2012

Od 15 października trwać będzie Białoruski Październik w Muzeum Miejskim w Żywcu, na który zaprasza Fun­dacja Klamra. Jacy są nasi wschodni sąsiedzi? Czym różni się życie na Białorusi od życia w Polsce? Czy o wol­ności można mówić, czy tylko marzyć?

czy­taj dalej

Bielsko-​Bialski Fes­ti­wal Kul­tury Słowack­iej 12 października 2012

Książnica Beskidzka w Bielsku-​Białej oraz Kra­jska Knižnica w Žilinie mają zaszczyt zaprosić wszys­t­kich sym­pa­tyków Słowacji i Słowaków na Bielsko-​Bialski Fes­ti­wal Kul­tury Słowack­iej, który odbędzie się w dni­ach 24 — 26 października 2012 r.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.