Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Kul­tura Bez Granic — Sztuka Bez Ograniczeń 12 października 2012

W Galerii Sfera trwa wys­tawa „Kul­tura bez granic – sztuka bez ograniczeń”. Jej autorami są uczniowie i absol­wenci Zespołu Szkół Spec­jal­nych im. K.I. Gałczyńskiego w Bielsku-​Białej. Będziemy mogli ją oglą­dać do 16 października.

czy­taj dalej

Piosenka Niebanalna po raz 21. — Czerwony Tuli­pan 11 października 2012

Biel­ska Scena Piosenki Niebanal­nej tym razem goś­cić będzie zespół Czer­wony Tuli­pan. Po raz 21. będzie można wziąć udział w kon­cer­cie w Klu­bie Wirtuoz­e­ria w Hotelu Na Bło­ni­ach już 11 października.

czy­taj dalej

Trwa XVII Fes­ti­wal Kom­pozy­torów Pol­s­kich 10 października 2012

Wczo­raj, recitalem skrzy­paczki Soy­oung Yoon, rozpoczął się XVII Fes­ti­wal Kom­pozy­torów Pol­s­kich imienia prof. Hen­ryka Mikołaja Góreck­iego. Cykl kon­certów potrwa do 14 października, a jego moty­wem prze­wod­nim jest „Muzyka inspirowana górami”.

czy­taj dalej

Samozapłon” — Już po wernisażu 10 października 2012

Do 18 listopada 2012 roku w Galerii Biel­skiej BWA można oglą­dać 7. Wys­tawę Kura­torską „Biel­skiej Jesieni” pt. „Samoza­płon”, zre­al­i­zowaną według pomysłu Michała Suchory wyło­nionego z propozy­cji nadesłanych na konkurs dla kuratorów.

czy­taj dalej

Zbrod­nia” popłaca 8 października 2012

Prapremiera sztuki Michała Buszewicza inspirowanej opowiadaniem „Zbrod­nia z pre­m­e­dy­tacją” Witolda Gom­brow­icza miała miejsce 3 marca. Od tego czasu przynosi twór­com i teatrowi satys­fakcję z wielu nagród i wyróżnień.

czy­taj dalej

Another Pink Floyd zagra dziś w Kętach 5 października 2012

Wszys­tkie miłośniczki (a także miłośnicy) zespołu Pink Floyd będą mogły wziąć udział w kon­cer­cie zespołu, który swoją twór­c­zoś­cią odd­aje hołd tej świa­towej sławy grupie — Another Pink Floyd. Kon­cert odbędzie się 5 października w Kętach.

czy­taj dalej

Kon­cert Krzysztofa Napiórkowskiego 3 października 2012

Pasaż pod Orłem zaprasza na kon­cert Krzysztofa Napiórkowskiego, który odbędzie się 20 października 2012r. w Sali Redu­towej „Pod Orłem”.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 3 2 października 2012

Raczej nie jestem zwolen­niczką prozy pesymisty­cznej — książek, od których czy­ta­nia aż chce się sięgnąć po coś ostrego i zakończyć swój marny żywot (albo spróbować rzu­cić się do lokalnej i raczej płyt­szej niż głęb­szej rzeczki). Dlat­ego też bardzo scep­ty­cznie podeszłam do „Możli­wości wyspy” Houellebecq’a, kiedy natknęłam się na nią na półce w bib­liotece. Jed­nak pomimo moich uprzedzeń (dla których fun­da­mentem była jakaś recen­zja z zamierzchłych cza­sów) sięgnęłam po książkę. W domu uwiłam sobie wygodne posłanie i zaczęłam czytać.

czy­taj dalej

Nowa wys­tawa w Galerii Biel­skiej BWA — „Samoza­płon” 2 października 2012

W najbliższy piątek – 5 października br. o godz. 17.00 – w Galerii Biel­skiej BWA otwarta zostanie 7. Wys­tawa Kura­torska „Biel­skiej Jesieni” pt.„Samozapłon”. Kura­torem wys­tawy jest Michał Suchora – zwycięzca konkursu dla kura­torów ogłaszanego przez Galerię Biel­ską BWA na przemian z konkursem dla malarzy (Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień”). Tuż przed wernisażem, o godz.16.00 gale­ria zaprasza na oprowadzanie kura­torskie – oprowadzać będzie Michał Suchora (wstęp wolny).

czy­taj dalej

XVII Fes­ti­wal Kom­pozy­torów Pol­s­kich im. Hen­ryka Mikołaja Góreck­iego 1 października 2012

W przyszłym tygod­niu (od 9 do 14 października) w Bielsku-​Białej rusza 17. Fes­ti­wal Kom­pozy­torów Pol­s­kich im. Hen­ryka Mikołaja Góreck­iego, orga­ni­zowany w tym roku pod hasłem „Muzyka inspirowana górami”. Pro­gram tegorocznej edy­cji fes­ti­walu naw­iązuje do dwóch tegorocznych rocznic – 80. urodzin Woj­ciecha Kilara i 120. urodzin Karola Szy­manowskiego. Poniżej zna­jdziecie szczegóły programu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.